Առողջ Միտքով Եւ Մարմնով` Հեռու Մնալ Մոլութիւններէ

handsՄարդկային պատմութեան իւրաքանչիւր հանգրուանի մարդկային ընկերութիւնը դիմագրաւած է ու կը դիմագրաւէ մարտահրաւէրներ, տագնապներ եւ ախտեր, որոնք երբեմն կ՛ըլլան անցողական եւ ժամանակի ընթացքին մոռացութեան կը մատնուին, երբեմն ալ կը դառնան մտահոգիչ եւ վտանգաւոր` սպառնալով ամբողջ ընկերութեան մը դիմագիծին:

Անցնող վերջին տասնամեակներուն ամբողջ աշխարհը մտահոգ է թմրեցուցիչի տարածումով եւ անոր հետեւանք` թմրամոլութեամբ, որ ամէն երկրի, կրօնքի եւ համայնքի մէջ բոյն դրած է: Անիկա խտրականութիւն չի դներ կրօնքի, ազգի եւ սեռի միջեւ: Թմրեցուցիչը կը քայքայէ ամբողջ էութիւն մը ու կը փճացնէ կեանքեր` խոստմնալից ապագաներ, դէպի անդունդ հասցնելով զանոնք:

Թմրեցուցիչի տարածման ամէնէն պարարտ հողը կը ներկայացնեն պատանիներն ու երիտասարդները` ապագայի ատաղձը, որ աւելի դիւրութեամբ կը տարուին փորձութիւներով եւ կ՛ուզեն փորձել արգիլուածը, վտանգաւորը:

Վտանգաւոր այս կացութիւնը դիմագրաւելու եւ սպառնալիքին տարողութիւնը մեղմացնելու համար անհրաժեշտ են արմատական լուծումներ, սակայն նոյնքան կարեւոր են նաեւ կանխարգիլման ձեւերու որդեգրումը: Այս իմաստով ողջունելի եւ քաջալերական է «Հորիզոն» թմրամոլութեան դէմ պայքարի նախազգուշական կեդրոնի գրեթէ տասնամեակէ մը ի վեր տարած անխոնջ աշխատանքը: Նախազգուշական գետնի վրայ «Հորիզոն» կեդրոնին կազմակերպած սեմինարները, արշաւները եւ քարոզչական լայնածիր գործունէութիւնը` անցնող տասը տարիներուն ընթացքին, ունեցան իրենց շատ դրական արձագանգն ու արդիւնքը: Կեդրոնը կրցաւ նաեւ անհրաժեշտ հետապնդումը կատարել իրեն դիմող թմրամոլներուն օգնելու եւ զանոնք դարմանելու:

Նախազգուշական կեդրոններու կողքին կարեւոր են նաեւ պատանիներուն եւ երիտասարդներուն առիթ ընծայող առողջ ժամանցները: Այս առնչութեամբ կենսական

դերակատարութիւն ունին մարզական, պատանեկան եւ երիտասարդական միութիւններն ու կազմակերպութիւնները: Անոնց ուսերուն վրայ դրուած է նաեւ օժանդակութեան ձեռք երկարելու պարտականութիւնը` սայթաքումի սպառնալիքին ենթակայ պատանիներուն ու երիտասարդներուն:

ՀՄԸՄ իբրեւ երիտասարդական եւ մարմնակրթական միութիւն, առողջ միջավայր կը ստեղծէ իր սկաուտին ու մարզիկին: Անոնք անուղղակի կերպով կը վարժուին առողջ սովորութիւններու եւ առողջ ապրելակերպի: Անհերքելի իրողութիւն է «Առողջ միտքը առողջ մարմնին մէջ» հաստատումը. եւ առողջ միտք ու գիտակցութիւն ունեցող պատանին ու երիտասարդը դժուար որ կամովին ընտրէ շեղումը եւ յոռի սովորութիւնները:

ՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )