«ԱԶԴԱԿ»Ի ՖՈՆՏԻՆ

Յարութ Ղազարեանի մահուան առիթով`
Պօղոսեան ընտանիք100$
Թիւթէլեան ընտանիք100,000 լ.ո.
Տէր եւ տիկին Երուանդ Փամպուքեան50,000 լ.ո.
էր եւ տիկին Յովսէփ Մարգարեան50,000 լ.ո.
Տէր եւ տիկին Յակոբ Առաքելեան30,000 լ.ո.
Տէր եւ տիկին Զոհրապ Գանտահարեան20,000 լ.ո.
Տէր եւ տիկին Նազարէթ Գանտահարեան20,000 լ.ո.
Տիկին Վերժին Էթիեմեզեան30,000 լ.ո.
 

Կապրիէլ (Կապի) Մանուկեանի մահուան առիթով`

Տէր եւ տիկին Յովսէփ Մարգարեան50,000 լ.ո.
Տէր եւ տիկին Յարութ եւ Ռիթա Չարֆաճեան50,000 լ.ո.
Share this Article
CATEGORIES