ՀԱՅԵԼԻԻՆ ՓՈՐՁԸ

Գիտնականները հայելի մը կը գործածեն գիտնալու համար, թէ անասուն մը իր գոյութիւնը կը ճանչնա՞յ: Օրինակի համար, անոնք անասունին կը ներկեն գունաւոր բիծով մը, զոր անասունը կրնայ տեսնել միայն հայելիին մէջ: Եթէ հայելիին առջեւ դրուած անասունը իր ցոլացումին դպնայ, ասիկա կը նշանակէ, թէ ան կը գտնուի ուրիշ անասունի մը ներկայութեան: Իսկ եթէ ան դպնայ իր մարմինին, ասիկա կը նշանակէ, թէ ան հայելիին մէջի պատկերը կը տեսնէ իբրեւ իր պատկերը:

Մինչեւ հիմա շեմփանզէները, որանկութանները, դլփինները, օրքերը, փիղերը, կաչաղակները եւ… խոզերը այս փորձին մէջ կը յաջողին: Պզտիկ կապիկներու բազմաթիւ տեսակներ ձախողած են: Իսկ ինչ կը վերաբերի մարդ արարածին, 18 ամսականէն ետք է, որ ան կը սկսի ինքզինք ճանչնալ հայելիին մէջ:

Share this Article
CATEGORIES
TAGS