ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՏԵԱՆԸ ՔՆՆԱՐԿԵՑ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՏԱՐՈՒԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ատեանի նիստէն պահ մը

11 նոյեմբերին տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարին առընթեր ատեանի հերթական նիստը, զոր կը վարէր Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան:

Օրակարգին վրայ ընդգրկուած էին Հայաստանի անկախութեան 20-ամեակին նուիրուած սփիւռքի նախարարութեան ձեռնարկներու արդիւնքներուն, նախարարութեան 2012-ի պիւտճէի նախագիծի, նախարարութեան պատուէրով «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամին կողմէ իրականացուող գիտական հետազօտութիւններու կատարման վերաբերեալ հարցերը, նախարարութեան աշխատակազմի համահայկական, միջազգային եւ եկեղեցական կառոյցներուն հետ կապերու վարչութեան հաշուետուութիւնը եւ ընթացիկ այլ հարցեր:

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի ԱՊՀ հայ համայնքներու վարչութեան պետ Ա. Արշակեան զեկուցեց Հայաստանի անկախութեան 20-ամեակին նուիրուած Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան նախաձեռնութիւններու արդիւնքներուն մասին: Հայաստանի Հանրապետութեան եւ սփիւռքի հայ համայնքներուն մէջ սփիւռքի նախարարութեան կողմէ իրականացուած են չորս տասնեակէն աւելի ծրագիրներ եւ նախաձեռնութիւններ, որոնք լայն արձագանգ գտած են հայրենակիցներու շրջագիծին մէջ:

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան 2012-ի պիւտճէի նախագիծին վերաբերեալ զեկուցեց նախարարութեան աշխատակազմի ելեւմտական բաժանմունքի պետ Հ. Յովսէփեան: 2012-ի  ծրագիրներու իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան յատկացուող գումարը պիտի կազմէ 496 միլիոն դրամ: Զեկուցողը ներկայացուց ընթացիկ տարուան եւ 2012-ի իւրաքանչիւր ծրագիրին յատկացուած գումարի չափը:

2011-ին սփիւռքի նախարարութեան պատուէրով «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամին կողմէ իրականացուած գիտական հետազօտութիւններու կատարման վերաբերեալ զեկուցում ներկայացուց հիմնադրամի տնօրէն Գ. Յարութիւնեան: Նախարարութեան կողմէ տրամադրուած դրամաշնորհներով իրականացած են «Արեւելեան Եւրոպայի հայ համայնքներու խնդիրները», «Ռուսիոյ հայութեան կրօնական-դաւանանքային կողմնորոշումներ», «Սփիւռքի դաւանանքային հատուածներու խնդիրները եւ կարելիութիւնները» նիւթով հետազօտութիւնները:

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի համահայկական, միջազգային եւ եկեղեցական կառոյցներու հետ կապերու վարչութեան 2011-ի հաշուետուութիւնը ներկայացուց վարչութեան պետ Կ. Սարգսեան: Ան ներկայացուց վարչութեան կողմէ իրականացուող ծրագիրները եւ նախաձեռնութիւնները` անդրադառնալով անոնց արդիւնքներուն եւ շարունակուող ծրագիրներու ընթացքին:

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի ղեկավար Ֆ. Զաքարեան ներկայացուց նախարարութեան 2012-ի գերակայ խնդիրները եւ անոնց  լուծման ուղղուած քայլերը: Գերակայ խնդիրներն են` նպաստել հայապահպանութեան, հայկական համայնքներու ինքնակազմակերպման, միջհամայնքային եւ Հայաստան-սփիւռք կապերու զարգացման, օժանդակել հայկական ներուժի բացայայտման եւ անոր ներգրաւման Հայաստանի զարգացման հոլովոյթին մէջ, խթանել ազգահաւաքը եւ հայրենադարձութիւնը:

 

Share this Article
CATEGORIES