ՀՅԴ 31ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎՆ ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

ԵՐԵՒԱՆ (2 յուլիսի 2011թ).- Յուլիսի 1-ին Ծաղկաձորում իր աշխատանքներն աւարտեց  ՀՅԴ 31րդ Ընդհանուր ժողովը :

Ընդհանուր ժողովի բացման պաշտօնական նիստը գումարուեց 24 յունիսի 2011թ.-ին, Երեւանում, այնուհետեւ ժողովն իր աշխատանքները շարունակեց Ծաղկաձորում:

Օրակարգի բոլոր հարցերի քննարկումից յետոյ, ժողովը ընտրեց 2011-2015 քառամեակի ՀՅԴ Բիւրոյ, հետեւեալ կազմով.

Վիգէն Բաղումեան
Դաւիթ Լոքեան
Վահան Յովհաննէսեան
Հրանտ Մարգարեան
Լեւոն Մկրտչեան
Մկրտիչ Մկրտիչեան
Մարիոյ Նալպանտեան
Գէորգի Պետրոսեան
Յակոբ Տէր Խաչատուրեան

Յուլիսի 2-ի իր առաջին լիագումար նիստում, ՀՅԴ Բիւրոն ներկայացուցիչ ընտրեց Հրանտ Մարգարեանին:

ՀՅԴ 31-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Հանգամանալից քննութեան ենթարկելով Հայրենիքի եւ Սփիւռքի ազգային-քաղաքական իրավիճակը, Հայաստան-արցախ-սփիւռք եռամիասնութեան կարողա­կանութեան լիարժէք օգտագործման հնարաւորութիւնները, Երկրի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական կացութիւնն ու դիմագրաւած արտաքին մարտահրաւէրները` ՀՅԴ 31-րդ ընդհանուր ժողովը արձանագրում է.

Ինքնիշխան, ժողովրդավար, իրաւական եւ սոցիալական պետութիւն կառուցելու, տարածաշրջանում եւ աշխարհում ազդեցիկ գործօն դառնալու մեր ժողովրդի նպատակը տակաւին մնում է չիրագործուած:

Սփիւռքը, շարունակելով անբարենպաստ պայմանների մէջ իր հայկական ինքնութիւնը պահպանելու ճիգերը, ստիպուած է դիմագրաւել լուրջ մարտահրաւէրների, ինչը պահանջում է ներուժի կուտակման եւ միասնութեան առաւելագոյն աստիճան:

Արցախի հիմնահարցը շարունակում է մնալ չկարգաւորուած, ցայսօր չի յաջողուել  միջազգայնօրէն ամրագրել ԼՂՀ փաստացի անկախութիւնը, չի ապահովուել մեզ պարտադրուած պատերազմի արդիւնքում նուաճուած ռազմաքաղաքական ձեռքբերումների անշրջելիութիւնը:

Հայ-թուրքական յարաբերութիւնները, Թուրքիոյ կողմից Հայոց Ցեղասպա­նութեան ճանաչման եւ պահանջատիրութեան հանդէպ ժխտողական կեցուածքի պատճառով, ի սկզբանէ դատապարտուած էին ձախողման: Անհրաժեշտ է Հայաստան-թուրքիայ արձանագրութիւններից Հայաստանի ստորագրութեան ետկանչմամբ եզրափակել ներկայ գործընթացը:

Հայաստանի Հանրապետութիւնում`

ա) Գործող իշխանութեան սոցիալ-տնտեսական քաղաքականութիւնը չի բխում բնակչութեան բացարձակ մեծամասնութեան շահերից:

բ) Խորանում է աղքատութիւնը, նուազում է վստահութիւնը ապագայի հանդէպ, արտագաղթի վտանգաւոր միտում է նկատւում:

գ) Քաղաքական ու տնտեսական իշխանութիւնների սերտաճումը յանգեցրել է մենաշնորհների, ազատ մրցակցութեան բացակայութեան եւ ստուերայնութեան մեծ ծաւալների:

դ) Երաշխաւորուած չեն անհատի եւ հանրութեան իրաւունքներն ու ազա­տու­թիւն­ները, լիարժէք քաղաքացիական հասարակութիւն չի կայանում, առկայ բացասա­կան բարոյահոգեբանական մթնոլորտը խոչընդոտում է Հայրենիքի լիարժէք քաղաքացու ձեւաւորմանը եւ սոցիալական առաջընթացին:

է) Յայտարարուած սկզբունքների եւ իրական կեանքի անհամապատաս­խանու­թիւնը յանգեցրել է պետականութեան ու իշխանութեան, ընտրութիւնների միջոցով ժողովրդի իշխանութիւն ձեւաւորելու հանդէպ անվստահութեան:

Մեկնելով այս հաստատումներից ` Ընդհանուր ժողովը յայտարարում է.

ՀՅ Դաշնակցութեան քաղաքական օրակարգի գլխաւոր առաջնահերթութիւնն ու համակուսակցական խնդիրը առաջիկայ համապետական ընտրութիւնների նախապատրաստութիւնն է` նպատակ ունենալով համակարգային իշխանափոխութեամբ նոր որակի իշխանութեան ձեւաւորումը, համակարգային բարեփոխումները, ազգային-պետական ուղեգծի եւ սոցիալական արդարութեան սկզբունքների արմատաւորումը, քաղաքական համակարգի լիարժէք կայացումը, Հայաստանի արագընթաց զարգացումը:

Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի բնակչութիւնն ու աշխարհասփիւռ հայութիւնը կարող են մէկտեղել իրենց ուժերը եւ մեր Հայրենիքի ու ժողովրդի համար արժանապատիւ ապագայ երաշխաւորել:

Մենք ի վիճակի ենք առանց զիջելու եւ վտանգելու համազգային ձեռքբերումները, նպատակներն ու շահերը` ապահովել Հայրենիքի կայուն զարգացումը, ի նպաստ հայութեան կարգաւորել Արցախի հիմնահարցն ու հայ-թուրքական յարաբերութիւնները, հետապնդել Ցեղասպանութեան եւ հայրենազրկման հետեւանքների արդարացի հատուցումը, պաշտպանել ջավախահայութեան օրինական իրաւունքները:

Մենք կարող ենք նոր որակ հաղորդել Հայրենիք-սփիւռք յարաբերու­թիւններին, փոխլրացնել միմեանց եւ աշխարհին ներկայանալ համայն հայութեան ներուժով: Հայրենիք-սփիւռք յարաբերութիւնները պէտք է ստանան առաւել խորքային բնոյթ: Սփիւռքի կազմակերպման եւ առաւել քաղաքականացման ճիգը պէտք է լինի տեւական:

Մենք պարտաւոր ենք Հայաստանը դարձնել հզօր, ժողովրդավար, սոցիալական արդարութեան վրայ հիմնուած, թռիչքաձեւ զարգացող պետութիւն, ուր ազատ անհատն ու համերաշխ հասարակութիւնը վստահութեամբ կը նայեն ապագային,  կ’ապրեն բարեկեցիկ, ստեղծագործ կեանքով: Մենք պէտք է կարողանանք բացառել ներազգային պառակ­տումն ու թշնամանքը, վեր կանգնել անձնական ու խմբակային շահերից, օրէնքի իշխա­նու­թիւն եւ սոցիալական արդարութիւն հաստատել, երկիրը դուրս բերել զարգացման մայրուղի:

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 20-ամեակի շեմին, ՀՅ Դաշնակցութիւնը վերահաստատում է իր կամքն ու վճռականու­թիւնը` բովանդակ ուժերով  եւ աշխարհասփիւռ կարողականութեամբ կարելին ու անկարելին անելու յանուն հայ մարդու, հայ հաւաքականութեան եւ հայկական պետականութեան անշեղ վերելքի:

ՀՅԴ 31-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ
Ծաղկաձոր, 1 յուլիսի 2011թ.

ՀՅԴ Մամլոյ Դիւան

 


Share this Article
CATEGORIES