ՇԱՐՊԵԼ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐՈՒԱԾ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՆԻՍՏԻՆ

Ներքին գործոց նախարար Մարուան Շարպել երէկ նախարարութեան կեդրոնին մէջ նախագահեց իր պաշտօնավարութեան շրջանի անդրանիկ նիստին, որուն ընթացքին քննարկուեցան նախարարութեան վերաբերող շարք մը վարչական եւ հաստատութենական հարցեր:

Շարպել մաղթեց, որ յառաջիկային նախարարութեան մէջ գումարուելիք նիստերը վերածուին նախարարութեան աշխատանքները, անձնակազմն ու պաշտօնեաները գնահատելու եւ անոնց տարած աշխատանքներն ու իրագործած նուաճումները դրուատելու նիստերու: Ան ընդգծեց օրէնքին եւ կանոնին համաձայն գործելու անհրաժեշտութիւնը` շեշտելով, որ ինք ամէն ջանք ի գործ պիտի դնէ` բարելաւելու համար նաեւ քաղաքապետարաններուն աշխատանքները:

«Լիբանանցիներուն ծառայութեան առումով մենք նոր էջ մը պիտի բանանք եւ երբեք թուլամորթ պիտի չգտնուինք օրինազանցութիւններուն, յատկապէս` գողութեան հարցերուն առումով», ըսաւ Շարպել: Ան կոչ ուղղեց քաղաքացիներուն չմտահոգուելու օրէնքներուն գործադրութեան հարցով` աւելցնելով, որ ինք պիտի հսկէ այդ աշխատանքին եւ ճիգ պիտի չխնայէ վերջ տալու աւազակութեան ու մսխումին:

Ներքին գործոց նախարարը դիտել տուաւ նաեւ, որ ինք ատակ անձերը պիտի նշանակէ` ստանձնելու համար որոշ պատասխանատու պաշտօններ, շեշտելով, որ ինք պիտի մերժէ աշխատիլ այնպիսի սպաներու հետ, որոնք իրենց գործակիցներուն հետ ներդաշնակութեամբ չեն աշխատիր եւ երկրին ու քաղաքացիին շահերը նկատի չեն առներ:

Անդրադառնալով Լիբանանի մէջ առեւանգուած 7 էսթոնիացի զբօսաշրջիկներուն հարցին` Շարպել մաղթեց, որ այդ թղթածրարը մօտիկ ապագային հասնի իր ուրախ աւարտին` նկատի ունենալով այս իմաստով ներքին ապահովութեան ուժերուն կողմէ տարուող տքնաջան աշխատանքը:

Share this Article
CATEGORIES