ԱԲԵՂԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան միաբանութիւնը մեծ ուրախութեամբ ողջունեց իր ուխտապահ շարքերուն մէջ մուտքը չորս նորագիր ուխտեալներու` Աբրահամ սրկ. Աշըգեանի, Սերժ  սրկ. Թինքճեանի, Աբրահամ սրկ. Մանուէլեանի եւ Գէորգ սրկ. Սաղտճեանի, որոնք Դպրեվանքի ընթացքը աւարտելով` Արամ Ա. կաթողիկոսի բարձր արտօնութեամբ կուսակրօն քահանայութեան կարգ ստացան եւ  զինուորագրուեցան Կիլիկեան սուրբ աթոռին:

Կիրակի, 19 յունիս 2011-ին Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին մէջ պատարագեց, քահանայական ձեռնադրութիւնը կատարեց եւ քարոզեց Միջեկեղեցական յարաբերութեանց գրասենեակի պատասխանատու Նարեկ արք. Ալեէմէզեան: Խարտաւիլակութիւնը կատարեց դպրեվանքի հսկիչ Վարանդ վրդ. Քորթմոսեան: Արարողութեան ներկայ եղաւ նաեւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարքական Ս. աթոռէն յատկապէս ժամանած, Կրօնական ժողովոյ ատենապետ Թաթուլ Ծ. վրդ. Անուշեան:

Շաբաթ, 18 յունիսի երեկոյեան ժամը 5.00-ին, Մայր տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ կոչման արարողութիւնը, որուն ընթացքին հաւատքի խոստովանութիւն կատարուեցաւ: Հայ եկեղեցւոյ դաւանանքին, ծէսին, աւանդութեանց եւ մեր եկեղեցւոյ սրբազան հայրապետներուն հաստատած կանոններուն հաւատարմութեան խոստում տալով` ընծայեալները հրապարակաւ նզովեցին բոլոր` հին ու նոր ժամանակներու հերետիկոսները, եւ տարբեր ուսուցումներով եկեղեցւոյ հաւատացեալները մոլորեցնող չար ուսուցիչները: Ապա, ժողովուրդին ներկայութեան, հրապարակաւ ծնրադիր ընթերցեցին Կիլիկեան Ս. Աթոռին զինուորագրուելու իրենց նուիրական ուխտը:

Կիրակի օր, Մայր տաճարին մէջ մատուցուած Ս. պատարագին հանդիսապետեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս: Յընթացս Ս. պատարագի, ընծայեալները ծնրադիր բարձրացան Ս. խորան, ուր աշխարհէ հրաժարման սրտառուչ պահէն ետք հրաւիրուեցան Քրիստոսի ծանր, սակայն քաղցր լուծը առնելու իրենց ուսերուն:

Սրբալոյս միւռոնով օծման պահուն, ձեռնադրիչ սրբազանը դրոշմեց ընծայեալներուն ճակատը, աջ ու ձախ ձեռքերը` նոր անուն տալով անոնց իբրեւ նորոգուած` Աստուծոյ ծառայութեան ընծայուած նոր մարդ: Անուանակոչութեան հոգեթով պահուն, Աբրահամ սարկաւագը վերանուանուեցաւ Շնորհք քահանայ, Սերժ սարկաւագը` Պօղոս քահանայ, Աբրահամ սրկ. Մանուէլեանը` Պետրոս քահանայ, իսկ Գէորգ սարկաւագը` Յովհաննէս քահանայ: Ապա անոնք տուին իրենց անդրանիկ «խաղաղութիւն»ը Մայր տաճարին մէջ հաւաքուած հաւատացեալներուն: Սրբազանը իր քարոզին մէջ վեր առաւ աստուածային եւ երկնաւոր շնորհքին կերպարանափոխող զօրութիւնը, որ նորընծաները սարկաւագութենէ քահանայութեան կոչեց, եւ անոնց ամբողջ կեանքին ընթացքին պիտի առաջնորդէ զիրենք Աստուծոյ անդաստանին մէջ: Ան յորդորեց նորընծաները հետեւելու Քրիստոսի, այնպէս ինչպէս Յիսուսի աշակերտները հետեւեցան Անոր` «հետեւէ՛ ինծի» կոչին ականջալուր ըլլալով: սրբազանը թելադրեց երթալ ժողովուրդին, եւ իրենց ծառայութեամբ ժողովուրդը մօտեցնել Աստուծոյ: Ձեռնադրիչ սրբազանը հաւատացեալ ժողովուրդին ուղղելով իր խօսքը ըսաւ, թէ հայ հոգեւորականը միշտ պէտք ունի մեր ժողովուրդի քաջալերանքին: Ժողովուրդէն գալով ժողովուրդին կ՛երթայ հայ հոգեւորականը` իր ծառայութեամբ արժեւորելով իր կեանքը: Սրբազանը իր շնորհաւորութիւնը ներկայացուց վեհափառին, որ «ազգին ու եկեղեցւոյ բեռը իր վրայ կը կրէ»: Ապա սրբազանը շնորհաւորեց Միաբանութիւնը, դպրեվանքի տեսչութիւնը, եւ նորընծաներուն ծնողները:

Ողջոյնի պահուն վեհափառին գլխաւորութեամբ ներկայ ամբողջ միաբանութիւնը խորան բարձրացաւ` համբոյրով ողջունելու նորընծաներուն մուտքը հայ եկեղեցւոյ ծառայութեան եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան միաբանական ուխտին մէջ:

Օծման ու անուանակոչութեան սրտառուչ պահէն ետք, նորընծաները աւանդատան մէջ ստացան առաջին լուացումը, իրենց կնքահօր` Մանուէլ Պեքարեանի կողմէ: «Հայր մեր»էն անմիջապէս առաջ տեղի ունեցաւ վեղարի օրհնութիւնը, որով կուսակրօնութեան իբրեւ նշան միաբանական կնգուղը դրուեցաւ նորընծաներուն գլխուն:

Վեհարանին մէջ նորընծաները ծունկի եկան վեհափառին առջեւ եւ պահպանիչով ստացան անոր օրհնութիւնը: Արամ Ա. կաթողիկոս այս առիթով հայրական իր խօսքը ուղղեց նորընծայ հայր սուրբերուն` բարձր պահելու Կիլիկեան Ս. աթոռի միաբանի իրենց կոչումը եւ ծառայութեան ճամբով արժեւորելու իրենց դիմաց բացուող նոր կեանքը:

Յառաջիկայ 40 օրերուն ընթացքին նորընծայ հայր սուրբերը պահեցողութեան, աղօթքի ու խոկումի պիտի նուիրուին` Յիսուսի օրինակով պատրաս-տուելու իրենց աստուածահաճոյ առաքելութեան:

 

Share this Article
CATEGORIES