Ճատրակ. Լիբանանի Տարիքային Ախոյեանութիւն

– Հրակ Լախեան Եւ Նարօտ Գըլըպոզեան
Հանդիսացան Ախոյեան

– Լեւոն Գալայճեան` Երկրորդ, Իսկ
Կարէն Խալոյեան` Երրորդ

Կազմակերպութեամբ եւ հովանաւորութեամբ Լիբանանի ճատրակի ֆետերասիոնին, շաբաթ, 17 եւ կիրակի, 18 մարտին, Ժամհուր վարժարանին մէջ տեղի ունեցան Լիբանանի ճատրակի ախոյեանութեան մրցումները` 8, 10, 12, 14 եւ 16 տարեկանէն վար դասակարգերուն մէջ:

Ախոյեանութեան իրենց մասնակցութիւնը բերին 106 երկսեռ խաղացողներ, որոնցմէ 29-ը` հայեր, ինչ որ կը նկատուի բաւական լաւ թիւ մը:

8 տարեկանէն վար դասակարգին մէջ բացառիկ արդիւնք մը արձանագրեց Հրակ Լախեան, որ առաւելագոյն 6 կէտը ապահովելով հանդիսացաւ Լիբանանի ախոյեան: Ան իր յաղթանակներէն մէկը արձանագրեց Լիբանանի նախորդ տարուան ախոյեան Մոհամետ Քապալանի դէմ, որ 4 կէտ ապահովելով հանդիսացաւ չորրորդ: Յաջորդաբար երկրորդ եւ երրորդ դիրքերը գրաւեցին Ատամ Պասսամ (5 կէտ) եւ Մոհամետ Ժաուիշ (4 կէտ): Այս դասակարգին մէջ Արմէն Եղիայեան ապահովեց 2,5 կէտ:

Ինչ կը վերաբերի աղջկանց մրցումներուն, ախոյեանին անունը պիտի վճռուի շաբաթ, 31 մարտին, երբ թայ-պրէյքի մրցում տեղի ունենայ Լիակ Մարտիրոսեանի եւ Նանօր Առնելեանի միջեւ` նկատի ունենալով, որ անոնք երկուքն ալ ապահովեցին 3,5-ական կէտ: Սինթիա Թաշճեան ապահովեց 2 կէտ:

10 տարեկանէն վար դասակարգին մէջ պայքարը եղաւ ակնկալուածէն շատ աւելի սուր, մանաւանդ որ մասնակցողներուն թիւն էր 37 (10 հայեր):

Առաւելագոյն 6 կէտը ապահովելով ախոյեան հանդիսացաւ Համզա Մրատ: Լեւոն Գալայճեան 5 կէտ ապահովելով հանդիսացաւ երկրորդ, իսկ Կարէն Խալոյեան, որ ապահովեց նոյնքան կէտ, գրաւեց 3-րդ դիրքը:

Ամէնէն ուշագրաւ եւ մարաթոն մրցումը եղաւ Կարէն Խալոյեան – Հրայր Գասապեան մրցումը, որ միակն ըլլալով (թէեւ վերջ գտաւ հաւասարութեամբ) տեւեց մէկուկէս ժամ: Մնացեալ բոլոր մրցումներն ալ այսքան երկար չտեւեցին:

Այս դասակարգի աղջկանց պարագային Նարօտ Գըլըպոզեան երեք կէտ ապահովելով հանդիսացաւ Լիբանանի աղջկանց ախոյեան:

Ստորեւ կու տանք այս դասակարգին մէջ հայերուն ապահոված կէտերը.

Հրակ Ճինպաշեան, Վարագ Կէօզիւպէօյիւքեան (4-ական կէտ), Հրայր Գասապեան (3,5 կէտ), Վահագն Ղազարեան, Լեւոն Շնորհոքեան (3-ական կէտ), Ռուբէն Մարտիրոսեան (2,5 կէտ) եւ Փիթըր Մուրատեան (2 կէտ):

Նշենք, որ մնացեալ դասակարգերու մրցումներուն վերջին հանգրուանը տեղի պիտի ունենայ շաբաթ, 31 մարտին, նոյն վայրին մէջ, որմէ ետք միայն տեղի պիտի ունենայ մրցանակաբաշխութիւնը:

Ստորեւ կու տանք 12, 14 եւ 16 տարեկանէն վար դասակարգերուն մասնակցող հայերուն անունները.

12 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ.- Եորկօ Տարագճեան, Փասքալ Պետրոսեան, Քարլօ Դարբինեան, Հայկ Աւետիս, Արի Աւետիս, Կարօ Կօշկակարեան, Վանիա Թաշճեան, Քարինա Գարակիւլեան եւ Քարին Թաշճեան:

14 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ.- Միրէյ Թաշճեան, Հրակ Գըլըպոզեան, Խաչիկ Մարգարեան եւ Շանթ Տեքճեան:

16 ՏԱՐԵԿԱՆԷՆ ՎԱՐ.- Նարեկ Նաճարեան:

Share this Article
CATEGORIES