50 Տարի Առաջ (15 Յունուար 1963)

1963-ը Բացառիկ Տարի

Բարօրութեան Եւ Խաղաղութեան
Տարի Պիտի Ըլլայ

Նոր տարիէն ի վեր աշխարհի բոլոր մասերուն մէջ բազմաթիւ գուշակներ նախատեսութիւններ կ՛ընեն` ցոյց տալով 1963-ը իբրեւ բացառիկ տարի մը: Բոլորն ալ կը յայտնեն, թէ բարօրութեան եւ խաղաղութեան տարի մը պիտի ըլլայ:

Անուանի գուշակներ կը յայտնեն, թէ`

– 1963-ին պատերազմ պիտի չըլլայ: Միջազգային տագնապներ պիտի ճնշեն ժողովուրդները, բայց երկպառակութիւնները պիտի նուազին: Յաջողութեան, բարգաւաճումի եւ խաղաղութեան տարի մը պիտի ըլլայ 1963-ը:

Պերլինի կնճռոտ հարցը պիտի հարթուի իրաւախոհութեան դաշինքով մը` համաձայն փրոֆ. Լոուի:

Ամէն մարզի մէջ 1963-ը խիստ բացառիկ տարի մը պիտի ըլլայ, կեանքը` դիւրատար:

Ֆրանսայի տնտեսական կացութիւնը պիտի բարգաւաճի` երկրագործական եւ ճարտարարուեստական յառաջդիմութիւններու շնորհիւ: Գիներու բարձրացումը կայուն վիճակ մը պիտի ստանայ:

Համաձայն Մառի-Ժանն Ֆրամինէի, Ֆրանսայի դրամը պիտի արդիւնաբերի եւ գնելու կարելիութիւնը պիտի աւելնայ:

Համաձայն Լինա Քարմովի, փետրուար ամսուն հրապարակը պիտի ոգեւորուի: Կառավարութեան միջամտութեան շնորհիւ` առաջքը պիտի առնուի գործադուլներու: Ձմեռը աւարտելէ ետք տնտեսական ձեռնարկներ պիտի ըլլան եւ օտար մեծ դրամագլուխներ պիտի տրուին Ֆրանսայի:

Զօրավար Տը Կոլ իշխանութեան գլուխ պիտի մնայ: Լինա Քարմով կը նախատեսէ, որ Ֆրանսայի եւ Ալճերիոյ յարաբերութիւնները պիտի բարելաւուին: Բազմաթիւ ֆրանսացիներ Գերմանիա պիտի երթան աշխատելու համար. ֆրանսացիք պիտի օգնեն գերմանացիներուն` դիմագրաւելու համար իրենց տնտեսական դժուարութիւնները: Այսպիսով, Ֆրանսա ափրիկեան երկիրներու համակրանքին պիտի արժանանայ:

Համաձայն Ֆրոմաժ-Լըմեթրի` Գերմանիոյ վարչապետը` Ատենաուըր առողջական պատճառներով պիտի հրաժարի, եւ իր յաջորդը Ֆրանսայի  մեծ բարեկամ մը պիտի ըլլայ, որ պիտի աշխատի իրարու աւելի շուտ մերձեցնել երկու երկիրները: Ֆրանսա եւ Գերմանիա Եւրոպայի երկու առաջնորդ երկիրները պիտի հանդիսանան ու պիտի կարգադրեն ցարդ առկախ մնացած բոլոր խնդիրները:

Խրուշչեւ եւս պիտի հրաժարի առողջական պատճառներով: Իր յաջորդը աւելի ազատական բնոյթ մը պիտի տայ Ռուսիոյ հիմնական օրէնքներուն ու Ֆրանսայի հետ համաձայնութեան դաշինք մը պիտի ստորագրէ: Այսպիսով, Ֆրանսա գլխաւոր դաշնակիցը պիտի ըլլայ Ռուսիոյ:

Արուեստի գետնի վրայ 1963-ը յիշատակելի տարի մը պիտի ըլլայ, մասնաւորաբար` երաժշտական ճիւղին համար: Լինա Քարմով կը գուշակէ, թէ դաշնակի եւ ջութակի նոր վիրթիւօզներ երեւան պիտի գան:

Համաձայն Ֆրետերիքայի, երգահաններ պիտի հակին դէպի դասական երաժշտութիւնը եւ պիտի վերանորոգեն օփերան:

Հեռատեսիլի յայտագիրները պիտի կանոնաւորուին ըստ Անրիեթ Ֆրոմաժ Լմեթրի: Նոր արուեստագէտներ պիտի ծնին եւ գլխաւորաբար նոր երգչուհի մը պիտի փայլի:

Նորաձեւութեան մարզին մէջ երկար քղանցքները դարձեալ նորոյթ պիտի ըլլան: Ձմեռը խիստ պիտի ըլլայ:

Յունուար 15-ին օդը նուազ խստամբեր պիտի  ըլլայ: Բայց ձիւնը բաւականաչափ բարձր եւ թանձր պիտի ըլլայ, որպէսզի դահուկողները դիւրաւ սահին անոր վրայէն:

Իսկ ամառը հիանալի պիտի ըլլայ: Սիրային բազմաթիւ երջանիկ միութիւններ պիտի ըլլան:

Երկու արքայազուններ աշխարհ պիտի գան Պելճիքայի եւ Անգլիոյ մէջ, որոնք երջանիկ անակնկալ մը պիտի պարգեւեն պելճիքացի եւ անգլիացի ժողովուրդներուն:

Այո, իշխանական ծնունդ մը կը տեսնեմ, ըսած է գուշակ Ֆրետերիքա: Գրեթէ հրաշք մը պիտի ըլլայ այս ծնունդը, որովհետեւ անիկա պիտի պսակէ Պոտուէն թագաւորին եւ Ֆապիոլա թագուհիին անարատ սէրը:

Պրիժիթ Պարտօ եւ Սամի Ֆրէյ պիտի ամուսնանան:

Համաձայն Ռանտոսի, անսպասելի ամուսնութիւն մը տեղի պիտի ունենայ Փարիզի Կոմսի ընտանիքին մէջ, փետրուարին կամ մարտին Ֆարահ Տիպա կայսրուհին մանչուկ մը պիտի ծնի:

1963-ի ամէնէն կարեւոր եւ բացառիկ գուշակութիւնը կը կազմէ քաղցկեղի դարմանումը:

Ժանն-Ֆրամինէ կը գուշակէ, թէ 1963-ին քաղցկեղի դարմանումը պիտի գտնուի վերջնականապէս: Ֆրանսացի եւ օտար գիտնականները խլիրդը դարմանելու ազդու կիրարկումներ պիտի գտնեն: Իսկ Ռանտոս կը յայտնէ, թէ այդ դեղը պիտի ըլլայ սերոմ մը:

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )