50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ ( 1 ՅՈՒԼԻՍ 1961 )

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՀԱՅ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ

Հինգշաբթի, յետմիջօրէին տեղի ունեցաւ Ամերիկեան համալսարանի շրջանաւարտներուն վկայականաց բաշխումը: Հետեւեալ հայ ուսանողները վկայական ստացան զանազան ճիւղերու մէջ.-

Առեւտրական ճիւղ.- Մկրտիչ Պուլտուգեան, Տիանա Մանուշակեան:

Արուեստից ճիւղ.- Մեսրոպ Տարագճեան, Հայկ Տէր Յուսիկեան, Աննիկ Հայրապետեան, Միհրան Ճիզմէճեան, Կրէյս Խաչատուրեան, Սիրվարդ Մազմանեան, Սոնիա Շահպէնտէրեան եւ Ռիթա Սիմոնեան:

Գիտական ճիւղ.- Լիլի Յակոբեան, Կարպիս Հարպոյեան, Պօղոս Իշխանեան, Յակոբ Մանճիկեան, Յարութիւն Մխճեան, Վահան Շահինեան, Արփի Եղիայեան:

Արուեստի պսակաւոր.- Տիգրան Գույումճեան:

Գիտութեան պսակաւոր.- Մարի-Լուիզ Դաւիթեան, Արփի Յակոբեան եւ Լեւոն Գարամանուկեան:

Երկրաչափներ.- Վահէ Կէօքկէօզեան, Օհան Մանուկեան:

Ճարտարագէտներ.- Աբրահամ Տէտէեան, Պօղոս Մալխասեան, Մարգար Մարգարեան, Կարապետ Սատըգեան, Երուանդ Չէօրէքճեան, Վարուժան Թուրեան:

Դեղագործներ.- Յարութիւն Արթինեան, Երեմիա Ճոլեան, Սօսի Շատարեւեան:

Բժիշկներ.- Ներոն Պալասանեան, Կարապետ Էքնոյեան, Հրայր Կիւլէսէրեան, Հրաչ Մանուկեան, Սագօ Թիլքեան, Տարօն Երէցեան եւ Լիզա Եսայեան:

Հիւանդապահուհիներու.- Արմինէ Յակոբեան, Արաքսի Խաչատուրեան, Փերուզ Հայկ Վանլեան, Մարգրիտ Արզումանեան:

 

ՀՕՄ-Ի ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻՆ ԲԱՑՈՒՄԸ

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ

Հեմիլթընէն (Քանատա) կը գրեն 26 յունիս թուականով.-

ՀՕՄ-ի 48-րդ պատգամաւորական ժողովը գումարուեցաւ հոս մեծ խանդավառութեամբ: Բացումը կատարուեցաւ Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Արփինէ Փափազեանի ողջոյնի ջերմ խօսքով:

Դիւանը ընտրուեցաւ հետեւեալ ձեւով.- Ատենապետուհիներ` Սիրանուշ Մխիթարեան եւ Զապէլ Սերոբեան: Քարտուղարուհիներ` Վերժին Պալիկեան եւ Մարի Տումանեան:

Առաջին նիստին կարդացուեցաւ Տիթրոյթի հոգեւոր հօր` Սուրէն քահանայ Բաբախեանի ողջոյնի սրտագին նամակը, ինչպէս նաեւ ամերիկահայութեան առաջնորդական տեղապահ Հրանդ եպիսկոպոսի հեռագիրը` ջերմ ծափողջոյններով:

Երեկոյեան պանդոկի շքեղ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ պաշտօնական հրապարակային բացումը, հոծ բազմութեան մը ներկայութեան: Ներկայ էին քանատական պաշտօնական անձնաւորութիւններ: Խօսք առին ՀՅԴ Կ. Կոմիտէի ներկայացուցիչ Կ. Թանտրճեան, Հարաւային Ամերիկայի ներկայացուցիչ Լուսիա Մխիթարեան, որուն նուիրուեցաւ ՀՕՄ-ի շքանշանը, «Հայրենիք» օրաթերթի կողմէ Յ. Խաշմանեան, տոքթ. Արշակունի եւ Ճորճ Մարտիկեան, անգլերէն եւ հայերէն: Յակոբ Մուրատեան անգլերէն լեզուով ներկայացուց քանատացի հիւրերը, կառավարիչի ներկայացուցիչը, յետոյ Մր. Թաուլ, Մր. Կիւլէոթէ (Առեւտրական սենեակ), գաղթային նախարարութեան կողմէ Մր. Հոլ, քաղաքացիական խորհուրդի տնօրէն մը Քլարք, որոնք խօսք առին:

Գործադրուեցաւ գեղարուեստական ճոխ յայտագիր մը:

Ժողովը կը շարունակուի:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԱՄԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Ազգային Արամեան վարժարանի ամավերջի հանդէսը տեղի ունեցաւ 25 յունիս, 1961, վարժարանի շրջափակին մէջ, հովանաւորութեամբ Լիբանանի թեմի հայոց առաջնորդ Խորէն արք. Բարոյեանի եւ նախագահութեամբ Պուրճ Համուտի Ազգային  երեսփոխան տոքթ. Ա. Պաղտասարեանի:

Այս առիթով, անհրաժեշտ կը նկատենք համառօտ մէկ պատկերը տալ, շինարարական եւ կրթական այն նուաճումներուն, որոնք կատարուեցան Պէյրութի այս հեռաւոր թաղին` Սին էլ Ֆիլի մէջ:

Մօտ 6-7 տարի առաջ այս վարժարանը որպէս շինարարական գոյութիւն եւ կրթական վիճակ, ողորմելի պատկեր մը կը ներկայացնէր: Վերջին  քանի մը տարիներուն, սրբազան հօր անմիջական հսկողութեան տակ, ձեռնհաս հոգաբարձութեան մը, յանձին Ռ. Հացագործեանի, Ն. Գէորգեանի, պրն. Բ. Գուշակճեանի եւ Յ. Պապիկեանի վարչական եւ շինարարական ճիգերուն, Արամեան վարժարանը վերածուեցաւ արդիական ամէն առաւելութիւններով օժտուած երկյարկանի շէնքի մը, որուն բացումը կատարուեցաւ մէկ ամիս առաջ: Վերջին քանի մը տարիներուն ընթացքին արձանագրուած գնահատելի այս յառաջդիմութիւնները, այսօր, քաջալերութիւն կու տան, այս շրջանը եկեղեցիով մը օժտելու մէկ ընդհանուր եւ վսեմ փափաքին:

Վարժարանի տնօրէնութիւնը, որ 7 տարիներէ ի վեր վարչական ձեռնհասութեամբ կը վարէ Պ. Պալեան, կարելի է վստահօրէն ըսել, որ ուսումնական գետնի վրայ, արդիական մանկավարժական մտահոգութեամբ անոր սպառած ճիգերուն շնորհիւ, ի մասնաւորի մանկապարտէզի բաժնէն ներս, փորձառու ուսուցչուհիներու հսկողութեան տակ, մեծ յառաջդիմութիւն արձանագրեց վարժարանը:

Գործադրուեցաւ յայտագիր մը, ներկայութեամբ 500-է աւելի ծնողներու:

Հանդիսաւոր եղաւ այն պահը, երբ բեմի վրայ շարուած շրջանաւարտներուն անունով Յ. Պալեան իր հրաժեշտի խօսքը արտասանեց: Ապա բեմ հրաւիրուեցան Անթիլիասի երիտասարդ վարդապետներէն Գր. վարդապետ Փիտէճեան, որ փոխանորդաբար կը հովանաւորէր հանդէսը եւ տոքթ. Ա. Պաղտասարեան, շրջանաւարտներուն վկայականները յանձնելու: Հայր սուրբը, փակելէ առաջ հանդէսը, յայտնեց իր գոհունակութիւնը տարուած աշխատանքին համար, եւ ըրաւ օգտակար թելադրանքներ ու բարեմաղթութիւններ շրջանաւարտներուն:

Ս. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES