Հայ Աւետարանական Կեդրոնական Բարձրագոյն Վարժարանի 2013 – 2014 Կրթական Տարեշրջանի Հունձքը

CHSProm14-(307)-copyCHSProm14-(328)-copyԵրկուշաբթի, 30 յունիս 2014-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Հայ աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն վարժարանի շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ ամավերջի հանդէսը:

Այս տարեշրջանի հանդէսին թեման էր «Յոյսով ուրախ եղէք» Աստուածաշունչէ առնուած համարը:

Յաջորդաբար Նազանի Սվաճեան, Գալինա Թէլֆէեան, Սթեֆանի Արսլանեան եւ Շողեր Թորոսեան ընթերցեցին սոյն թեման ընդգրկող համարներ` բեմ հրաւիրելով նախակրթարանի 6-րդ դասարանի աշակերտները, 12-րդ դասարանի շրջանաւարտները եւ ուսուցչական կազմը:

Այդ միջոցին ներկաներուն հրամցուեցան փունջ մը երաժշտական եղանակներ` կատարողութեամբ Լիբանանի պետական երաժշտանոցի սիմֆոնիք նուագախումբին մաս կազմող հինգ օտար երաժիշտներու, որոնցմէ երեքին զաւակները կը յաճախեն սոյն վարժարանը:

Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգներու յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք կատարուեցաւ ուղերձներու ընթերցում:

Սարին էքմէքճեան եւ Վանայ Աճեմեան հայերէն ուղերձով հանդէս եկան եւ յայտնեցին խոր երախտագիտութիւն, եւ իրենց երազներու իրագործման ամէնէն վաւերական ճանապարհը նկատեցին հայ վարժարանը:

Ապա Իզապէլ Պաղիկեան ընթերցեց արաբերէն ուղերձը, որով վեր առաւ ուսուցիչներուն զոհողութիւնն ու նուիրումը, ինչպէս նաեւ անոնց մէջ տեսաւ երկրորդ ծնողքի յատկութիւնը:

Անգլերէն ուղերձով հանդէս եկան Տեսիլ Յովսէփեան եւ Ռիթա Սուլահեան: Անոնք շեշտը դրին վարժարանին մէջ տիրող հոգատար ու ապահով միջավայրին վրայ, եւ իրենց խորին շնորհակալութիւնը յայտնեցին իրենց տրուած հոգեմտաւոր դաստիարակութեան համար:

Գեղարուեստական բաժինով վարժարանիս պարի ակումբը ներկայացուց նազպար` Արամէի «Առաւօտը» երաժշտութեամբ: Իսկ 6-րդ դասարանի աշակերտները ասմունքեցին փունջ մը հայ բանաստեղծներէ առնուած կտորներ, որոնք կ՛ընդգրկէին հայոց պահանջատիրական ոգին:

Օրուան հիւր բանախօսն էր Կարօ Յովհաննէսեան, որ առաջին հերթին անդրադարձաւ Հայ աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն վարժարանի աւելի քան իննսուներկու տարիներու առաքելութեան: Իսկ խօսքը ուղղելով շրջանաւարտներուն` ան շեշտը դրաւ կեանքի նիւթական եւ հոգեկան արժէքներուն վրայ: Ան ընդգծեց, որ հոգեկան ներքին աշխարհն է, որ մարմին ու ձեւ կու տայ  ֆիզիքական-արտաքին աշխարհին: Կարօ Յովհաննէսեան շրջանաւարտները հրաւիրեց գիտակցելու կեանքի եւ մարդկութեան ճշմարիտ արժէքին, որ անձի մը նկարագիրն է: Իր խօսքի աւարտին ան ըսաւ, թէ պէտք է փնտռել մարդը, հա՛յ մարդը, որպէսզի պահպանուին ազգային արժէքներն ու ինքնութիւնը:

Աւանդութիւն դարձած է վահանի փոխանցման արարողութիւնը, որ կը խորհրդանշէ դպրոցին հանդէպ աշակերտներուն ունեցած պատկանելիութիւնը, հայրենասիրութեան եւ քրիստոնէական հաւատքի  պահպանումը: Արդարեւ, 12-րդ դասարանի շրջանաւարտներ` Քնար Թորոսեան եւ Անդրանիկ Կիւլվարդեան վահանը փոխանցեցին 6-րդ դասարանի աշակերտներ Լեւոն Շնորհօքեանի եւ Ալեքս Թորոսեանի:

Ապա շրջանաւարտ Շանթ Տէյիրմէնճեան անգլերէնով արտասանեց իր շնորհակալական խօսքը, ուր իր երախտագիտութիւնը յայտնեց ուսուցիչներուն եւ վարժարանին, որոնք նեցուկ կանգնած էին իրենց յաջողութիւններուն:

Մարիա-Մեղրիկ Դանիէլեան իր սրտի խօսքը հայերէնով փոխանցեց: Ան վեր առաւ ծնողներուն նուիրումն ու զոհողութիւնը, ինչպէս նաեւ` անոնց գիտակցութիւնը` իրենց զաւակները հայ վարժարան ուղարկելու:

Բեմ հրաւիրուեցան վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան, վարժարանի տնօրէն Մարալ Տէյիրմէնճեան, նախակրթարանի պատասխանատու Վերա Սվաճեան, վեցերորդ դասարանի դաստիարակ Անի Տաքէսեան:

Նախակրթարանի վեցերորդ դասարանի հետեւեալ աշակերտները ստացան վկայականներ.

Այրանճի Նաթաշա, Արապեան Քրիսթել, Աւետիսեան Սերժիօ, Թորոսեան Ալեքս (ուսումնական պատուոյ յիշատակութեան մրցանակ), Թոփէեան Սէրլի, Խաչերեան Մեղրի, Ղազարեան Ճեքի, Մուշեան Նարեկ, Յովսէփեան Լիլիթ, Յովսէփեան Տեսիլ (ուսումնական պատուոյ յիշատակութեան եւ բարձրագոյն միջինի մրցանակներ), Շիմշիրեան Հրակ, Շնորհօքեան Լեւոն, Միհրանեան Տիգրան, Սուլահեան Ռիթա (ուսումնական պատուոյ յիշատակութեան, վարքի եւ բարձրագոյն միջինի մրցանակներ), Տաղլեան Մանօ եւ Քերթէշեան Սինթիա:

Ապա բեմ հրաւիրուեցան շրջանաւարտ դասարաններու դաստիարակներ` Հայկ  Քենտիրճեան եւ Եսթեր Քիլաղպեան եւ Կարօ Յովհաննէսեան:

Վկայական ստացան հետեւեալ աշակերտները.

Կենսաբանագիտական բաժանմունքէն`  Էքմէքճեան Սարին (ուսումնական պատուոյ յիշատակութեան, բարձրագոյն միջինի, հայերէնի եւ գերազանց նիւթերու մրցանակներ), Թէլֆէեան Գալինա, Թորոսեան Շողեր (վարքի եւ գերազանց նիւթերու մրցանակներ), Իփրաճեան Նարեկ, Պաղտատլեան Սերոբ (գերազանց նիւթի մրցանակ), Տէյիրմէնճեան Շանթ (վարքի եւ գերազանց նիւթերու մրցանակներ), Օննիկեան Անթոնելլա:

Ընդհանուր գիտութեան բաժանմունքէն` Աճեմեան Վանա (ուսումնական բարձր պատուոյ յիշատակութեան, բարձրագոյն միջինի, ուսողութեան, գերազանց նիւթերու մրցանակներ), Աւետիքեան Եղիա (գերազանց նիւթերու մրցանակ), Գէլօղլանեան Սագօ եւ Տէրմէնճեան Սագօ:

Ընկերատնտեսական բաժանմունքէն` Այվազեան Գարին, Աշճեան Փամելա, Արսլանեան Սթեֆանի, Դանիէլեան Մարիա-Մեղրիկ (գերազանց նիւթի մրցանակ), Եօքսուլքալ Քրիսթինա, Թերզեան Քրիսթին, Թորոսեան Քնար (գերազանց նիւթի մրցանակ), Խաչատուրեան Թալին (գերազանց նիւթերու մրցանակ), Կիւլվարդեան Անդրանիկ, Կիւտէշեան Շահէ-Յակոբ, Մանուէլեան Մարիա, Մելքոնեան Մարիա, Միհրանեան Տիգրան, Պաղիկեան Իզապէլ (ուսումնական բարձր պատուոյ յիշատակութեան, բարձրագոյն միջինի, վարքի, Սէմ եւ Լենա Րագուպեան Սուրբ Գիրքի, Սիլվա Գալֆայեանի արաբերէնի եւ գերազանց նիւթերու մրցանակներ), Պերեճիքլեան Բալիկ (ուսումնական բարձր պատուոյ յիշատակութեան, վարքի եւ գերազանց նիւթերու մրցանակներ), Պոյամեան Գրիգոր (գերազանց նիւթի մրցանակ), Սապունճի Միրէլլա (գերազանց նիւթերու մրցանակներ), Սվաճեան Նազանի:

Հուսկ բանքը արտասանեց վարժարանի տնօրէն Մարալ Տէյիրմէնճեան, որ նշելէ ետք կեանքի դժուարութիւններն ու մարտահրաւէրները, ընդգծեց «յոյսով ուրախ ըլլալու» իմաստուն խորք  ունեցող համարին արժէքը: Ան իր միտքը եզրափակեց մէջբերելով իմաստասէրի մը այն խօսքը, թէ` «ուշադիր եղէք, որ ձեր զաւակները ունենան բարձր զարգացում եւ ո՛չ հարստութիւն, որովհետեւ զարգացած անձի մը յոյսերը շատ աւելի թանկարժէք են, քան` տգէտին հարստութիւնը»:

Տնօրէնը իր խօսքի աւարտին բեմ հրաւիրեց վարժարանի նախակրթարանի պատասխանատու Վերա Սվաճեանը եւ յուշանուէրով մը պատուեց անոր վեցամեայ ծառայութիւնը:

Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան օրհնութեան աղօթքով փակեց հանդիսութիւնը:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )