«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ»` ՏԱՐԲԵՐ ԳՈՅՆԵՐՈՎ, ՁԵՒԵՐՈՎ ԵՒ ՄՕՏԵՑՈՒՄՆԵՐՈՎ

Արա Ազատի ստեղծագործութիւնը

«Մէկ նիւթ, 49 տեսակէտ. վերածնունդ. հասկացողութիւն մը, որ լի է յիշողութիւններով` ներկայ եւ ժառանգուած, արտայայտութիւններով` անձնական, ընկերային, պատմական, անիկա միջոց է, որ արուեստին ու արուեստագէտներուն առիթ կու տայ իրենց զգացումներն ու յոյզերը արտայայտելու»: Այս գրութիւնը եւ «Վերածնունդ» խորագիրը կրող հաւաքական ցուցահանդէսին մասնակից արուեստագէտներուն անունները զետեղուած են «Պէյրութ էկզիպիշըն սենթըր»ի մուտքի դարպասին վրայ: Այս բացատրութիւնը կարդալէ ետք անոր դրսեւորումն ու արտայայտութիւնը կը տեսնես ներսը զետեղուած պաստառներուն, համադրական ստեղծագործութիւններուն, քանդակներուն եւ այլ իւրօրինակ ու այս առիթով առաջին անգամ ըլլալով ներկայացուող արուեստի գործերուն ընդմէջէն: Հետաքրքրական ձեւերով, տարբեր միջոցներով` թուղթեր, աւելներ, տուփեր, գործիքներ, կերպասներ, լոյսի սարքաւորումներ, երկաթներ եւ այլն, վերածնունդը կը պատկերուի արուեստասէրին աչքին դիմաց` արուեստագէտին ուրոյն ոճին ընդմէջէն անոր փոխանցելով պատգամ մը: Իւրաքանչիւր ստեղծագործութեան կողքին զետեղուած է այդ պատգամը, որ նաեւ ունի դրդապատճառ նման գործ մը լոյս աշխարհ բերելու եւ հանրութեան սեփականութիւնը դարձնելու:

Դալար Աղպաշեանի պաստառը

49 արուեստագէտներուն կարգին են երկու հայեր` Արա Ազատ եւ Դալար Աղպաշեան, որոնցմէ իւրաքանչիւրը իր տարբեր մօտեցումներով, ներաշխարհէն բխած գաղափարներով վերածնունդը կը հրամցնէ արուեստասէրներուն: Արա Ազատ շեշտը կը դնէ մշակութային ժառանգութեան վրայ, որմէ կը ծնի գաղափարը իր համադրական ստեղծագործութեան, որ կը ներկայացնէ մարդու ծնունդի նախօրեակին սերմին կատարած ճամբորդութիւնը, ուր ազգութիւններու, երկիրներու եւ միջավայրերու այլազանութիւնն ու խառնակութիւնը կը ստեղծէ շփոթալի վիճակ մը: Արայի գործը  միջավայրերու այդ բազմազանութեան վրայ կը դնէ շեշտը եւ կը ներկայանայ ուրոյն խորքով եւ գեղեցկութեամբ:

Դալար Աղպաշեան իր պաստառը կը բաժնէ երկու միացող, սակայն անջատ բաժիններու, ուր ի յայտ կու գան երեւակայածինն ու իրականութիւնը. երեւոյթներ, որոնք միշտ առկայ են մարդուն մօտ: Ան կը շեշտէ, որ պատմութիւնը անպայման անցեալին չի պատկանիր, այլ անիկա մեր կեանքին ընթացքին անպայման կ՛արտացոլայ եւ իր ներդրումը կ՛ունենայ:

Միւս արուեստագէտներուն ներկայացուցած գործերուն մէջ շեշտուած կերպով կ՛երեւէին պատերազմը, ժողովուրդներու դատերը, յատկապէս Լիբանանի եւ Պաղեստինի մէջ մարդոց կրած չարչարանքը, որոնցմէ դուրս գալը արդէն վերածնունդ է: Արուեստի գործ մը կը բաղկանայ մեծաթիւ աւելներէ եւ թուղթերէ, որոնց վրայ գրուած են` բռնութիւն, ռումբ, աւերակ եւ այլն: Արուեստագէտը կը հաստատէ, որ աւլելը թէեւ կեանքի ամէնէն բնական բանն է, սակայն անիկա տարբեր իմաստ ու խորք կը ստանայ, երբ կը միտի հաւաքել ու վերցնել պատերազմին ու քանդուած տուներուն հետքերը: Գործերէն իւրաքանչիւրը ունի իր հետաքրքրական մօտեցումն ու մատուցման ձեւերը, սակայն բոլորին մէջ տիրականը կեանքն է, որովհետեւ խորագիրը վերածնունդն է, որուն հաւատալով կարելի է հասնիլ բարձր նպատակներու:

Ցուցահանդէսը բաց կը մնայ մինչեւ 24 յուլիս 2011, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 8:00, «Պիել»ի մուտքին գտնուող «Պէյրութ էկզիպիշըն սենթըր»ի մէջ:

 

Share this Article
CATEGORIES