«3×4»-ը Հաղորդակցութեան Զոհ Կը Դառնայ

Չեմ գիտեր, թէ դուք հասկցա՞ք, թէ՞ ոչ, բայց ես չեմ կրցած գիտնալ, որ «3×4» բանաձեւը, տարազը ի՞նչ պիտի բերէ եւ խլէ ու տանի:

Վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի յայտարարութիւնը ցոյց կու տայ, որ այս փոփոխութիւնը (սահմանադրական) կատարուած է` «ջնջելու համար 28 փետրուարի վերջին նշանը, հետքը եւ վերացնելու իմամ-հաթիփ երկրորդական վարժարաններու (կրօնական ուսումնարաններ) դէմ պարտադրուած սահմանափակումները»: Թէեւ Էրտողան ըսած է, որ իրենք «3×4»-ը որոշած են գիտական ուսումնասիրութենէ ետք, սակայն հոլովոյթին մէջ կրկին քաղաքական դիրքորոշում կայ:

«Իմամ-հաթիփ»-ներու ճամբան, սակայն, առանց այս մաքառումին, խառնաշփոթին, կարելի էր մաքրել:

Ապա, ուրեմն, դուք ինչո՞ւ «3×4»-ին պէտք ունէիք:

Ես ասիկա չեմ գրեր այն մտածումով, որ` «աշխարհիկ երիտասարդութիւնը կ՛անհետանայ»: Ես բազմաթիւ ընկերներ ունիմ` ընտրուած «իմամ-հաթիփ»-ի շրջանաւարտներէն, եւ ես կը հաւատամ այս դպրոցներուն օգտակարութեան: Ինչ որ շատ մարդիկ ինծի նման կը շփոթեցնէ, այն է, թէ «3×4»-ը պատշաճ կերպով չէ բացատրուած հանրութեան: «3×4»-ը բառացիօրէն հաղորդակցութեան զոհը պիտի ըլլայ:

Ընդդիմութիւնը չի կրնար պատշաճօրէն բացատրել, որ այս փոփոխութիւնը աղէտ պիտի բերէ, մինչ կառավարութիւնը ոչ ոքի կրնայ համոզել, որ մենք կրթութեան մարզին մէջ մակարդակ մը պիտի բարձրանանք:

Երբ հաղորդակցութիւն չկայ, քննարկումները վէճերու կը վերածուին խաչաձեւող նպատակներով:

Կառավարութիւնը կ՛ըսէ. «Ես այս ձեւով կ՛ուզեմ. օրինագիծը պիտի ընդունուի եղածին պէս, ինչպէս որ է»: Ընդդիմութիւնը կեանքի գնով կը դիմադրէ:

Մանկավարժները, կրթական մշակները լուռ են, կը դիտեն, որովհետեւ ոչ ոք իրենց կը հարցնէ:

Որովհետեւ պատշաճօրէն չէ քննարկուած, մենք կը փորձենք վաւերացնել օրինագիծ մը, որ շատ հաւանաբար երկու կամ երեք տարի ետք վերատեսութեան պիտի ենթարկուի:

Մենք Այս Կրթութեամբ Պիտի Ձախողինք

Կրթութեան նախարար Էօմեր Տինչեր մեզ բոլորս շատ երջանկացուց: Անոր բառերը, մանաւանդ` մանկապարտէզներու, մանկամսուրներու մասին, շատ կարեւոր են: Յատկապէս անոր մօտեցումը դէպի կրթութեան հարցերու մայրը նկատուող «ուսուցիչներու որակաւորման մակարդակը բարձրացնելու պահանջները» խնդիրին, խանդավառած է բոլորը:

Իսկապէս եկէք` մենք մեզ չխաբենք: Մենք մեր երեխաներուն անորակ ուսում, կրթութիւն կը ջամբենք: Մենք պատանիներուն ուղեղները կը լեցնենք այնպիսի ուսումնական ծրագիրներով, որոնք լեցուն են անպէտք տեղեկութիւններով եւ դասերով, որոնք իսկական պարունակութիւն, բովանդակութիւն չունին:

Ուսուցիչներու որակը չափազանց ցած է: Մենք ունինք կրթական մարմին մը, որ կան լուսաւոր, պայծառ անձնաւորութիւններ, բայց կան նաեւ ժամանակավրէպ տեղեկութիւններով եւ գաղափարներով ծանրաբեռնուած, զինուած անձեր:

Մինչ մենք զբաղած էինք «3×4»-ի պայքարով, թռչող աշխարհը մեզի անցաւ:

2050-ական թուականներուն, միայն անոնք, որոնք կրնան քայլ պահել տեղեկատուութեան դարուն հետ, պիտի յաջողին ոտքի մնալ: Չինաստան, Հնդկաստան եւ Ծայրագոյն Արեւելք, նոյնիսկ պիտի գերազանցեն Արեւմուտքը:

Մենք Ի՞Նչ Պիտի Ընենք

Մենք մեր օրերը պիտի վատնենք «3×4», թէ՞ «8+4» կռիւներով, «իմամ-հաթիփ»-ի եւ Քուրանի դասընթացքներու քննարկումներով: Դասարաններուն մէջ հաստատուած եւ համակարգիչներուն միացած պաստառները (սմարթ պորտ), ինչպէս նաեւ անվճար տրամադրուող անձնական համակարգիչներու սարքերը շատ ճիշդ նախաձեռնութիւններ են: Բայց աւելի կարեւորը բովանդակութիւնն է, որ պիտի տեղադրուի ատոնց վրայ, կրթութեան եւ դաստիարակին, մանկավարժին որակը:

Եթէ մենք այսպէս շարունակենք, վստահ եղէք, որ Թուրքիա դատապարտուած է ձախողելու:

Կրթութեան Նախարարութենէն
Պատասխան
Սպասելով

Մենք կը սպասենք պատասխան մը, թէ ինչպէ՛ս եղած է, որ գիրք մը, լեցուն` ցեղապաշտական արտայայտութիւններով, որոշ լրագրողներ բացայայտօրէն թիրախի վերածող եւ Թուրքիոյ քաղաքացի հայերուն վրայ արիւն թքող, կրնայ ցրուուիլ Պոլսոյ Քարթալ շրջանի երկրորդական վարժարաններու գրականութեան եւ պատմութեան ուսուցիչներուն` կրթութեան նախարարութեան շրջանային տնօրէնութեան հրահանգներով:

Եթէ Սի. Էն. Էն. լրատու կայանի թրքական հաղորդումին պատմածը սխալ է, ուրեմն հաղորդագրութիւն մը հրապարակեցէք: Եթէ ճիշդ է, ապա պատասխանեցէք հանրութեան:

Այս միջադէպը կարելի չէ դիւրաւ ծածկել: Կրթութեան նախարարութիւնը պէտք է կանչէ պատասխանատուն եւ հաշիւ պահանջէ, ինչպէս նաեւ կանխէ այսպիսի խտրական, ցեղապաշտական գիրքերու առաքումը դաստիարակներու, որպէսզի ատոնց մէջի գաղափարները չփոխանցուին երիտասարդ ուղեղներու:

Եթէ (կրթութեան նախարար) Էօմէր Տինչեր ասիկա չի գիտեր, ես պատրաստ եմ իրեն բացատրելու:

Եթէ անձ մը աղբերով եւ վիրաւորանքներով լեցուն գիրք մը կը գրէ, ան ատոր պատասխանը դատարանին մէջ կու տայ:

Սակայն ո՞վ պիտի պատժէ այն անձերը, որոնք ատելութիւն կը հրահրեն մեր երեխաներուն մէջ, եւ որոնք այսպիսի գործելակերպի ճամբայ կը հարթեն:

ՄԵՀՄԵԹ ԱԼԻ ՊԻՐԱՆՏ

«Հիւրրիյէթ»

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES