ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԵՐԵՒՈՅԹ ՄԸ. ՅԻՇԱՐԺԱՆ ԵՐԱԽԱՅՐԻՔ

Նախանցեալ երեկոյեան Լիբանանի «Արցախ Ֆոնտ»-ի ժողովին ներկայացաւ երիտասարդուհի մը եւ յայտնեց, որ աւարտելէ ետք համալսարանական ուսումը, սկսած է աշխատանքի եւ որոշած` ճակտի քրտինքին անդրանիկ  արգասիքը եղող  իր առաջին ամսականը նուիրել «Արցախ Ֆոնտ»-ին հաստատած «Նոր կեանք, նոր Յոյս» ծրագիրին:

Ոեւէ մէկուն համար միշտ յիշարժան ու անմոռանալի կը մնայ իր առաջին ամսականին հետ կապուած յուշը: Ահաւասիկ այս հայուհին իր կեանքի  կարեւոր յուշերէն մէկը իւրօրինակ դարձնելու գեղեցիկ եւ օրինակելի նախաձեռնութիւնը ունեցած է:

Այս երեւոյթը ի հարկէ արդիւնքն է ընտանիքին թէ հայ դպրոցին մէջ ստացած իր  մարդկային թէ ազգային դաստիարակութեան, բայց մանաւանդ, արցախեան ազատամարտի հերոսներուն կեանքի գնով իսկ իրագործած հպարտառիթ նուաճումներուն, որոնցմով  պայմանաւորուած  են  իր ոգեւորութիւնն  ու  նուիրաբերումի խոր ապրումներն ու գիտակցութիւնը:

«Նոր կեանք, նոր յոյս» ծրագիրի իրագործումը նոր որակի հասցնելու քննարկման պահուն յայտնուած  նման գեղեցիկ անակնկալի մը առիթով յուզուած ու ոգեւորուած  էինք բոլորս եւ երբ  իր ներկայութեան մտածեցինք «Ազդակ»-ի միջոցով մեր ուրախութիւնը կիսել հանրութեան հետ, համեստ ժպիտով մը խնդրեց, որ իր անունը չյիշատակուի բնաւ: Ուստի մեզի կը մնայ  ուրախանալ նոր սերունդի ներկայացուցիչ այս երիտասարդուհիին հոգիի թրթիռով եւ օրինակելի դարձնել իր արարքը:

Ապրի՛ս, հայուհի, պիտի չգիտնաս, թէ Արցախի ազատագրուած տարածքի  դժուար պայմաններու մէջ ապրող ո՛ր ընտանիքի ո՛ր նորածինը պիտի օժտուի քու նուիրատուութեամբդ, սակայն, ապահովաբար պիտի ստանաս անոր ու իր ծնողներուն  ծածուկ օրհնութիւնն ու երախտագիտութիւնը:

Զ. Ք.

Share this Article
CATEGORIES