50 Տարի Առաջ (21 Օգոստոս 1964)

Ներքին Կեանք

Համմանա-Շթորա Փապուղիին Ծրագիրը

Ճափոնցի Մասնագէտներու Պատրաստած
Տեղեկագիրը Ուսումնասիրութեան Տակ

Զահլէի երեսփոխան Եուսէֆ Հրաուի գրաւոր հարցում մը ուղղած էր կառավարութեան Համմանա-Շթորա փապուղիի մասին: Իր պատասխանին մէջ կառավարութիւնը կը յայտարարէ.

«Համմանա-Շթորա փապուղիի բացման ծրագիրը, որ պատրաստուած է ճափոնցի մասնագէտներու խումբի մը կողմէ, արժանի է խոր ուսումնասիրութեան մը, յատկապէս` աշխատանքներու ֆինանսաւորման, Լիբանանի նման զբօսաշրջային երկրի մը մէջ փապուղիով ճամբորդելու առաւելութիւններուն եւ թերութիւններուն ու, վերջապէս, փապուղիին եւ Պէյրութ-Դամասկոս այժմու ճամբուն միջեւ գոյութիւն ունենալիք կապին առնչութեամբ»:

Կառավարութիւնը իր պատասխանին մէջ կը յիշեցնէ, թէ 1963-ին Ճափոն, արտասահմանեան երկիրներու օժանդակութեան իր ծրագրին գծով, Լիբանանի առաջարկած էր պատրաստել ծրագիր մը փապուղիի մը մասին, որ պիտի անցնէր Պէյրութի արեւմիակողմը գտնուող լեռներուն տակէն եւ պիտի յանգէր Պեքաա: 1964-ի ընթացքին պատրաստուած եւ նոյն տարուան ապրիլին կառավարութեան յանձնուած տեղեկագիրը կը բաղկանայ 125 էջերէ, 21 քարտեսներէ եւ ուրուագիծերէ ու 38 ցանկերէ: Տեղեկագրին հեղինակները կը յայտնեն, թէ փապուղին պէտք է սկսի Համմանայի քովէն ու յանգի Մրէյժաթի եւ Շթորայի միջեւ գտնուող շրջանը: Աշխատանքները պիտի արժեն մօտ 80 միլիոն լիբանանեան ոսկի:

Ուստի, կ՛եզրակացնէ կառավարութիւնը, այս տեղեկագիրը ուսումնասիրութեան համար յանձնուեցաւ պատկան սպասարկութիւններուն:

 

Գաղթականներու Բ. Համագումարը
Բացուեցաւ Երէկ Եունեսքօ-ի Պալատին Մէջ

Հանրապետութեան Նախագահ Ֆուատ Շեհապ
Խօսեցաւ Բացման Գեղեցիկ Ճառ Մը

Նախագահ Ֆուատ Շեհապ երէկ առտու ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի պալատին մէջ բացումը կատարեց Լիբանանցիներու համաշխարհային միութեան Բ. համագումարին:

Խորհրդարանի նախագահը, վարչապետը, կառավարութեան անդամները, երեսփոխանները, դիւանագիտական մարմինի անդամները, կրօնական անձնաւորութիւնները, նահանգապետները եւ պետական վարչութիւններու տնօրէնները, Գաղթականները միութեան նախագահը եւ դիւանի անդամները, գաղթականներու պատուիրակութեանց պետերն ու անդամները, ինչպէս նաեւ մամուլի ներկայացուցիչները ներկայ եղան արարողութեան:

Ժամը 9:00-ին լիբանանեան դրօշակը եւ գաղթականներու բնակած երկրին դրօշակները պարզուեցան: Հանրապետութեան նախագահը հասաւ ժամը ճիշդ 10:00-ին եւ ընդունուեցաւ խորհրդարանի նախագահին վարչապետին եւ կառավարութեան անդամներուն կողմէ, մինչ հանրապետական պահակագունդի ջոկատ մը զինուորական պատիւներ կ՛ընէր:

Պաշտօնական անձնաւորութիւնները ողջունելէ ետք, նախագահը ուղղուեցաւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մեծ սրահը, ուր բուռն ծափահարութիւններով ընդունուեցաւ:

Այս առթիւ հանրապետութեան նախագահը երկրաբնակ եւ գաղթական լիբանանցիներուն ուղղեց պատգամ մը, որ մասնաւոր նշանակութիւն կը ստանայ իր պաշտօնավարութեան շրջանի աւարտումին մէկ ամիս մնացած:

Իր պատգամին մէջ նախագահ Շեհապ ի մէջ այլոց կ՛ըսէ.

«Գաղթականները, որոնց թիւը հաւասար է երկրաբնակներու թիւին, կը կազմեն մեր ժողովուրդին սիրելի մէկ մասը: Անոնք շատ բարձր բռնեցին Լիբանանի անունը աշխարհի մէջ եւ իւրաքանչիւր երկրի մէջ, այս փոքր ազգին համար կերտեցին բարեկամութեան, վստահութեան եւ հիացումի տաճարներ»:

«Լիբանան,- ըսաւ նախագահը,- այժմ արժանաւոր տեղ մը կը գրաւէ ազգերու ընտանիքին մէջ: Անոր անկախութիւնը ճանչցուած է, ամբողջականութիւնը զօրաւոր եւ հիմերը ամուր: Մեր ժողովուրդը թէ՛ իր արաբական միջավայրին եւ թէ՛ համայն աշխարհի մէջ սիրուած եւ յարգուած է: Անցեալի հետքերը ջնջուած են, մեր կեանքի մակարդակը անդադար կ՛աճի լաւագոյն ապագայի մը հեռանկարով: Մեր գործերը զարգացումի եւ բարգաւաճման մէջ են, շինարարութիւնը աչքի կը զարնէ, խաղաղութիւնն ու ապահովութիւնը կը տիրեն մեր ափերուն վրայ»:

Այնուհետեւ խօսք առին արտաքին գործոց նախարար Ֆուատ Ամմուն եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ միութեան շրջանային նախագահ տոքթ. Անթուան Խուրի:

Ճառէն ետք հանրապետութեան նախագահը պաշտօնական անձնաւորութեանց հետ գնաց ընդունելութեան սրահը, ուր իրեն ներկայացուեցան գաղթականներու պատուիրակութիւնները:

Այնուհետեւ նախագահն ու ներկաները առաջնորդուեցան ցուցահանէսի սրահը, ուր կը ցուցադրուին Լիբանանի իրագործումները վերջին տարիներու ընթացքին:

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )