ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Տիգրանակերտի հայրենակցական միութեան առժամեայ վարչութիւնը իր կազմութենէն 1 տարի ետք երէկ երեկոյեան Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի «Ֆարաճեան լսարանին մէջ գումարեց միութեան անդամական ընդհանուր ժողովը` մեծ թիւով հայրենակիցներու ներկայութեամբ:

Ժողովին ընթացքին կատարուեցաւ նախորդ տարեշրջանի նիւթաբարոյական տեղեկագիրի քննարկումը եւ ներկայացուեցան առաջարկներ` ուղղուած նորընտիր վարչութեան: Այնուհետեւ կատարուեցաւ 11 անձերէ բաղկացած վարչութեան ընտրութիւն` հետեւեալ կազմով.

Տոքթ. Թովմաս Յակոբեան   Ատենապետ
Հելեն Խայյաթ                   Փոխատենապետ
Այտա Շարշաֆճեան        Ատենադպիր
Միհրան Նաճարեան              Հաշուապահ
Մարալ Շատոյեան               Գանձապահ
Կրեկուար Գալուստ               Խորհրդական
Սեդա Բագրատունի              Խորհրդական
Սեդա Մանկասարեան       Խորհրդական
Տիգրան Տօնապետեան       Խորհրդական
Սեզա Գայլեան                        Խորհրդական
Յովսէփ Համամճեան        Խորհրդական

 

Share this Article
CATEGORIES