50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ ( 10 ՄԱՐՏ 1961 )

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԸ ԺԻՒՆԻԷԻ ՄԷՋ

(ՍԵՓ. ԹՂԹԱԿՑՈՒԹԻՒՆ «ԱԶԴԱԿ»Ի)

Ժիւնիէ Պէյրութէն ինքնաշարժով կէս ժամ հեռաւորութեամբ գիւղաքաղաք մըն է, ուր հայեր հաստատուած են 1920-էն ի վեր եւ ունեցած են խաղաղ ու բարեկեցիկ կեանք մը: Հակառակ այն իրողութեան, որ անոնց մեծամասնութեամբ կը կազմեն միջին եւ չքաւոր դասակարգ մը, սակայն անոնց մէջ վառ կը մնայ ազգային գիտակցութիւնը, եւ յարատեւօրէն գիտակցած են պահել ու տէր կանգնիլ հայ եկեղեցիին եւ հայ դպրոցին:

Վերջին տասնամեակին կարգ մը ազգայիններու անխոնջ եւ տենդագին ջանքերով գաղութը կրցած է նաեւ տէր դառնալ սեփական ազգային հողի մը որուն վրայ 1946-ին շինուած է «Կիւլլապի Կիւլպէնկեան վարժարանն ու փոքր եկեղեցի մը, «Կիւլապի Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան բարերարութեամբ եւ նաեւ` կարգ մը ազգայիններու նուիրատուութեամբ:

Բայց դժբախտաբար վերջին հինգ տարիներու ընթացքին, ինչպէս ամէնուրեք, այստեղ եւս ի յայտ եկան վէճ եւ պայքար` եկեղեցի եւ դպրոցի շուրջ, որոնք անկասկած վնասեցին գաղութիս ներքին խաղաղ կեանքին: Այս անպէտք եւ վնասակար պառակտումն ու բաժանումը հրահրողն եղաւ հայ բարեգործական ընդհանուր միութիւնը: Անոնք փոխանակ թիկունք կանգնելու ազգային իշխանութիւններուն եւ կրթական ու թաղական մարմիններուն եւ նպաստելու տեղւոյս նորաշէն եկեղեցիի եւ վարժարանի վերելքին` աշխատեցան քայքայել ամէն ինչ, ազգային եկեղեցիի, դպրոց եւ ազգային համերաշխութիւնը:  Անոնք ի զուր ջանացին խաբել եւ մոլորեցնել ժողովուրդին մէկ հատուածը, որ տարուած սուտերու կեղծ խոստումներէ` ժամանակաւորապէս վտանգեցին տեղւոյս վարժարանը, որ սահմանուած է հայ մանուկներու հայեցի դաստիարակութեան:

Բայց ուրախ ենք յայտարարելու, որ Ժիւնիէի հայութեան մեծամասնութիւնը ճանչցած է ազգային մարմիններու օրինականութիւնը եւ կրկին տէր կը կանգնի իր գոյութեան հիմնաքարը կազմող ազդակներուն պահպանման:

Այժմ Ժիւնիէի պատուարժան թաղական խորհուրդը, գիտակից` իր բարձր կոչումին, կը ջանայ ամէն գնով բարեկարգել եւ բարեզարդել դպրոցն ու եկեղեցին: Այս նպատակին համար այս տարի վարժարանը օժտած է նոր ուսուցիչներով: Գաղութիս հայ օգնութեան խաչը, ինչպէս միշտ, նոյնպէս ներկայիս սկսած է բերել իր բարոյական եւ նիւթական աջակցութիւնը, «Կիւլլապի Կիւլպէնկեան» վարժարանին եւ եկեղեցիին: Ան կը պահէ 4 սաներ` վարժարանի մէջ:

Կը լսենք նաեւ, որ պատուարժան թաղական խորհուրդն ու կարգ մը ազգայիններ, ի գին ամէն զոհողութեան, կը ջանան բարեզարդել նորաշէն եկեղեցին: Պէյրութի ժրաջան առաջնորդ  Խորէն սրբազան Բարոյեան անձամբ այցելած է գաղութս եւ խոստացած` իր օժանդակութիւնն ու նպաստը բերել եկեղեցին, խորանով մը օժտելու եւ մօտ օրէն եկեղեցիի օծումը կատարելու համար:

Կը լսենք նաեւ, որ թաղական խորհուրդը սկսած է նախնական աշխատանքներու եւ ապահոված գաղութիս կարգ մը ազգայիններէն նիւթական նպաստ եւ օժանդակութիւն` եկեղեցիի բարեզարդման համար:

Այս առիթով կը գնահատենք ազգային իշխանութիւններուն եւ տեղւոյս թաղական խորհուրդին ժրաջան գործունէութիւնը եւ կը թելադրենք ամէն հայու` բերել իր սիրայօժար մասնակցութեամբ:

 ԹՂԹԱԿԻՑ

Share this Article
CATEGORIES