«Ահաբեկչութեան Թիրախ Դարձող Ոեւէ Քաղաքացի Հայրենիքին Նահատակն Է» Շեշտեց Յ. Բագրատունի

Հայկական երեսփոխանական պլոքի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի «Մանար» պատկերասփիւռի կայանին հետ իր ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին յայտնեց, որ Հարաւային արուարձաններուն մէջ զետեղուած անցարգելները անձնական ապահովական միջոցառումներ չեն, այլ` շրջանին բնակչութեան ապահովութիւնը պահպանելու նախազգուշութիւններ:

Յ. Բագրատունի վերահաստատեց ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէին եւ Հայկական երեսփոխանական պլոքին կեցուածքները, որոնց համաձայն, լիբանանեան որեւէ շրջան կամ ոեւէ քաղաքացի թիրախ դարձնող պայթում կամ բռնարարք ուղղուած է բոլոր լիբանանցիներուն եւ ամբողջ Լիբանանի դէմ:

Կարգ մը քաղաքական ուժերու եւ լրատուամիջոցներու կողմէ Հարաւային արուարձաններուն մէջ քաղաքայիններուն կողմէ որդեգրուած ապահովական միջոցառումներուն դէմ ուղղուած քննադատութիւններուն մասին իր կարծիքը յայտնելով` Յ. Բագրատունի ըսաւ, որ երբ ինք մուտք գործած էր Պէյրութի հարաւային արուարձաններ, իրեն համար շատ յստակ էր այն պատկերը, թէ քաղաքացիները նեցուկ կը կանգնին եւ կ՛օժանդակեն լիբանանեան բանակին, իրենց բնակած շրջանին եւ անձնական ապահովութիւնը պահպանելու համար, այլ խօսքով` անոնց կատարածը  ինքնապաշտպանութիւն է, բանակին օժանդակութիւն եւ հետեւաբար «Բանակ, ժողովուրդ, Դիմադրութիւն» եռեակ տարազի ամբողջացում:

«Այսօր հարաւային արուարձաններուն մէջ կատարուածը բանակին եւ քաղաքացիներուն միջեւ համագործակցութիւնը դրսեւորող օրինակելի իրականութիւն մըն է, եւ կը մաղթէի լիբանանեան բոլոր շրջաններուն մէջ տեսնել այդ իրականութիւնը: Պէտք է յստակ ըլլայ, որ մենք զէնք կրելու մասին չէ որ կը խօսինք, այլ` բանակին օժանդակելու եւ անոր կողքին զոհուելու մասին է որ կը խօսինք: Մենք ժողովուրդ մըն ենք, որ լաւ կ՛ըմբռնէ պետութեան իմաստը, կը գիտակցի երկրին բանակին եւ ապահովական ուժերուն ու կառոյցներուն կարեւորութեան, ինչպէս նաեւ կարեւոր կը նկատէ, որ ապահովական կառոյցները իրենք զիրենք յարգեն, ապա քաղաքացին եւ ի վերջոյ յանգին իրենց եւ քաղաքացիներուն միջեւ համագործակցութեան», ըսաւ Յ. Բագրատունի:

Իրենց մէջ պատճառաբանութիւններ կրող եւ ձեւով մը պայթումը արդարացնող դատապարտումներուն մասին հարցումի մը պատասխանելով` երեսփոխան Բագրատունի շեշտեց, որ նման մօտեցումներ մերժելի են: «Երբ նման փորձանք մը պատահած է, կարելի է միայն դատապարտել այդ արարքը եւ զօրակցիլ մարդոց, ըլլայ ան բարոյական թէ նիւթական զօրակցութեան ընդմէջէն: «Կը դատապարտենք, սակայն…»-ի մօտեցումը ընդունելի չէ: Իսկ լիբանանեան որեւէ շրջանի մէջ ահաբեկչութեան կամ անարգ ոճիրի մը թիրախ դարձող ոեւէ քաղաքացի հայրենիքին նահատակն է, ինչպէս ուրիշներ», ըսաւ ան:

Յ. Բագրատունի հարց տուաւ, թէ ինչո՞ւ Հարաւային արուարձաններուն պայթումին պարագային հեռաձայնային հաղորդակցութիւններու վերաբերող մանրամասնութիւններ չպահանջուեցան` աւելցնելով, որ կարելի չէ մարդոց ցաւերը եւ մարդկային աղէտ մը շահագործել քաղաքական պազարի եւ սակարկութեան նպատակով: «Նման աղէտալի դէպքերէ կարելի է օգտուիլ միայն լիբանանեան ներքին միասնականութիւնն ու համագործակցութիւնը ամրապնդելով, ինչպէս նաեւ ջանալով կերտել լիբանանեան պետութիւն, որ իր երկրին սահմանները պաշտպանելու եւ ապահովական կայունութիւնը վերահաստատելու կարողութիւնը ունի», ընդգծեց ան:

Ազեզի մէջ գտնուող առեւանգուած ինը լիբանանցիներուն եւ Պէյրութի մէջ առեւանգուած թուրք օդաչուներու թղթածրարներուն նկատմամբ խտրութեամբ վարուելու երեւոյթին մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի յայտնեց, որ դժբախտաբար Լիբանանի մէջ երկփեղկումը սուր է եւ միայն քաղաքական բնոյթ չունի, այլ նաեւ` ընկերային: Անդրադառնալով առեւանգուած լիբանանցիներու թղթածրարին` երեսփոխան Բագրատունի մէջբերեց լիբանանեան պետական բարձրաստիճան պաշտօնատարի մը արտայայտութիւնը, որուն համաձայն, ան առեւանգուած լիբանանցիներուն տունդարձի բանակցութիւններուն շրջագիծին մէջ կ՛ըսէ, թէ ինք չէր պատկերացներ, որ թուրքերը կրնան այդքան խաբեբայ եւ սուտասան ըլլալ: Ան նշեց նաեւ, որ քաղաքական հարցերը քննարկելու եւ անոնց յարմար լուծումներ գտնելու առումով լիբանանեան քաղաքական մտածելակերպը խախտած է:

«Առեւանգուած ինը լիբանանցիներուն ազատ արձակումին հարցով Թուրքիա բառին բուն իմաստով լիբանանեան պետութեան հետ կը խաղայ եւ այդ վարուելակերպը լիբանանեան պետութեան վայել չէ: Զարմանալին սակայն այն է, որ մարդիկ կը մոռնան կարեւորագոյնն ու առաջնահերթը եւ մուտք կը գործեն մանրամասնութիւններու մէջ` որդեգրելով Թուրքիոյ զօրակցող քաղաքական կեցուածքներ», շեշտեց Յ. Բագրատունի:

Լիբանանեան ապահովական կառոյցները համայնքայնացնելու եւ յարանուանականացնելու երեւոյթին մասին մատնանշում մը կատարելով, Յակոբ Բագրատունի ընդգծեց, որ այդ մէկը մեղք գործելու համազօր է:

«Լիբանանեան հանրային կարծիքին մօտ զգալի է այդ մօտեցումը, սակայն մենք համոզուած ենք, որ նոյնիսկ եթէ բանակի գաղտնի սպասարկութեան, ներքին ապահովութեան ուժերուն, անոր տեղեկահաւաքի բաժանմունքին կամ պետական անվտանգութեան հսկող բաժանմունքին մէջ կան տարրեր, որոնք իրենց մտայնութեամբ յարանուանական թեքում ունին, մենք պէտք չէ առիթ տանք անոնց կասկածի տակ առնելու այս հաստատութիւններուն ազգային դիմագիծը: Նոյնիսկ եթէ պատահի, որ այդ բաժանմունքներուն պետերը յարանուանական խտրութեան կեցուածքով կը մօտենան խնդիրներուն, մենք պէտք է շեշտենք, որ ապահովական կառոյցներուն պատասխանատուութիւնն է երկրին ապահովական կայունութեան եւ քաղաքացիական անվտանգութեան հսկել», յայտնեց երեսփոխան Բագրատունի:

Հայկական երեսփոխանական պլոքի ներկայացուցիչը շեշտեց, որ բանակին իրաւունքը, օրինականութիւնն ու իրաւասութիւնները ժողովուրդէն կու գան, եւ անիկա քաղաքական հովանիի կարիք չունի շարժելու եւ նուազագոյն խուլիկանութիւններէն մինչեւ երկրին ու քաղաքացիին ապահովութեան սպառնացող խախտումները սանձելու համար: Ան հաստատեց, որ այսօրուան դրութեամբ անկարելի է բանակը բաժնել կամ բանակէն տասը զինուոր իսկ անջատել:

Յ. Բագրատունի կարեւոր նկատեց Լիբանանի կառավարութեան կազմութիւնը` նկատի ունենալով երկրին եւ շրջանին մէջ տիրող քաղաքական եւ ապահովական իրավիճակը:

Նոր կազմուելիք կառավարութեան մէջ Հըզպալլայի մասնակցութեան առումով հանրապետութեան նախագահին կեցուածքին մասին հարցումի մը պատասխանելով` երեսփոխան Բագրատունի շեշտեց, որ տակաւին մէկ օր առաջ, երբ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէն ներկայացնող պատուիրակութիւնը այցելած է Պէյթէտտինի պալատ եւ հանդիպում մը ունեցած հանրապետութեան նախագահին հետ, նախագահ զօր. Միշել Սլէյման ընդգծած է, որ ինք անհրաժեշտ կը նկատէ Լիբանանի նոր կառավարութեան մէջ Հըզպալլայի մասնակցութիւնը եւ այս իմաստով ան խօսած է Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտի եւ ամերիկացի պատասխանատուներու հետ:

Սուրիոյ տագնապին մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի յայտնեց, որ ճիշդ է այն վարկածը, թէ Սուրիոյ տագնապը կրնայ իր ազդեցութիւնները ունենալ Լիբանանի վրայ, սակայն հակառակը սխալ է, այն իմաստով, որ Լիբանան չի կրնար ազդել Սուրիոյ տագնապին վրայ:

Միւս կողմէ, ան շեշտեց, որ հակառակ Սուրիոյ եւ անոր վարչակազմին դէմ մղուած պայքարին, նախագահ Պաշշար Ասատ տակաւին կը հանդիսանայ շրջանը բաժնելու, շրջանին դիմագիծը փոխելու, Իսրայէլի դէմ դնելու եւ շրջանին մէջ իսլամութեան արաբական պատկերը փոխելու երեւոյթներուն դիմադրող գլխաւոր եւ հիմնական դէմքը:

Շրջանին մէջ Թուրքիոյ դերակատարութեան ակնարկելով` երեսփոխան Բագրատունի ընդգծեց, որ Սուրիոյ, Եգիպտոսի եւ նոյնիսկ Լիբանանի մէջ Թուրքիոյ դիմակները ինկած են եւ շրջանի բոլոր բնակիչները պէտք է գիտնան ու ըմբռնեն, որ Թուրքիա առաջին օրէն իսկ կ՛ատէ արաբները եւ արաբական իսլամականութիւնը:

Յ. Բագրատունի հարցազրոյցը եզրափակեց կոչ ուղղելով եգիպտացիներուն դասեր քաղելու Սուրիայէն ու Լիբանանէն եւ համոզուելու, որ Արեւմուտքին համար կարեւոր են միայն անոր շահերը, «հետեւաբար շրջանին մէջ պէտք է գիտակցիլ եւ հետապնդել միայն արաբական շահերը», ըսաւ ան:

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )