Բաց Նամակ Առ Որ Անկ Է ….

Քաղաքիս մէջ շշուկներ կը տարածուին այն մասին, թէ «ՓԹԻԹ» մանկապատանեկան հանդէսը պիտի դադրի լոյս տեսնելէ տասներորդ թիւէն սկսեալ:

Հայ մամուլը տեղւոյն վրայ, առանց բացառութեան, ուրախութեամբ դիմաւորեց «ՓԹԻԹ»-ին լոյս ընծայումը:

Նոյնպէս, հեռաւոր գաղութներու հայ մամուլը լայնօրէն արձագանգեց` գովեստի խօսքեր շռայլելով Աբրահամեան ամոլին, որոնք տէր եւ տիկին համարձակեցան մանկապատանեկան այս գունատիպ հանդէսը հրատարակել:

Բայց ծափերը որքան ալ ըլլան ջերմ ու սրտալի, այդ ածականներով մամուլ լոյս աշխարհ կու գա՞յ:

Չէ՞ որ «ՓԹԻԹ»-ը, որպէս ծաղկափթիթ մանկապատանեկան օրկան, մեր մանուկներուն ու պատանիներուն համար է:

Միթէ ծնողներ չե՞ն սիրեր իրենց զաւակները:

Կամ մի՞թէ մեր այս գաղութը ի վիճակի չէ թերթ մը պահել:  Մանկապատանեկան թերթ մը պահելու ուժը չունի՞:

Վստահ եմ` ունի:

Այո՜, ճիշդ է որ երկրին մէջ նիւթական պայմանները նախկին առատութիւնը չունին:

Բայց որքան ճիշդ է «ՓԹԻԹ»-ը թողլքել երկու հոգիի քսակին:

Նման շշուկներու առիթով մեր մամուլը պարտի ահազանգ հնչեցնել, որպէսզի մեր մանուկներն ու պատանիները օգտուին այս օգտաշատ պարբերականէն:  Նոյնիսկ երբեմն ծնողները միանան իրենց զաւակներուն եւ դժուարին հարցերը լուծեն միասնաբա՜ր, իրենց զաւակներուն հետ:

Այս գաղութը եղած է առաջատար:  Պէտք է, անհրաժեշտ է, որ պահէ իր առաջատարի դերը:

Այնքան դպրոցներ ունինք, մանկապարտէզներ, առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ աւելի դասարանցիներ:

Ընենք այնպէս, որ «ՓԹԻԹ»-ը շարունակուի:

Մեր մանուկներէն, պատանիներէն եկող պահանջ մըն է այս կոչը:

Աւելցնե՜լ «ՓԹԻԹ»-ի բաժանորդներուն թիւը:  Պահանջուածը ա՜յս է:

Ու հիմա կը սպասենք արդիւնքին:

Թող տէր եւ տիկին Աբրահամեանները գօտեպնդուին եւ միշտ մնան պատնէշի վրայ:

Անոնք պատնէշէն ինկող չեն, պայմանաւ որ մենք իրենց զօրավիգ կանգնինք: Չէ՞ որ միութիւնը զօրութիւն է:

Հայ ծնողներ,  ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, կոչ կ՛ընեմ ձեզի` միանալու այս անհրաժեշտ խնդրանքիս:

Ողջ լերուք հայ լեզուն պահպանելու ճամբուն վրայ:

Ընթերցասիրութիւնը մանկապարտէզէն կը սկսի:

Միլիոնին առաջին թիւը մէկն է:

Շնորհակալութիւն:

Գրեց` ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (1)
  • Մաշտոց 10 years

    հազար ափսոս

  • Disqus ( )