ՀՈՍԱՆՔՆ Ի ՎԵՐ (ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ 80-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Համազգայինի հրատարակչատունը հանդիսաւորապէս նշեց իր հիմնադրութեան 80-ամեակը: Երկար ու բովանդակալից է Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան հրատարակչական բաժանմունքի անցած ուղին, որ ամբողջովին կապուած է հայ գիրի ու գրականութեան տարածման առաքելութեան հետ:

Յոբելեանին առիթով օրինաչափ է անշուշտ անցած ուղիին արժեւորում կատարելը, իրագործումները լոյսին բերելը, արտադրողականութեան հանրագումարին մասին խորհրդածելը եւ մանաւանդ  պարզուող հեռանկարին առնչուած խնդիրներուն մասին ծրագրումներ կատարելը: Այս բոլորը կատարուած են ու կը կատարուին այս օրերուն յոբելենական հանդիսութեան ընթացքին:

Հայ գիրի ու գրականութեան գործը միշտ ալ հարթ ճամբաներէ չէ անցած: Հայապահպանութեան աշխատանքներուն առանցքային բաժինը գրաւած գրական, պատմագրական ու մշակութային թէ քաղաքական բնոյթի հրատարակութիւնները տքնաջան, հետեւողական եւ բոլորանուէր աշխատանքներու արգասիքն են, որոնց հասանելիութեան համար անշրջանցելի օղակ են տպագրական եւ գրատարածի աշխատանքները:

Հրատարակչական աշխատանքը այդ բոլորին ամբողջութիւնն է եւ առանց այդ օղակներու ամբողջացման բնականաբար թերի ու անաւարտ կը մնայ որեւէ գրառում, խմբագրում, ստեղծագործութիւն, եթէ չէ ապահովուած այդ բոլորին զանգուածայնացման արհեստագիտութիւնը:

Ժամանակներն ու պայմանները այնպէս ընթացած են, որ իւրաքանչիւր հանգրուան իրեն իւրայատուկ յատկանիշերով ստեղծած է իր առաւելութիւններուն առընթեր իր անպատեհութիւնները, գործի կազմակերպումին համար:

Մինչեւ 20-րդ դարու աւարտ եւ 21-րդ դարու սկզբնաւորութիւն, Համազգայինի հրատարակչատունը այդ հայ մշակոյթի ու գրականութեան զանգուածայնացման աշխատանքը յառաջատար եւ անյաղթահարելի դիրքով կատարած է: Գրաշարութիւն, սրբագրութիւն, խմբագրութիւն եւ տպագրութիւն հրատարակչատան բաղկացուցիչ բոլոր բաժանմունքները գործած են վարչական-խմբագրական աշխուժ արտադրողականութեամբ:

Նոր ժամանակները տպագիր ոլորտին համար շատ բարենպաստ հեռանկար չեն պարզած: Ելեկտրոնայինի սրընթաց ու արագակշռոյթ նուաճումները, էջադրուած ձեւաչափով հրատարակութիւններու տեղադրումը համացանցային տարածքներու վրայ թէ հատորներու թուայնացման անվերջանալի երթերը պէտք է ընդունինք, որ հարուածած են գիրքերու տպագիր-դասական աւանդական հասկացողութիւնը:

Համազգայինի հրատարակչատունը սակայն, հայ գիրքը հայութեան բոլո՛ր խաւերուն հասցնելու իր նորացուած առաքելութիւնը կը շարունակէ պատուով տանիլ, հակառակ ժամանակներու պայմաններու ձգած ոչ անպայման բարենպաստ ազդեցութիւններուն: Ցուցահանդէսներ, մրցանքներ, գիրքերու շնորհահանդէսներ եւ մասամբ նորին եկած են աւելնալու Համազգայինի հրատարակչատան գործունէութեան դաշտին մէջ: Հրատարակչատունը հոսանքն ի վեր թիավարելով կը փորձէ հասնիլ ընթերցող հասարակութեան, նախ եւ առաջ լիբանանահայ գրողին աշխատանքային արդիւնքը հասցնելու հայկական աշխարհին: Համազգայինի հրատարակչատան արտադրանքը հանդիսացող հատորներու Երեւանի թէ սփիւռքի զանազան շրջաններու մէջ ներկայութիւնն ու  այդ միջավայրէն հնչող արձագանգները այդ փաստի տուեալներն են:

80-ամեայ ընթացքին իրերայաջորդ պատասխանատուներու, նուիրատուներու, տնօրէններու թէ աշխատակիցներու վիթխարի աւանդի վրայ հիմնուած հսկայ հանրագումարով կը ներկայանայ Համազգայինի հրատարակչատունը այսօր հայ ժողովուրդին: Տպուած եւ ցրուած գիրքերու թիւն ու իւրաքանչիւրի տպաքանակին մասին թուային պատկերացում մը միայն բաւարար է իմանալու համար, որ 80-ամեայ տարեգրութեամբ հարուստ Համազգայինի հրատարակչատունը ի՛նչ տարողութեամբ նպաստած է հայ գրականութեան ու մշակոյթին:

Երթը կը շարունակուի, մշակութային միեւնոյն գաղափարախօսութեամբ եւ նորարար ոճով:

Share this Article
CATEGORIES