50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ ( 7 ՅՈՒՆԻՍ 1961 )

ԲԱԼՈՒԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԴԱՇՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ

Մայիս 21-ին Բալուի հայրենակցական միութիւնը կազմակերպած էր դաշտագնացութիւն մը` դէպի Անթիլիասի գեղատեսիլ «Քազինօ Ճեզիրէ»:

Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանի մայր տաճարին մէջ Հոգեգալստեան սուրբ պատարագը ունկնդրելէ եւ օրուան մեծ հիւրին` մեր սիրելի նախագահին այցը ծափողջունելէ ետք, համակիրներու եւ հայրենակիցներու ընտանիքները սկսան խումբ առ խումբ գալ եւ տեղ գրաւել իրենց սեղաններուն շուրջ` վայելելու, զուարճանալու համար ամբողջ օրը, իրենց սիրելիներով, միութեանս կազմակերպած դաշտահանդէսին:

Բարձրախօսի առջեւ Նորհատ Պալիկեան բացուած  յայտարարեց օրուան խրախճանքի յայտագիրը: Միութեանս կողմէ Սարգիս Մահտեսեան կարդաց ուղերձ մը` բացատրելով, թէ ինչո՛ւ հիմնուած է մեր միութիւնը, եւ թէ` ի՛նչ է անոր դերն ու նպատակը:

Այնուհետեւ սկսան փոքրիկներու կողմէ արտասանութիւններ ու մեներգներ:

Արտասանեցին Օննիկ Մահտեսեան, Մանուկ Գալայճեան, Միսաք Մարգարեան, Վազգանուշ Տօնիկեան եւ Էլիզապեթ Ալեքսանեան, իսկ Սօսի Գոնտագճեան մեներգեց` հիացնելով ներկաները իր սիրուն ու թրթռուն ձայնով:

Ոգեւորուած խրախճանքէն` խօսք առին պարոններ` Յովհաննէս Թեփելեքեան, Պօղոս Անթոյեան եւ Նորքաջ Պէրպէրեան, եւ արտայայտուեցան մեծ գովեստով` միութեանս հանդէպ, գնահատելով վարչութեան գործունէութիւնը` իբրեւ ազգային ու հայրենակցական, խլելով ներկաներէն խեղայեղ ծափեր: Յայտագիրի բաժինը վերջացած ըլլալով` նոր սերունդի կողմէ սկսան հայկական եւ եւրոպական պարեր ու անակնկալներ: Ուրախութեամբ կու գանք յայտնելու, որ ներկաները չափէն աւելի գոհ եւ խրախուսուած` սկսան նուիրատուութեան, որմէ գոյացաւ մօտ 380 լ. ոսկի:

Ստորեւ կու տանք ուղերձը.

Յարգարժան հիւրեր եւ բալուցի հայրենակիցնե՛ր,

Յանուն մեր միութեան, բարի գալուստ կը մաղթեմ ձեզի: Այս ընտանեկան հաւաքոյթով մենք կը փափաքինք, որ մեր հայրենակիցները համախմբուին իրարու քով, ծանօթանան իրարու ու մտերմանան, ինչպէս` մէկ ընտանիքի անդամ: Սիրելի հայրենակիցնե՛ր, հրճուանքով այս պահուս ձեր բոլորին կու գանք յայտնելու, որ մօտ 23 տարիներէ ի վեր կը գոյատեւէ մեր հայրենակցական միութիւնը:

Իր հիմնադրութեան թուականէն սկսեալ` մեր միակ փափաքը եղած է սատարել մեր հայրենակից կարօտ ուսանողներուն ու հիւանդներուն եւ վառ պահել հայրենակցական սէրն ու հին յիշատակները:

Այո՛, ասկէ 23 տարիներ առաջ քանի մը գիտակից հայրենակիցներ քով-քովի գալով` հիմը դրած են մեր հարազատ միութեան, որ մեր բոլորի ակնածանքին ու գուրգուրանքին արժանի է:

Յարգելի հայրենակիցնե՛ր դուք բոլորդ անխտիր յաջորդներն էք ձեր նախնիքներուն, ինչպէս` Գայլ Վահաններու, Կիւրճեաններու եւ Օտեաններու: Ամէն ոք պէտք է հպարտ զգայ ինքզինք` յաւերժացնելով անոնց անմահ փառքն ու յիշատակը:

Վստահ եղէք, որ այս պահուս անոնց անմահ հոգիները, այսօր, այս գեղեցիկ Լիբանանի երկնակամարին վրայ, կը ճախրեն ու կը հրճուին` տեսնելով իրենց յաջորդներուն խինդն ու ժպիտը:

Հայրենակիցնե՛ր, մեր միութիւնը անվարան, մեծ աշխատանք ու ճիգ կը պահանջէ մեր բոլորէն, որպէսզի իր կարգին կարողանայ աւելի ձեռնառատ նպաստել իր հայրենակիցներու կարիքներուն, ամէն մարզի մէջ:

Ուրեմն, հայրենակիցնե՛ր, բոլորուինք անոր շուրջ, բոլորս անխտիր ու անկեղծօրէն: Այդպիսով, ապահովուած կ՛ըլլայ մեր միութեան յաղթանակը:

Այս առթիւ վարչութիւնս սրտագին շնորհակալութիւններ կը յայտնէ բոլոր անոնց, որոնք իրենց ներկայութեամբ պատուեցին մեր դաշտահանդէսը:

ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES