ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԸԼԼԱԼՈՎ ՀՄԸՄ-Ի ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ` ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԿԱՐԳԻ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ

ՀՄԸՄ-ի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով գործադրուող եւ ճշդուած եզրով մը անոր արժանի դարձողներուն տրուող սկաուտական բարձրագոյն` Արարատեան կարգի տուչութիւնը կատարուեցաւ չորեքշաբթի, 29 յունիս 2011-ին, երեկոյեան ժամը 8:30-ին, ՀՄԸՄ-ի Պէյրութի մասնաճիւղի ակումբին մէջ:

Բացման խօսքը արտասանեց ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան անդամ Մարօ Թազեան, որ նշեց, թէ այս կարգի տուչութեան գծով ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը համապատասխան թելադրանքներ կատարեց շրջաններուն, որպէսզի անոնք իրենց կարգին այս աշխատանքը իրականացնեն: Ան այս առիթով նշեց, որ Լիբանան եւս նկատի առնելով ճշդուած եզրերը` այս կարգը ստանալու, հրաւիրեց պայմանները ամբողջացնողները, որպէսզի կատարուի Արարատեան կարգի տուչութիւն` ՀՄԸՄ-ի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով: Իր խօսքի աւարտին ան յայտնեց, որ Արարատեան կարգին արժանացած ՀՄԸՄ-ականներէն Կարօ Մուրաջանեան երկրէն դուրս գտնուելուն պատճառով նամակով մը խնդրած է, որ իր բացակայութիւնը նկատի առնուի:

Ապա խօսք առաւ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենադպիր Կարպիս Գապասագալեան, որ անդրադարձաւ ՀՄԸՄ-ի կեանքին մէջ սկաուտական խմբապետներուն տարած կարեւոր եւ ազգակերտ գործունէութեան` դիտել տալով, որ հակառակ ասոր, անոնք ընդհանրապէս կը գործեն շուքի մէջ` աւելցնելով, որ առանց երեւելու աշխատանք իրականացնելը հիմքը կը հանդիսանայ խմբապետներու առաքելութեան, գործել առանց փողի ու թմբուկի, սակայն գործել ազդեցիկ կերպով:

Հրայր Մարգարեան

Ճոնի Արեւեան

Յասմիկ Մուրատեան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սեդա Պեշլեան

Վաչէ Նաճարեան

Րաֆֆի Կէօվօղլանեան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կ. Գապասագալեան ապա խօսեցաւ Արարատեան կարգին եւ անոր տուչութեան մասին` բացատրելով, որ անիկա սկաուտական կեանքին մէջ բարձրագոյն կարգն է, որ կը տրուի ՀՄԸՄ-ի սկաուտական «համալսարանին» մէջ: Անոր համաձայն, յատկապէս վերջին քառամեակին տարբեր առիթներով խօսուած է այս կարգին մասին, ՀՄԸՄ-ի բարձրագոյն ժողովներուն անիկա քննարկումի նիւթ դարձած է յատկապէս այն իմաստով, թէ որո՞ւ պէտք է տալ այս կարգը, յատկապէս նկատի ունենալով պարագան անոնց, որոնք դասընթացքի պիտի չհետեւին, որովհետեւ գետնի վրայ աշխատանք չեն տանիր ալ: Այս իմաստով ան նշեց, որ կարելի չէ ըսել, թէ կարգը կը տրուի վաստակաւորներուն միայն, որովհետեւ վաստակաւորներու փաղանգին մէջ մեծ թիւով անհատներ կան, եւ վաստակը կարելի չէ բնորոշել: Ուստի, շարունակեց Կ. Գապասագալեան, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը ճշդեց Արարատեան կարգի յատուկ յուշամետալներ եւ վկայագիրներ յանձնել իբրեւ Շրջանային ընդհանուր խմբապետ, նաեւ Շրջանային խմբապետ-խմբապետուհի գործած անձերուն: Անոր համաձայն, թէեւ բացայայտ իրողութիւն է, որ սկաուտական կեանքին մէջ յատկապէս սերունդներու պատրաստութեան իմաստով մեծ դերակատարութիւն ունեցած է Լիբանան, սակայն Արարատեան կարգի տուչութեան պարագային նկատի առնուած է ճշդուած պայմանը:

Կ. Գապասագալեան Արարատեան կարգին մէջ ամփոփուած նկատեց երախտագիտութիւնը սերունդներ կերտած անձերու նկատմամբ, Արարատ լերան խորհուրդը, որ մնայուն ներկայութիւն է հոգիներուն մէջ ՀՄԸՄ-ականներուն, որոնք առանց Արարատը տեսնելու իսկ զայն կենդանի պահած են իրենց էութեան մէջ:

Ապա Կարպիս Գապասագալեան եւ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Գրիգորիս Պողարեան կատարեցին վկայագիրներու եւ յուշամետալներու յանձնում հետեւեալ ՀՄԸՄ-ականներուն` Յասմիկ Մուրատեան, Ճոնի Արեւեան, Հրայր Մարգարեան, Րաֆֆի Կէօվօղլանեան, Վաչէ Նաճարեան եւ Սեդա Պեշլեան:

 

Share this Article
CATEGORIES