ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ Բանակումին Առիթով. «Ազգային, Սկաուտական Եւ Միութենական Գաղափարներու Ու Զգացումներու Կազմաւորման Ու Հզօրացման Վայր Է Բանակումը» «Ազդակ»-ին Կ՛ըսէ Վաչէ Նաճարեան

Հարցազրոյցը վարեց` Ն. Բ.

IMAG2351-(1)Այսօր` 31 յուլիսի երեկոյեան ժամը 7:00-ին (Երեւանի ժամանակացոյցով) Երեւանի մէջ պաշտօնական բացումը պիտի կատարուի Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ բանակումին, որուն նշանաբանն է` «Արագածէն Արարատ, տէրն ենք մեր Դատին»:

Աշխարհի տարբեր գաղութներէ հայրենիքի մէջ համախմբուած շուրջ 800 սկաուտներ այս բանակումով անգամ մը եւս պիտի փաստեն, որ իրենք կենդանի փաստ են ցեղասպան Թուրքիոյ հայութեան բնաջնջման ծրագիրի ձախողութեան, Բիւրականէն` Արագածին լանջերէն, պիտի գան ըսելու, որ իրենք տէրն են հերոս պապերէն իրենց փոխանցուած Դատին, պիտի յայտարարեն, որ իրենք անդամներն են այն միութեան, որ արդէն իսկ կը պատրաստուի նշելու իր հիմնադրութեան դարադարձը:

Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ բանակումին մասին յաւելեալ տեղեկութիւն ունենալու նպատակով «Ազդակ» հարցազրոյց մը ունեցաւ բանակումի ընդհանուր խմբապետ Վաչէ Նաճարեանին հետ: Ստորեւ` հարցազրոյցը:

«ԱԶԴԱԿ».- Այս տարի Համա-ՀՄԸՄ-ական տասներորդ բանակումն է, որ երբ սկսաւ, նախ կազմակերպուեցաւ սփիւռքի տարբեր շրջաններուն մէջ, իսկ անկէ ետք` Հայաստանի մէջ: Ամփոփ ձեւով անդրադառնանք պատմականին եւ նպատակին. ինչո՞ւ օրուան պատասխանատուները նման բանակում մը կազմակերպելու գաղափարը յղացած են:

DSC09538ՎԱՉԷ ՆԱՃԱՐԵԱՆ.- ՀՄԸՄ-ի սկաուտութեան հիմնական նպատակը կարելի է ամփոփել հետեւեալ ձեւով` պատրաստել հայ քաղաքացի, հայ` ազգային իմաստով, իսկ քաղաքացի` քաղաքացիական կրթութիւն ստացած: Այս նպատակին հասնելու համար ՀՄԸՄ-ը որդեգրած է զանազան միջոցներ, որոնց գլխաւորը բանակումներն են:

Համա-ՀՄԸՄ-ական բանակումը տեղի կ՛ունենայ 4 տարին անգամ մը, գլխաւորաբար դաստիարակչական իմաստով կը միտի համախմբել տարբեր շրջաններու սկաուտները, որպէսզի առիթ ունենան իրարու ծանօթանալու եւ միասնաբար աշխատելու, իրարու հետ զարգացնելու ազգային ու միութենական դաստիարակութիւնը, նաեւ նման բանակումներու կը հրաւիրուին շրջանային եւ համաշխարհային սկաուտական միութիւններու ներկայացուցիչներ, որոնք կը ծանօթանան մեր գործունէութեան: Կայ նաեւ այն, որ 4 տարին անգամ մը սփիւռքի տարբեր շրջաններէ եկած այս տղաքը` 14-18  տարեկան, համախմբուին ՀՄԸՄ-ի մեծ ընտանիքի երդիքին տակ, ապրին հայկական մթնոլորտի մէջ, թրծուին հայեցի դաստիարակութեամբ ու շունչով: Այս տարիքին է, որ ղեկավարի ու պատասխանատուի խմորումները կը սկսին ձեւաւորուիլ անոնց մէջ, բանակումը տեղ մըն է, ուր իրենց ոգին եւ յառաջիկայ չորս տարիներուն աշխատելու իրենց մղումը կ՛ամրապնդուի: Ազգային, սկաուտական եւ միութենական զգացումներու ու գաղափարներու կազմաւորման ու հզօրացման վայր է բանակումը, ուր նախ տարբեր շրջաններէ ՀՄԸՄ-ականներու համախմբումէն քիչ մը վերապահ մօտեցում կը ծնի, սակայն նկատի ունենալով հայ եւ ՀՄԸՄ-ական ըլլալու ընդհանուր հասարակ յայտարարը, արդէն քանի մը օր ետք ջերմութիւնը, հարազատութիւնը ծնունդ կու տան մտերիմ մթնոլորտի, ամուր կապերու եւ շատ զուարթ ու բարձր տրամադրութեան, ուր գործակցութիւնն ու միացեալ աշխատանքը շատ աւելի դիւրին եւ օգտաշատ կ՛ըլլան: Տակաւին կայ իւրաքանչիւր շրջանէ եկած սփիւռքահայուն իւրայատկութիւնը, նկարագրային ուրոյն գիծերը, որոնք նաեւ հաճելի եւ ուսուցանող են, մանաւանդ որ սփիւռքահայեր կը միանան հայրենի հողին վրայ, հոն առաւել եւս կը մօտենան ՀՄԸՄ-ին, ազգին ու հայրենիքին վեհ գաղափարներուն, կ՛ըմբոշխնեն այդ բոլորը, կ՛ապրին զանոնք: Իրողութիւն է, որ Համա-ՀՄԸՄ-ական բանակումներուն մասնակցողը կ՛ամբարէ յաջորդ հանգրուանի համար անհրաժեշտ հոգեկան, ազգային, միութենական պաշար, նոյնիսկ եթէ ՀՄԸՄ-ի մէջ չշարունակեց գործել, այդ պաշարը իրեն համար կարեւոր է նաեւ իր կեանքին եւ ազգային ծառայութեան մէջ: Խորքին մէջ այս տղաքն են, որոնք իրենց ապրած երկիրներու հայկական կեանքին մէջ պիտի սկսին պատասխանատուութիւններ ստանձնել, միութենական գործունէութիւն ծաւալել, անկախ ՀՄԸՄ-ի մէջ գործելէ: Պէտք է նաեւ անպայման անդրադառնալ այն յարաբերութիւններուն, կապերուն, որոնք կը ստեղծուին Համա-ՀՄԸՄ-ական բանակումներուն ընթացքին, եւ որոնք երբեմն ամբողջ կեանքի մը բարեկամութիւններու ու ընկերութիւններու կը վերածուին:

«Ա.».- Խնդրեմ` յիշենք բանակումներու կայացման վայրերն ու թուականները:

Վ. Ն.- Առաջին բանակումը տեղի ունեցած է Յունաստանի մէջ, 1978-ին. ՀՄԸՄ-ը իր համագաղութային, համա-ՀՄԸՄ-ական կառոյցը ունենալէ ետք, 1970-ական թուականներուն սկիզբը, այս թուականին կազմակերպած է այս տարողութեամբ առաջին բանակումը: Երկրորդը, 226 ՀՄԸՄ-ականներու մասնակցութեամբ, կայացած է 1980-ին, Ֆրանսայի մէջ, անկէ ետք 1986-ին` Անգլիա, 1990-ին` Յունաստան, ուր թիւը բաւական բարձրանալով` հասած է 484-ի: 1994-ը յատկանշական էր, որովհետեւ Հայաստանի անկախացումէն եւ ՀՄԸՄ-ի հայրենիք մուտք գործելէ ետք (1990) առաջին բանակումն էր: 1998-ին` Աղաւնաձորի մէջ, Հայաստան, իսկ 2002-ին առաջին անգամ ըլլալով բանակումը կը կազմակերպուի Բիւրականի մէջ գտնուող ՀՄԸՄ-ի բանակավայրին մէջ, ուր մինչեւ օրս մնայուն կերպով կազմակերպուած է: 9-րդ բանակումը կայացած է 655 հոգիով, 2006-ին:

«Ա.».- Խօսինք այս բանակումին մասին, ի՞նչ նշանաբան կը կրէ, մասնակիցներուն պատկերը ի՞նչ է:

Վ. Ն.- 10-րդ բանակումին կը մասնակցին շուրջ 800 ՀՄԸՄ-ականներ (օժանդակ եւ խմբապետական կազմերով) 17 շրջաններէ` Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ, Արեւելեան Միացեալ Նահանգներ, Քանատա, Լիբանան, ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ, Իրան, Լոնտոն, Երուսաղէմ, Հարաւային Ամերիկա, Ֆրանսա, Քուէյթ, Աւստրալիա, Ամման, Իրաք, Ալմելօ, Յունաստան եւ Սուրիա: Պէտք է նշել, որ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի անդամները ո՛չ միայն մասնակիցներ են, այլ արդէն իսկ ստանձնած են կազմակերպելու եւ բանակումի պատրաստութեան օժանդակելու ծանր պարտականութիւնը:

Ա HAMA_HMEM_webյս տարի եւս, սովորութեան համաձայն, բանակումը պիտի կայանայ Բիւրականի ՀՄԸՄ-ի բանակավայրին մէջ. հոս պէտք է յիշել, որ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան աշխատանքով, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի հովանաւորութեամբ ու օժանդակութեամբ, «Փիւնիկ» մարդկային պաշարներու զարգացման հիմնադրամին միջոցով կարելի եղաւ նախապէս կառավարութեան կողմէ ՀՄԸՄ-ին տրամադրուած երկրորդ հողաշերտին վրայ շինարարական աշխատանքները կատարել, եւ զայն կարելի պիտի ըլլայ օգտագործել այս բանակումին եւ ընդունիլ 800 մասնակիցները:

HAMA_HMEM_colorԱյս բանակումը յատուկ նշանակութիւն ունի քանի մը իմաստով. յառաջիկայ տարի Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակն է, եւ ձեւով մը ասիկա պիտի ըլլայ առիթ` անգամ մը եւս փաստելու, որ հայ ժողովուրդի բնաջնջման օսմանեան ծրագիրը ամբողջովին ձախողած է, աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ ապրող հայերը Հայաստանի մէջ քով քովի կու գան` երթը շարունակելու եւ հայկական ինքնութիւնը անգամ մը եւս հայրենի հողին վրայ վերահաստատելու: Համա-ՀՄԸՄ-ական բանակումի աշխատանքները սկսան նախորդ տարի, ի սկզբանէ Ցեղասպանութեան 100-ամեակը գլխաւոր առանցք էր, նաեւ կար այն, որ յաջորդ Համա-ՀՄԸՄ-ական  բանակումը պիտի ըլլայ ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի բանակումը: Արդարեւ, այս տարուան բանակումը պիտի ըլլայ այն հարթակը (փլաթֆորմ), ուրկէ ՀՄԸՄ-ը իր կեանքի մէկ դարը ամբողջացնելով` նորի պիտի թեւակոխէ, նաեւ պիտի վերահաստատէ նախորդ դարու իր կատարած նուաճումները: Բանակումին կարգախօսն է` «Արագածէն Արարատ, տէրն ենք մեր Դատին». ՀՄԸՄ-ի գլխաւոր նպատակը հայրենիքն է, ազգն է, ազգային դաստիարակութիւնն է եւ հայ մարդու պատրաստութիւնն է: Ասիկա նաեւ փորձ-բանակում պիտի ըլլայ այսքան մեծ թիւով բանակողներ ընդունելու, որովհետեւ յառաջիկայ բանակումը, որ տեղի պիտի ունենայ 2018-ին, պիտի ըլլայ առիթ ՀՄԸՄ-ը միջազգային բեմին վրայ եւս աւելի շեշտուած ներկայութիւն դարձնելու, նաեւ` միջազգային սկաուտական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ ներգրաւելու մեր աշխատանքին մէջ: Ցարդ ՀՄԸՄ-ը միշտ ալ մասնակցած  է միջազգային բանակումներու, միջազգային դէտեր եւ ներկայացուցիչներ, Համաշխարհային սկաուտական բիւրոյի ներկայացուցիչը ՀՄԸՄ-ի բանակումներուն այցելութիւն կու տան, սակայն ցարդ միջազգային մասնակցութիւն չէ եղած: Ա՛յս է նաեւ, որ պիտի փորձենք կատարել:

«Ա.».- Ե՞րբ ընթացք պիտի առնէ բանակումը. ընդհանուր գիծերու մէջ խօսինք յայտագիրին մասին:

Վ. Ն.- Համա-ՀՄԸՄ-ական բանակումին պաշտօնական բացումը տեղի պիտի ունենայ տողանցքով` 31 յուլիսի երեկոյեան ժամը 6:30-ին (Երեւանի ժամանակացոյցով), որ պիտի սկսի Ազատութեան հրապարակէն, պիտի անցնի Աբովեան փողոցէն ու հասնի Հանրապետութեան հրապարակ, ուր տեղի պիտի ունենայ բացման պաշտօնական հանդիսութիւն, պիտի արտասանուին խօսքեր: Ներկայ կ՛ըլլան նաեւ պաշտօնական անձնաւորութիւններ, կուսակցական պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներ: Նշեմ, որ պաշտօնական բացումէն առաջ բանակավայրին մէջ եւս ներքին բացման հանդիսութիւն կը կատարուի, անկէ ետք բանակումի գործադիր մարմինն ու պատուիրակութեան խմբապետները կ՛ուղղուին Եռաբլուր` իրենց յարգանքի տուրքը մատուցելու ՀՄԸՄ-ի զոհուած եղբայրներու` Վարդան Բաշխեանին ու Վիգէն Զաքարեանին:

Յայտագիրին մէջ հիմնական տեղ կը գրաւէ տաղաւարներու աշխատանքը, որուն ընդմէջէն իւրաքանչիւր խմբակ կը ներկայացնէ իր ապրած երկրին սովորութիւնները, ուտելիքները, պարն ու երգը եւ այլն: Մեծ հետաքրքրութիւն կը ստեղծեն խարուկահանդէսները, որոնց ընթացքին իւրաքանչիւր երկիր կը ներկայացնէ յայտագիր մը: Կայ ռալի փէյփըր, որուն ընթացքին բանակումին մասնակիցները պիտի շրջագային բանակավայրի մօտակայ գիւղերը, կապ պիտի հաստատեն գիւղացիներուն հետ, իրենք իրենց ճաշը պիտի պատրաստեն, շրջաններու ուսումնասիրութիւն պիտի կատարեն: Ունինք զարգացման մրցում, մարզական խաղեր, ազգային, միութենական նիւթերով, ձեռային աշխատանքներով վարժանիստեր եւ այլն: Կայ ազգային կիրառական արուեստներու օր, որուն ընթացքին մասնագէտները պիտի աշխատին խմբակներու հետ, պիտի ներկայացնեն տուեալ արուեստը (պար, քանդակագործութիւն, գորգագործութիւն եւ այլն), անկէ ետք նաեւ այդ արուեստը պիտի գործնականացուի: Կրկնեմ, որ բոլոր աշխատանքներուն մէջ Ցեղասպանութիւնը տիրական է, օրինակ, երբ իւրաքանչիւր շրջան իր ապրած երկիրը կը ներկայացնէ, նաեւ պիտի անդրադառնայ, թէ հոն Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցուա՞ծ է, ի՞նչ աշխատանքներ կը տարուին այդ ուղղութեամբ, Մեծ եղեռնին նուիրուած ի՞նչ յուշակոթողներ կամ յատկանշական կառոյցներ կան եւ այլն:

Բանակումին մասնակիցները կ՛այցելեն պատմամշակութային տարբեր վայրեր` Եռաբլուր, Էջմիածին, Խոր Վիրապ, Սարդարապատ, ուր տեղի կ՛ունենայ յաղթանակի տողանցք, նաեւ Ծիծեռնակաբերդ` խոնարհելու մէկուկէս միլիոն նահատակներուն յիշատակին դիմաց. ընդհանրապէս այդ այցելութիւնը առաւօտուն կ՛ըլլայ, այս տարի տեղի պիտի ունենայ գիշերը, եւ մոմավառութիւն պիտի կատարուի: Նկատի առնուած են նաեւ այլ այցելութիւններ, որոնց ընդմէջէն բանակումի մասնակիցները պիտի ծանօթանան իրենց հայրենիքին: 100 ընտրուած եւ լեռ բարձրանալու ատակ սկաուտներ պիտի բարձրանան Արագած լեռը, ուր ՀՄԸՄ-ի դրօշակը պիտի բարձրացնեն:

Ունինք նաեւ ազգային նիւթերով դասախօսութիւններ, հանդիպում-քննարկումներ:

Բնականաբար ունինք նաեւ սկաուտական բաժինը. սովորաբար սկաուտական կեանքին մէջ կան տարեկան բանակումները, որոնք առիթ կ՛ըլլան մէկ տարուան ընթացքին սկաուտներուն սորվածները գործնականացնելու: Համա-ՀՄԸՄ-ական բանակումի պարագային այդպէս չէ, հոս սկաուտական բաժինը սորվիլ չ՛ենթադրեր, այլ տարբեր երկիրներէ եկած սկաուտները իրարու կը ծանօթանան, միասնաբար կ՛աշխատին, գիտելիքներ կը փոխանակեն եւ այլն:

Նկատի ունենալով, որ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ը Համաշխարհային սկաուտական շարժման Եւրասիոյ տարածաշրջանի անդամ է, ուր Հայաստան յատուկ աշխատանք կը տանի, այդ տարածաշրջանի երկիրներէն 14 հիւրեր եւս, թարգմանիչով, պիտի մասնակցին Համա-ՀՄԸՄ-ական բանակումին: Այս մասնակցութեան հիմնական նպատակն է ՀՄԸՄ-ի դերակատարութիւնը, արժէքն ու գործունէութիւնը ծանօթացնել օտարներուն, համաշխարհային սկաուտութեան, նաեւ այսպիսով ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի ներկայութիւնը կը զօրացնենք ֆետերասիոնին մէջ:

Օգոստոս 9-ին տեղի պիտի ունենայ պաշտօնական փակման հանդիսութիւնը, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը յուշանուէրները կը յանձնէ, կ՛արտասանուին պաշտօնական խօսքեր եւ այլն:

Մեր աշխատանքներուն կարելի է հետեւիլ բանակումի յատուկ կայքին միջոցով` http://panagoum.homenetmen.co/, նաեւ Դիմատետրի էջերով` https://www.facebook.com/pages/Homenetmen-ՀՄԸՄ/587780927918700 եւ https://www.facebook.com/groups/161556273941710/%20, նաեւ Եու Թիուպի ընդմէջէն https://www.youtube.com/channel/UCYgFSykgAYd6H4fIiLnXhLw:

Նշենք նաեւ, որ բանակումը ունի իր խորհրդանշանը` Սիամանթօ Սոմուխեանի կողմէ պատրաստուած (ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի մասնաճիւղէն) եւ քայլերգը` խօսք Կարինէ Սիսեռեանի (ՀՄԸՄ-ի Ֆրանսայի մասնաճիւղ), մեկնաբանութիւն` Սագօ Թաշճեանի, դաշնաւորում` Սեդօ Պաղտասարեանի: Քայլերգը կարելի է ունկնդրել այցելելով https://www.youtube.com/watch?v=BOfzwtlxPJU:

«Ա.».- Նկատի ունենալով աշխատանքին տարողութիւնը, Հայաստանն ու սփիւռքը համախմբող միացեալ նախապատրաստական գործունէութիւնը` նման ծրագիր մը իրականութիւն դարձնելու համար, խնդրեմ` խօսինք այս համագործակցութեան եւ համադրական աշխատանքին մասին:

Վ. Ն.- Համա-ՀՄԸՄ-ական բանակումի նախապատրաստական աշխատանքները կը սկսին նուազագոյնը երկու տարի առաջ. ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը ի՛նք է, որ կը կազմակերպէ եւ կը հովանաւորէ բանակումը` գլխաւորաբար Կեդրոնական վարչութեան սկաուտական ներկայացուցիչներուն միջոցով` յանձինս Կարպիս Գապասագալեանի եւ Բագրատ Եսայեանի:

Շուրջ տարի մը առաջ մենք ունեցանք աշխատանքներու հիմնադիր նիստը, ուր համախմբուեցան Լիբանանէն, Հայաստանէն ներկայացուցիչներ եւ Կեդրոնական վարչութեան անդամները, ճշդուեցաւ բանակումին նախագիծը եւ ծրագրուեցան անոր գործադրութեան բոլոր հանգրուանները, որոնք մէկ առ մէկ գործադրելով` այսօր արդէն իսկ իրականութիւն դարձած է բանակումը:

Այս տարի նաեւ ունինք մեր ելեկտրոնային շտեմարանը, ուր համախմբուած են մասնակիցներուն բոլոր տեղեկութիւնները:

«Ա.».- Տարբեր երկիրներու մէջ մնայուն կերպով հայրենիքի կարօտով ապրող տղաք ու աղջիկներ ՀՄԸՄ-ի դրօշակին տակ պիտի համախմբուին Հայաստանի մէջ: Այս տարողութեամբ բանակում մը ազգային դիմագիծի եւ հայկական ինքնութեան իմաստով ի՞նչ ազդեցութիւն կ’ունենայ ՀՄԸՄ-ականներուն վրայ:

Վ. Ն.- Համա-ՀՄԸՄ-ական տարողութեամբ այս բանակումները անջնջելի դրոշմ կ’ունենան մասնակիցներուն վրայ: ՀՄԸՄ-ի կեանքին մէջ կան բազմաթիւ աշխատանքներ, նոյնիսկ` համա-ՀՄԸՄ-ական տարողութեամբ այլ գործունէութիւն, սակայն ինչ որ բանակումը կու տայ, կը փոխանցէ, կը կերտէ, ամբողջովին տարբեր է. բանակումը մեծ արժէք ունի յատկապէս այն սկաուտներուն համար, որոնք հայկական անմիջական միջավայրի մէջ ապրելու առիթ չունին, այս բանակումներուն իրենք կ’ապրին ամբողջովին հայկական, ազգային շունչով լեցուն մթնոլորտի մէջ, կը բանակին Հայաստանի հողին վրայ, կը շնչեն հայրենի օդը, կը խմեն հայրենիքի ջուրը: Հաստատօրէն կարելի է ըսել, որ բանակումի եկող ոեւէ երիտասարդ անպայման որոշ տարողութեամբ փոխուած, ազգային ոգիով լիացած ու իր ինքնութեամբ քիչ մը աւելի հպարտ կը վերադառնայ իր ապրած երկիրը` այդ բոլորը փոխանցելով նաեւ իր շրջաններու սկաուտներուն:

 

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Լիբանանէն պիտի մասնակցին 86 սկաուտներ:

Լիբանանի պատուիրակութիւնը իրեն հետ տարած է 100 հատ մայրիի ծառեր, որոնք իբրեւ խորհրդանիշ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին` պիտի ցանուին բանակավայրին մէջ:

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )