50 Տարի Առաջ (4 Յունուար 1963)

Տոմսեր

Ի՛նչ Պէտք Է Տալ Մարդուն

Ամերիկեան եկեղեցիի մը մէջ, տօնական օրերու առթիւ, քարոզիչ մը խօսած է` բնաբան ունենալով, թէ` «Ի՛նչ պէտք է տալ մարդուն»: Զանազան կրօններու պատկանող բազմաթիւ հաւատացեալներ եկեղեցի փութացած են լսելու քարոզը եւ հասկնալու համար, թէ ի՛նչ առնելիք ունին եւ չի տրուիր իրենց:

Քարոզիչը ըսած է` ի միջի այլոց.

– Մարդիկ ընդհանրապէս կը կարծեն, թէ իրենց նմաններուն թանկագին բան մը տալու համար հարուստ պէտք է ըլլան, եւ երբ այդ կարողութիւնը չունին, կը կարծեն, թէ տալիք շատ բան ալ չունին:

Սակայն, ընդհակառակն, մարդոց ակնկալած նուէրներուն մեծ մասը, նիւթականէ աւելի, բարոյական է: Ահա, թէ ի՛նչ թանկագին նուէրներ կրնաք տալ ձեր նմաններուն, մանաւանդ` երկար տարիներու համար:

Մեղմ ձայն մը: Բարձր ձայնով մի՛ խօսիք ձեր ընտանեկան պարագաներուն, բարեկամներուն կամ ստորադասներուն հետ: Մի՛ վիճիք, եւ մի՛ ջանաք ձեր կարծիքը պարտադրել, ուր որ կը կարծէք, թէ իրաւունք ունիք: Հանդարտօրէն ներկայացուած տեսակէտ մը ամէնէն համոզիչ նուէրն է ձեր ազնուութեան, ու շատ կը գնահատուի ստացողին կողմէ, մանաւանդ` այս տարի:

Ուրիշ աժան, բայց եւ հազուագիւտ նուէր մը:

Գործակցութեան ոգի. մարդիկ կան, որոնք լաւ կը գործեն, բայց չեն կրնար լաւ խօսիլ: Իսկ ընդհակառակն, մարդիկ ալ կան, որոնք լաւ կը խօսին, բայց չեն կրնար լաւ գործել: Երկուքին համագործակցութեան ոգին սքանչելի նուէր մըն է, որ կը լրացնէ խօսքը եւ գործը: Ջանացէք գտնել եւ նուիրել նախ ձեզի, եւ յետոյ` բոլորին:

Ամէն մարդու յարմար նուէր մը` սէր:

Մեծ մասամբ մարդիկ չեն կրնար այս կենսական նուէրը ո՛չ լիովին տալ, ո՛չ ալ ստանալ: Յանձնարարելի է գոհանալ` սրտէ բխածով, պայմանով սակայն, որ իրապէս բխի եւ ոչ թէ բխիլ ձեւանայ: Այս նուէրին կեղծերը շատ կան ամէն կողմ: Ուշադրութեամբ պէտք է ընդունիլ:

Այս քարոզէն ետք, յաջորդ կիրակին, հազիւ տասը հոգի ներկայ եղած է նոյն քարոզիչը լսելու համար…

 ԳԻՍԱՒՈՐ

 

Լիբանանահայ Կեանքը Պոսթընի Հեռապատկերէն

Կը Ներկայացուին Պիքֆայայի Տաճարը
Եւ
Եկեղեցական Արարողութիւնները
Ճեպել Մուսայի Խրախճանքներն Ու Պարերը,
Անթիլիասի
Միաբանները Եւ Այլն

Պոսթընի մեր պաշտօնակից «Հայրենիք» (28 դեկտեմբեր) կը գրէ.

Դեկտեմբեր 24-ի երկուշաբթի գիշեր, ժամը 9:00-10:00, Պոսթընի թիւ 2 հեռապատկերէն ցուցադրուեցաւ «Պրիթիշ պրոտքեսթինկ»-ի կողմէ տրամադրուած ժապաւէն մը, որ կը կրէր «Ամառը Լիբանանի մէջ» անունը:

Ինչպէս յայտնի է, թիւ 2 հեռապատկերի կեդրոնը մշակութային եւ գեղարուեստական բնոյթ ունեցող պատկերասփռումներ կը կատարէ ընդհանրապէս:

Ժապաւէնի բացումով իսկ, պարզուեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Պիքֆայայի բարձրադիր տաճարը, ու ներկայացուեցաւ մաս մը այն արարողութիւններէն, զորս կիլիկեան միաբանները կը կատարէին եկեղեցիէն ներս, գլխաւորութեամբ Գարեգին եւ Խոսրով վարդապետներուն:

Տպաւորիչ եւ յուզիչ էին ամբողջ ժամուան մը ընթացքին պարբերաբար ներկայացուած պատկերներ` լիբանանահայութեան կեանքէն, յատկապէս` Սուէտիոյ հերոսամարտին առթիւ Այնճարի ընդարձակ պարտէզին մէջ տեղի ունեցող խրախճանքն ու պարերը, ինչպէս նաեւ եկեղեցական արարողութիւններ` ժամարարութեամբ Շրիգեան քահանայի:

Լիբանանի գիւղական, աշխատաւորական, լեռնային եւ ծովեզերեայ եռուն կեանքէն պատառիկներ կը մէկտեղէր ժապաւէնը` միանգամայն ներկայացնելով քրիստոնեայ եւ իսլամ ժողովուրդներու հոգեւոր կեանքի համադրական մէկ պատկերը:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ միաբանութենէն բազմաթիւ դէմքեր, աշխատանքի թէ արարողութեանց պահուն, ինչպէս նաեւ եկեղեցական կարգ մը հանդիսութիւններ ցուցադրուեցան պարբերաբար, մէկ ժամ տեւող պատկերասփռումի ընթացքին:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )