ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Լիբանանի նահատակաց տօնին առիթով եւ համաձայն Մամլոյ սենտիքայի որոշումին, «Ազդակ» լոյս պիտի չտեսնէ շաբաթ, 7 մայիս 2011-ին:

Մեր յաջորդ թիւը` երկուշաբթի, 9 մայիսին:

Share this Article
CATEGORIES