Ի՛ՆՉ ՈՐ ԸՐԻՆ ՀՐԱՆԴԻՆ, ԱՅԺՄ ԻՆԾԻ Կ՛ԸՆԵՆ

«Աքշամ» օրաթերթը երկու օրէ կը պնդէ, թէ ես Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան (ՔԱԿ) թիրախներու ցանկի մը մէջն եմ:

Օրաթերթը զիս կը նկարագրէ իբրեւ գաղտնի սպասարկութեան գործակալի մը` պնդելով. «Ան դերակատարութիւն ունեցած է Քրտական հասարակութիւններու համադաշնակցութեան (ՔՀՀ) դէմ պայքարին մէջ` երբեմն իր գրիչովը եւ երբեմն իր գործօն մասնակցութեամբ: Ի դէպ: ՔՀՀ-ն կը նկատուի ՔԱԿ-ի քաղաքական թեւը:

«Աքշամ» օրաթերթը նաեւ հնարեց մասնագէտ մը` կարծիք ստանալու համար:

«Մասնագէտները կը հաւատան, որ այս անունները իբրեւ թիրախ ընտրուած են, որովհետեւ անոնք դերակատարութիւն ունեցած են բացայայտելու եւ ինքնութիւնը ճշդելու համար ՔՀՀ-ին, որ կը նկատուի երաշխիքի ձեւ մը ՔԱԿ-ի կողմէ, իր գործողութիւններու սառեցման եւ բանալի դէմքերու արգելափակման ժամանակամիջոցին:

Լուրերու այս հաղորդումը կը նշանակէ, որ ոստիկանութեան մասնագէտները կը ճանչնան, կ՛ընդունին իմ դերակատարութիւնս ՔՀՀ-ի բանալի դէմքերու ձերբակալութեան մէջ:

Անշուշտ մասնագէտներու կարծիքը ՔԱԿ-ի կ՛ուղղէ հետեւեալ պատգամը. «Լա՜ւ, այս մարդիկը բանալի դերակատարութիւն ունեցան ՔՀՀ-ի ղեկավարներու ձերբակալութեան մէջ, ուրեմն պէտք եղածը ըրէք անոնց…»:

Արդեօք այդ հաղորդագրութիւնները ճի՞շդ են: Անշուշտ` ոչ. ատիկա խոշոր սուտ մըն է:

Բացի ատկէ, լուրերու տեղեկագիրին մէջ յղում կատարուած անուններէն, բացի (Տիգրանակերտ, Ա.) ոստիկանապետէն, ոչ ոք մասնակցած է ՔՀՀ-ի դէմ շղթայազերծուած գործողութեան: Օրինակ, Ֆաթիհ Պալճի, Ազգային ոստիկանական ուժերու կրթութեան բաժանմունքէն, «Փոլիս» ամսաթերթի գլխաւոր խմբագիրն է: Ան ահաբեկչութեան դէմ պայքարող ուժեր չի մարզեր, ոչ ալ դեր մը ստանձնած է այդ պայքարին մէջ: Նմանապէս, Սամիհ Թէյմուրը, որ կ՛աշխատի անցագրային բաժանմունքին մէջ, առնչութիւն չունի հակաահաբեկչական միաւորներուն հետ, ուրեմն ան ոչ մէկ կապ ունի ՔՀՀ գործողութեան հետ: Դուք բոլորդ գիտէք Էօնտեր Այթաչը: Միակ կապը անոր եւ Ազգային ոստիկանութեան բաժանմունքին հետ այն է, որ Այթաչ իբրեւ դասախօս իր ծառայութիւնները կը տրամադրէ ոստիկաններու ակադեմիային:

Այն փաստը, որ «Աքշամ» օրաթերթը հրատարակած է մեր նկարները ատոնց վրայ թիւերով, ցոյց կուտայ, որ ատիկա ոչ մէկ կապ ունի ՔՀՀ գործողութեան հետ: Եթէ այս էր պարագան, ես ցանկին վրայ թիւ 1-ը պէտք չէ ըլլայի: Տիարպեքիրի (Տիգրանակերտ, Ա.) ոստիկանապետը, որ փաստացիօրէն իրականացուց ՔՀՀ գործողութիւնը, պէտք է ինձմէ աւելի բարձր դասուէր: Այդուհանդերձ, «Աքշամ» իմ նկարիս վրայ թիւ 1 դրած է: Անոնք չեն կրնար համարժէք պատասխանել այս հարցումին:

«Աքշամ» կը պնդէ, որ ես վճռական դերակատարութիւն ունեցած եմ ՔՀՀ գործողութեան մէջ, բայց թերթին խմբագիրները նոյնիսկ չեն կարդացած իմ յօդուածս: 26 դեկտեմբեր 2009-ին ես գրեցի յօդուած մը` «ՔՀՀ. գործողութիւնը որսալու համար նախաձեռնութիւնը» վերնագիրով: Նախ` ես միշտ նշած եմ, որ ՔՀՀ-ն ապօրինի կազմակերպութիւն մըն է: Բացի ատկէ, ոչ միայն ես, այլեւ Օճալան եւս ատիկա կը նկարագրէ իբրեւ ապօրինի կազմակերպութեան մը, որուն գործադիր խորհուրդին նախագահը Մուրատ Քարայիլանն է, Այնպէս, որ մէջբերեմ նշուած յօդուածէս հատուած մը.

«ՔՀՀ-ն Օճալանի յառաջացուցած մէկ կազմակերպութիւնն է, ՔԱԿ-էն ետքի ժամանակաշրջանին համար: ՔՀՀ-ի դէմ գործողութիւններու զօրակցող ապահովական վերլուծաբանները ունին հիմնական տեսակէտ մը. ՔՀՀ-ի ներկայութիւնը, Սապրի Օքի ղեկավարութեան օրերուն, ընկերանալով «ուրուային պետութեան», թոյլ կու տայ վերջինիս քրտական նախաձեռնութիւնը տկարացնելու, եւ այս քայլը լուրջ վտանգ կը ստեղծէ: Երբ ի յարգանս նախաձեռնութեան յառաջընթաց կ՛արձանագրուի, ՔՀՀ կը ներառուի հոլովոյթին մէջ` ատիկա նսեմացնելու համար: Հետեւաբար ՔՀՀ-ի վերացումը, չքացումը սերտօրէն կապուած է նախաձեռնութեան հոլովոյթին մէջ կատարուելիք յառաջընթացին:

«Ես անոնցմէ չեմ, որոնք առաջին անդրադարձողները եղան, թէ Սապրի Օք առնչակից է ուրուային պետութեան, Պուրսայի բանկին մէջ իր արգելափակումէն ի վեր, որովհետեւ 28 փետրուար 1997-ի ժամանակակից յեղաշրջումի իբրեւ սուրհանդակ` ՕՔի կողմէ հաղորդագրութիւններ ուղարկուեցան Օճալանի: Իրականութեան մէջ Սապրի Օք իբրեւ սուրհանդակ ծառայեց ուրուային պետութեան եւ Օճալանի միջեւ: Բայց ասիկա չ՛արդարացներ ՔՀՀ-ի դէմ գործողութիւնները, առնուազն` այս պայմաններով:

«ՔՀՀ»-ի դէմ շղթայազերծուած ամէնէն վերջին գործողութիւնները նախնական արդիւնքներն են վերջին տարիներուն տեղի ունեցող հետաքննութիւններուն: Ասիկա կենսունակ հոլովոյթ մըն է, եւ պատահական, պարբերական գործողութիւններ պիտի եւ պէ՛տք է շղթայազերծուին: Այդուհանդերձ, վերջին գործողութեան ժամանակը հետաքրքրական է: Բացի ատկէ, ի տարբերութիւն նախորդ գործողութիւններուն, այս մէկը չէր իրականացուած կանխելու, արգիլելու համար ՔՀՀ-ի սպասուած արարքը: Այս նորագոյն ՔՀՀ գործողութիւնը միջոցառում մըն էր` դատախազութեան փաստեր ներկայացնելու: ՔՀՀ գործողութիւն շղթայազերծելու պատճառէն անկախ, փաստացի արդիւնքը եղաւ նախաձեռնութեան մաշումը: Ատոր հետեւութիւններուն առումով ՔՀՀ-ի դէմ շղթայազերծուած գործողութիւնները իրականութեան մէջ շատ վնաս պատճառեցին նախաձեռնութեան հոլովոյթին: Անոնք, որոնք օգտուեցան այս հոլովոյթէն ոստիկանապետերու տեղակալներն են (աւազակախումբերու առնչուող), ինչպէս նաեւ` թրքական զինեալ ուժերու վարչակազմը, որ ոչ համոզիչ յայտարարութիւն մը ըրաւ ի պատասխան Պիւլենթ Առընչի դէմ կատարուած մահափորձին: ՔՀՀ վերջին գործողութեան հետ նախաձեռնութիւնը յարձակումի ենթարկուեցաւ պետական պաշտօնատարներու, դիւանակալներու կողմէ: Ուրեմն կը մնայ հաւաքել ինկած պտուղը: Խնդիրներու լուծումը դիւանակալներուն մտահոգութիւնը չէ: Անոնք միայն կը մտածեն ինչպէ՛ս պահել իրենց աթոռները, որոնց համար ծանր կ՛աշխատին: Անոնք կը տիրապետեն իրենց իշխանութեան հիմնուած այս տարրական նկատառութեան, առաջնահերթութեան վրայ: Այս պատճառով սկիզբը ես պնդեցի, որ նախաձեռնութեան հոլովոյթը չի կրնար պատշաճ կերպով յառաջանալ դիւանակալներուն վստահելով: Միաժամանակ ես պէտք է նշեմ, որ ոստիկանական բաժանմունքին մեծամասնութիւնը կը շեշտէ, որ ՔՀՀ գործողութիւնները պէտք է շարունակել: Բայց, բնականաբար, անոնք ոստիկանութեան դիտանկիւնէն կը մեկնաբանեն հոլովոյթը: Այս կէտին վրայ, քաղաքական վարչակազմին կողմէ այս դիտանկիւնին որդեգրումը արգելք հանդիսացաւ նախաձեռնութեան յառաջընթացին»:

Նկատի առնելով, որ ես ասիկա՛ գրած էի` յարգելով ՔՀՀ գործողութիւնը, պատճառ մը պէտք է ըլլայ «Աքշամ» թերթին համար, որպէսզի զիս ՔՀՀ-ի թիրախներու ցուցակին առաջին դիրքին վրայ դնէ: Անկեղծօրէն ես գաղափար իսկ չունիմ, թէ ի՛նչ կրնայ ըլլալ այդ պատճառը: Քիւչիւքքայա եւ երկու այլ խմբագիրներ, որոնց հետ ես խօսեցայ, չկրցան տրամաբանական պատճառ մը տալ:

Զիս կը հետաքրքրէ հետեւեալը. Նոր-ազգայնական Սերտար Աքինան, որ անգամ մը պնդած էր, թէ խնդիրը կրնայ լուծուիլ արիւնով, եւ ապա յանկարծ ներկայացած էր իբրեւ Քարայիլանի բանբերը, դերակատարութիւն ունէ՞ր այս հարցին մէջ: Քիւչիւքքայա կ՛ըսէ, թէ Աքինան զեկուցած է «Աքշամ» թերթի խմբագրական կազմին: Միւս կողմէ, Աքինան սպառնաց, որ Քրտական աշխատաւորական կուսակցութիւնը (ՔԱԿ) 15 յունիսէն ետք նոյնը պիտի չմնայ:

Հետեւաբար ես չեմ կրնար վստահ ըլլալ, թէ արդեօք «Աքշամ», որ ակնարկած է, թէ ես դերակատար եղած եմ ՔՀՀ գործողութեան մէջ (հակառակ այն փաստին, որ այդպէս չէ), կրնայ իր զեկոյցը կազմած ըլլալ Էրկենեքոնի շրջանակներու շահարկումներով:

Լուրերու այս տեղեկագիրին մէջ միակ ընդհանրութիւնը թիրախներու միջեւ այն է, որ անոնք թիրախ դարձած են Օտաթի կողմէ, որ Աքինանի հետ սերտ կապեր ունի:

Քիւչիւքքայա եւ «Աքշամ» օրաթերթի միւս երկու խմբագիրները, որոնց հետ ես խօսեցայ, նաեւ բողոքեցին, դժգոհութիւն յայտնեցին այն մասին, թէ զիրենք իբրեւ Էրկենեքոնի կողմնակիցներու ներկայացուցած են: Անոնք կը պնդեն, որ Էրկենեքոնի ի նպաստ ոչինչ կը հրատարակեն, մինչ փաստօրէն անոնք կը զօրակցին Օտաթի եւ էրկենեքոնամէտ դերակատարներու ամբողջ անձնակազմին:

Ես չեմ ուզեր հաւատալ ասոր, բայց կ՛ուզեմ մտածել, որ անոնք այս պատմութիւնը գրեցին էրկենեքոնամէտ կառոյցի շահարկման, ձեռնավարութեան միջոցով:

Անոնց փորձածը ակնյայտ է. այն, ինչ որ «Հիւրրիյէթ» օրաթերթն ու էրկենեքոնամէտ լրատու աղբիւրներ Հրանդ Տինքին ըրին, այսօր «Աքշամ» թերթը ինծի եւ չորս ուրիշներու կ՛ընէ:

Անոնց ըրածը մթնոլորտը թունաւորել եւ, Օկիւն Սամաստի նման, քիւրտ գործիչներ մեզի դէմ հրահրել է:

ԷՄՐԷ ՈՒՍԼՈՒ

«Զաման»
29 մայիս 2011

Share this Article
CATEGORIES