Փորձառուներու Կարծիքով. Միջոցներ` Հոգեկան Ընկճուածութիւնը Վայրկենական Չքացնելու Համար

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

ՃՈՂԵՑԷ՛Ք: Պարզ եւ ազդու միջոց մը` երբ գործի մէջ ամէն բան ձեր ուսերուն բեռցուած է եւ չէք գիտեր ինչպէ՛ս դուրս գալ: Ճողելով շարժումի մէջ  դրէք ձեր կռնակին, վիզին, թեւերուն եւ ոտքերուն մկանները եւ անմիջապէս կը զգաք տարբերութիւնը:

***

ՔԱԼԵՑԷ՛Ք: Ձգեցէ՛ք ամէն բան եւ տունէն կամ գրասենեակէն դուրս գալով` մաքուր օդին քառորդ ժամ քալեցէք խորունկ շնչելով եւ արտաշնչելով:

***

ՇՆՉԵՑԷ՛Ք: Ձեր աչքերը փակեցէ՛ք եւ երկար ու խորունկ շնչեցէք, ապա դանդաղօրէն արտաշնչեցէք` ձեր թոքերը ամբողջութեամբ պարպելով: Վարժութիւնը կրկնեցէք առնուազն 10 անգամ:

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԱՐՁԵՑԷ՛Ք.- Այո, դուք ձեզ մարձեցէք, եթէ միջոցը չունիք ուրիշին օգնութեան դիմելու: Ամէնէն ազդուներէն մէկը գլխու մարձումն է` մատներուն ծայրերով: Շրջանակաձեւ շարժումներով մարձեցէք ձեր գլխուն մորթը` սկսելով ճակատէն, անցնելով ականջներուն ետեւէն եւ հասնելով ծոծրակ:

***

ԽՄԵՑԷ՛Ք: Որքան ալ գործի մէջ մխրճուած ըլլաք, դուք ձեզի 5 վայրկեան դադար տուէք եւ բոյսերով տաք խմիչք մը պատրաստեցէք եւ խմեցէք:

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿԵՐԷ՛Ք: Որոշ ուտելիքներ կը պակսեցնեն հոգեկան ընկճուածութիւնը. անոնցմէ յիշենք` տուրմը, պանանը, մեղրը եւ այլն… Այս ուտելիքները ձեռքի տակ ունեցէք եւ չափաւոր քանակութեամբ սպառեցէ՛ք:

***

ԶՈՒԱՐՃԱՑԷ՛Ք: Համացանցին վրայ պզտիկ «պտոյտ» մը կատարեցէք, ծիծաղաշարժ տեսերիզ մը դիտեցէք, խնդացէք… խնդուքը անմիջապէս կը բարձրացնէ տրամադրութիւնը:

***

ԼՍԵՑԷ՛Ք: Երաժշտութիւն ունկնդրեցէք: Զուարթ երգի մը վրայ պարեցէ՛ք, տխուրին վրայ` լացէք, ձեւով մը պարպեցէք ձեր մէջ կուտակուած լարուածութիւնը: Երաժշտութիւնը հանդարտեցնելու, ներքին խաղաղութիւն շնորհելու յատկութիւն ունի:

***

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿԱՐԴԱՑԷ՛Ք: Ինչ գործի վրայ որ էք, կէս ժամուան դադար մը առէք, եթէ կարելիութիւնը ունիք, սրճարան մը գացէք, կամ` մօտակայ պարտէզ մը, եւ կամ պատշգամ ելէք եւ կարդացէք` քանի մը բանաստեղծութիւն. ինչո՞ւ չէ, օրաթերթէն ձեր նախասիրած սիւնակը, բայց նաեւ` վէպի մը մէկ գլուխը… Այս կարճ դադարը ձեզ կ՛անջատէ ձեր առօրեայէն եւ կը թեթեւցնէ օրուան ծանրութիւնը:

***

ՇՓԱՑԷ՛Ք: Դուք ձեզի կարճ դադար մը տուէք եւ խմեցէք ձեր շատ սիրած քափուչինոն կամ կերէք պաղպաղակը, եւ կամ` դուք ձեզի համար պզտիկ բան մը գնեցէք, հոգ չէ թէ` գինով աննշան, կը բաւէ, որ զայն սիրեցիք եւ ձե՛րը եղաւ…

***

ԳՈՒՐԳՈՒՐԱՑԷ՛Ք: Թերեւս զարմանաք, սակայն ձեզի սիրելի անձի մը (զաւակ, ամուսին, բարեկամուհի, ծնողք…) հետ գիրկընդխառնուելով եւ գորովալի խօսքեր փոխանակելով` ներքին բաւարարութիւն, բայց նաեւ թեթեւութիւն կը զգաք:

***

ՇՈՅԵՑԷ՛Ք: Շոյեցէք ձեր կամ դրացիին կատուն կամ շունը, խօսեցէ՛ք թռչնիկին հետ, կերակրեցէ՛ք կրիան… Այս բոլոր աննշան թուացող սովորութիւնները տրամադրութիւնը կը բարձրացնեն:

***

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳՈՌԱՑԷ՛Ք: Անշուշտ ասիկա բոլորին տրուած չէ ընել… Բայց եթէ առանձին էք եւ կը գտնուիք տեղ մը, ուր ուրիշները պիտի չխանգարէք ձեր գոռոցով, մի՛ վարանիք… Գոռալով` դուրս կը  քշէք այն յուզումները, որոնք կը կաշկանդեն ձեզ: Վստա՛հ եղէք, որ արդիւնքը անմիջական է:

***

ՊԱՐԵՑԷ՛Ք: Պարը լաւագոյն միջոցն է մեր հոգէն եւ մարմինը հանգուցող զգացումներէն ձերբազատելու: Գտէ՛ք յարմար առիթը եւ կշռոյթով եղանակի մը վրայ պարեցէ՛ք:

***

ԼՈԳՑԷ՛Ք: Լողարանը տաք ջուրով լեցուցէք` ի հարկին բուրաւէտ եւ հանգստացնող նիւթեր աւելցնելով եւ 10-15 վայրկեան երկարեցէք: Արդիւնքը գրեթէ անմիջական է. ձեր պրկուածութիւնները 90 տոկոսով պիտի չքանայ…

***

ՄԵԿՈՒՍԱՑԷ՛Ք: Երբ բաժակը յորդած է եւ կը կարծէք, որ մէկ վայրկեանէն միւսը պիտի պայթիք, առանձնացէք եւ դուռը փակեցէք ձեր ետեւէն: Պատուհանէն դուրս դիտեցէք հեռուն` հորիզոնը եւ պահ մը անջատուեցէք իրականութենէն:

***

ԿՈԿԵՑԷ՛Ք: Երբ հոգեպէս հանգիստ չէք զգար, շուրջի անկազմակերպութիւնն ու թափթփածութիւնը աւելի եւս կը վատթարացնեն ձեր վիճակը: Հետեւաբար կոկեցէ՛ք ձեր գրասեղանը, հագուստին պահարանը կամ վերադասաւորեցէք կուտակուած պետական թուղթերը, մուրհակները, ստացագրերը եւ այլն… Այս մանր գործերը կացութիւնը ձեր հսկողութեան տակ առնելու բաւարարութիւնը կու տան ձեզի:

***

ՀԵՌԱՁԱՅՆԵՑԷ՛Ք: Սիրելի անձի մը ձայնը լսելը եւ անոր հետ քանի մը բառ փոխանակելը անբացատրելի ուրախութիւն կը պատճառեն եւ տրամադրութիւն կը բարձրացնեն: Խօսեցէ՛ք ձեր քրոջ, զաւկին, բարեկամուհիին, մօր, սիրելիին հետ, անոնց ձայնը որոշ ապահովութիւն պիտի տայ ձեզի եւ հրաշքի պէս պիտի հանդարտեցնէ ձեր սրտին զարկերը:

***

ՑԱՆԵՑԷ՛Ք: Օրական կէս ժամ բոյսերով զբաղիլը, զանոնք ջրելը, չոր տերեւներէն ձերբազատելը, ուրիշ թաղարի մէջ փոխադրելը եւ նմանօրինակ գործեր եոկայի համազօր ազդեցութիւն կը գործեն եւ կը հանդարտեցնեն ամէնէն ջղագրգիռ անձն անգամ:

 

Գործնական Գիտելիքներ

Ինչպէ՞ս Հանգուցել Փողկապ Մը

Բոլոր տղամարդիկը փողկապի սիրահար չեն, անոնցմէ շատեր ոչ իսկ կը հանդուրժեն զայն, սակայն կարգ մը առիթներու` խուսափում չկայ անկէ…

Եթէ ձեր ամուսինը, երիտասարդ զաւակը կամ ընկերը օրին մէկը ձեզմէ խնդրէ, որ իր փողկապը հանգուցէք, մի՛ շփոթիք. ահաւասիկ 6 հանգրուաններէ բաղկացած արագ եւ դիւրին միջոց մը` փողկապ հանգուցելու:

Ըսենք, որ փողկապ հանգուցելու տարբեր տեսակներ կան, ինչպէս`

ա.- Պարզ հանգոյցը

բ.- Կէս ուինտսորը (windsor)

գ.- Ուինտսոր հանգոյցը

դ.- Փոքրիկ հանգոյցը

Եւ տակաւին` ուրիշներ: Մենք բաւարարուեցանք պարզ հանգոյցի բացատրութեամբ: Յաջողութի՛ւն:

 

Բոյսերու Խնամք

Ինչպէ՞ս Հոգ Տանիլ Ծաղկեփունջի Մը

Որպէսզի ծաղկեփունջ մը երկար դիմանայ, ծաղկամանին ջուրին աւելցուցէք պտղունց մը պիքարպոնաթ տը սուտ եւ կամ կէս դգալ աղ:

Քանի մը օր ետք, քանի մը սանթիմեթրով կարճեցուցէք ծաղիկներուն ցօղունները, մաքրեցէք դեղնած տերեւները եւ փոխեցէք ծաղկամանին ջուրը:

Ծաղկեփունջին առողջութեան համար պէտք է որ անոր ջուրը մաքուր եւ յստակ ըլլայ: Ցօղունին այն բաժինը, որ ջուրին մէջ կը գտնուի, պէտք է զուրկ ըլլայ տերեւներէ:

Երբ ծաղկամանին ջուրը կը փոխէք, քանի մը կաթիլ օ տը ժաւել աւելցուցէք անոր:

Ամրան տաք օրերուն ծաղկամանին մէջ օրական 2 կտոր սառոյց նետեցէք:

Իսկ ձմրան ծաղկեփունջը քանի մը ժամ պատշգամ հանեցէք, որպէսզի սենեակին տաք օդէն չվնասուի:

Շատեր ծաղիկներուն կեանքը երկարելու համար անոնց ցօղունները մեղրի մէջ կը թաթխեն, ոմանք ալ ջուրին մէջ շաքարի կտոր մը կը նետեն:

 

Խոհագիր

Ֆեթայով Եւ Աւոքատոյով Տիփ

Տիփը խիւսի տեսակ է, զայն կը հրամցնեն փոս ամաններու մէջ, թարմ բանջարեղէններու կողքին, որպէս նախուտեստ:

4 անձի համար անհրաժեշտ են

– 2 աւոքատօ
– 1 լոլիկ
– 1 կիտրոն
– 50 կրամ ֆեթա պանիր կամ այծի պանիր
– 1 սուրճի գաւաթ մածուն
– Թապասքօ թացան
– Աղ
– Կտրտուած ստեպղին, վարունգ, ծաղկակաղամբ, թարմ սունկ, թարմ պղպեղ եւ այլն…

Պատրաստութիւն

Հարիչով խառնեցէք կեղուըւած աւոքատոները, կիտրոնին հիւթը եւ մածունը: Թեթեւօրէն աղեցէք: Աւելցուցէք քանի մը կաթիլ թապասքօ թացան (ըստ ճաշակի):

Ֆեթա պանիրը պատառաքաղով ճզմեցէք եւ աւելցուցէք խառնուրդին, նոյնպէս ալ` մանր, խորանարդաձեւ կտրտուած լոլիկը:

Բոլորը միատեղ խառնեցէք եւ անմիջապէս հրամցուցէք կտրտուած թարմ բանջարեղէններուն կողքին:

 

Շաբթուան Բանաստեղծութիւնը

Թէ գնում ես, այնպէս գնա,
Որ քեզանից իմ հոգու մէջ հետք չմնայ…
Թէ մնում ես, այնպէս մնա,
Որ իմ սրտի ամէն անկիւն
Քեզնով լցուի ու լիանայ…
Թէ սիրում ես, այնպէս սիրիր,
Որ հիանամ, որ հայեացքիդ հանդիպելիս
Մի պահ կեանքից անէանամ,
Որ չլսեմ ոչ մի շշուկ,
Չտարբերեմ ցերեկ ու մութ,
Որ տաք լինի ցուրտ ձմրանը,
Եւ զովանամ շոգ ամրանը…
Այնպէս սիրիր, որ իմ սիրտը
Անվերջ թնդայ, որ այլ աչքեր եթէ ժպտան,
Չնկատեմ ու լուռ անցնեմ…
Սիրիր այնպէս, որ արթնանամ
Քեզ տեսնելու տենչանքով լի,
Որ երբ քնեմ` քեզ երազիս
Այցելելու համար միայն…
Այնպէս սիրիր, որ խենթանամ,
Այնպէս սիրիր, որ արբենամ…
Սիրիր այնպէս, ինչպէս… ես… քեզ…

ՄԱՐՕ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )