50 Տարի Առաջ (25 Հոկտեմբեր 1964)

Լեւոն Եւ Սոֆիա Յակոբեան Քոլեճի Բացման
Հանդիսաւոր Արարողութիւնը

Ներկայ Եղան` Վեհափառը, Լեռնալիբանանի Նահանգապետը,
Պետական Երեսփոխաններ, Կրթական Հիմնարկութեան
Վարիչները Եւ Հոծ Բազմութիւն

Մայրիներու Ազգային Կարգի Շքանշան
Ս. Յակոբեանին Եւ Յովսէփ Փիրումեանին

Անտրէ Թապուրեան 10 Հազար Տոլար Նուիրեց
Ազգ. Հիւանդանոցի Մը Շինութեան

Երէկ` կիրակի, 25 հոկտեմբեր 1964, ժողովրդային խանդավառ ցնծութեան մէջ հանդիսաւորապէս տեղի ունեցաւ Պուրճ Համուտի Հայ կրթական հիմնարկութեան Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան քոլեճին պաշտօնական բացումը:

Նոր Մարաշի Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցիէն մինչեւ նորակառոյց քոլեճը, մինչեւ հանրակառքի գիծը, ճամբաները ամբողջութեամբ դրօշազարդուած էին լիբանանեան ազգային դրօշակներով եւ հանրապետութեան նախագահ Շարլ Հելուի նկարներով: Անկիւնադարձերուն կանգնուած քառասիւն յաղթական կամարները առաւել փայլ մը կու տային պարզուող տեսարանին:

Ժամը 8:30-ին հանդիսաւոր Ս. պատարագը սկսած էր: Պատարագիչն էր լիբանանահայոց առաջնորդ Տաճատ արք. Ուրֆալեան: «Շողակաթ» երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Սարգիս Համպոյեանի, սքանչելիօրէն կը խմբերգէր քառաձայն երգեցողութիւնը:

Խորէն Ա. կաթողիկոս, ինքնաշարժներու թափօրով եւ մոթոսիքլիստ ոստիկաններու առաջնորդութեամբ, Անթիլիասէն գալով, Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան շէնքին առջեւ կը դիմաւորուի քաղաքապետ եւ քոլեճի խնամակալ մարմինի նախագահ Յակոբ Աշճեանին կողմէ:

Ապա ՀՄԸՄ-ի սկաուտներու նուագախումբին, սկաուտներու, արենուշներու եւ գայլիկներու գլխաւորութեամբ, մեծաշուք թափօրով կ՛առաջնորդուի եկեղեցի: Յաղթական կամարներու տակ եւ եկեղեցւոյ մուտքին ոչխարներ կը զենուին:

Ս. պատարագին ներկայ կ՛ըլլան Մեթնի նահանգապետ Ֆաուզի Պարտաուիլ, պետական երեսփոխաններ` Մովսէս Տէր Գալուստեան, մեթր Խաչիկ Պապիկեան, Սուրէն Խանամիրեան եւ Անտրէ Թապուրեան, Կրթական հիմնարկութեան նախագահ Յովսէփ Փիրումեան, գանձապահ Ժան Կոկեան եւ վարիչ-քարտուղար Բիւզանդ Կռանեան, Ազգային իշխանութեանց ներկայացուցիչներ, տնօրէններ, ուսուցիչներ, երեւելի ազգայիններ եւ հաւատացեալներու հոծ բազմութիւն մը:

«Հայր մեր»-էն առաջ, պատարագիչ սրբազանը աւուր պատշաճի եւ օրուան խորհուրդը իմաստաւորող քարոզէ մը ետք, շնորհակալութիւն կը յայտնէ բոլոր ներկաներուն, որոնք եկած էին պատուելու օրուան հանդէսը:

Քարոզէն ետք Սուրէն վրդ. Քաթարոյեան կը կատարէ վերաբերումը Խորէն Ա. կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակին` ուղղուած Հայ կրթական հիմնարկութեան եւ բարերարուհի Սոֆիա Յակոբեանին:

Առաջնորդ սրբազանը, կատարելէ ետք կոնդակին ընթերցումը, կը յանձնէ Յ. Փիրումեանին:

Յաւարտ Ս. պատարագի, նախագահութեամբ վեհափառ հօր, կը կատարուի հոգեհանգստեան մասնաւոր պաշտօն Լեւոն Յակոբեանի եւ Յակոբեան ընտանիքի բոլոր ննջեցեալներուն համար:

Այնուհետեւ, վեհափառ հայրը, առաջնորդ սրբազանին եւ հիւրերու ընկերակցութեամբ, թափօրով կ՛առաջնորդուի քոլեճ: Նախքան բակ մուտքը` ոստիկան զօրաց ջոկատ մը զինուորական պատիւներ կ՛ընծայէ, եւ նուագախումբը կը հնչեցնէ ազգային քայլերգն ու «Յառաջ, նահատակ»-ը: Ոչխար մը կը զենուի եւ խանդավառ ծափերու մէջ վեհափառը մուտք կը գործէ դաշտէն ներս:

Քոլեճի մուտքին, հոծ բազմութեան մը ներկայութեան, տեղի կ՛ունենայ բացման պաշտօնական հանդիսութիւնը: Յոտնկայս ունկնդրուելէ ետք լիբանանեան ազգային քայլերգը, նախագահ Յ. Աշճեան իր բացման խօսքին մէջ յանուն խնամակալ մարմինի, նախ շնորհակալութիւն յայտնեց հանդիսականներուն, որոնք իրենց ներկայութեամբ կը պատուէին գերազանցապէս հայադրոշմ քոլեճի մը հանդիսաւոր բացումը, եւ աւելցուց, թէ Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան քոլեճը նախախնամական դեր ունի կատարելիք հայաշատ այս կեդրոնին մէջ, ուր պիտի կերտուի վաղուան հայը, գիտակից քաղաքացին, ազնիւ մարդը, պատրաստ ազգանուէր զոհողութիւններու, առողջ հոգիով եւ ամուր նկարագրով:

Այնուհետեւ, երախտագիտութեան խօսք ուղղեց բարերարուհի Սոֆիա Յակոբեանին եւ Քալիֆորնիոյ Հայ կրթական հիմնարկութեան:

Երախտագիտութեան վերջին խօսքը ուղղեց Լիբանանի հանրապետութեան նախագահին, Մեթնի նահանգապետին եւ կառավարութեան:

Կրթական հիմնարկութեան վարիչ-քարտուղար Բիւզանդ Կռանեան խօսք առնելով` ըսաւ. «Սոֆիա Յակոբեան կ՛ապրի իր սիրեցեալ ամուսնոյն յիշատակովը այս օրերուն, երբ կը բացուի անոր անունին նուիրուած քոլեճը եւ հակառակ իր բացակայութեան` ներկայ է ինք եւ կ՛ապրի այս հանդիսաւոր պահը»:

Կարդաց Ս. Յակոբեանին ուղարկած յաջողութեան մաղթանքը, որուն մէջ ան կ՛ըսէ ի մէջ այլոց. «Թէեւ այս պահուս ձեզի հետ չեմ, բայց ձեզի հետ են յաջողութեան մաղթանքներս, հրճուանքս եւ օրհնութիւնս»:

Այնուհետեւ Բիւզանդ Կռանեան շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Լիբանանի կառավարութեան եւ նախագահին` յայտնելով, թէ ազատ աշխարհի մէջ Լիբանան դարձած է հայութեան կեդրոն, հայկականութեան միջնաբերդ: Շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ վեհափառ հօր, առաջնորդ սրբազանին, պետական հայ երեսփոխաններուն, Պուրճ Համուտի քաղաքապետին, խնամակալ մարմինին:

Պետական երեսփոխան Խաչիկ Պապիկեան արաբերէն լեզուով հայ ժողովուրդի զգացումներուն թարգմանը հանդիսացաւ լիբանանեան կառավարութեան եւ անոր լուսամիտ նախագահին` Շարլ Հելուի: Շնորհակալութիւններ յայտնեց նաեւ Հայ կրթական հիմնարկութեան եւ Սոֆիա Յակոբեանին: Իր խօսքի վերջաւորութեան ըսաւ, թէ այս կրթական հաստատութիւնը պիտի ծառայէ Լիբանանի օգտին:

Խօսք առաւ Մեթնի նահանգապետ Ֆաուզի Պարտաուիլ: Իր խօսքի ընթացքին յարգելի նահանգապետը խանդավառ ծափերու մէջ, յանուն հանրապետութեան նախագահ Շարլ Հելուի, լիբանանեան Մայրիներու առաջին կարգի շքանշանով պարգեւատրեց Հայ կրթական հիմնարկութեան նախագահ Յովսէփ Փիրումեանը եւ բարերարուհի Սոֆիա Յակոբեանը:

Վերջին խօսողը եղաւ վեհափառ հայրապետը: Ան իր խօսքը սկսաւ հետեւեալ նախադասութիւնով. «Հայ ժողովուրդի դարաւոր իմաստութիւնը կ՛ըսէ. «Կը կամենաս, կը կամենաս եւ կ՛ունենաս». մենք ալ ժողովուրդ Հայոց Պուրճ Համուտի, կամեցանք, կամեցանք եւ ունեցանք»:

Այնուհետեւ վեհը իր օրհնութեան խօսքը ուղղեց Հայ կրթական հիմնարկութեան, Սոֆիա Յակոբեանին, խնամակալ մարմինին, ուսուցչական կազմին, աշակերտութեան, Պուրճ Համուտի պատուական հայութեան, լիբանանեան հայրենիքին, նախագահ Շարլ Հելուին, կառավարութեան եւ նահանգապետին:

Ապա Ֆաուզի Պարտաուիլ, աւանդական ժապաւէնը կտրելէ ետք, ներկաները բարձրացան Գէորգ Գարաճրճեանի ճարտարապետութեամբ կառուցուած քառայարկ եւ հոյակապ շէնքը, աչքէ անցուցին բոլոր բաժանմունքները եւ հիւրասիրուելէ ետք, լաւագոյն գոհունակութեամբ մեկնեցան:

Խնամակալ մարմինը ի պատիւ վեհին եւ Կրթական հիմնարկութեան վարիչներուն ճաշկերոյթ մը տուաւ քոլեճի սրահին մէջ, որուն ընթացքին բաժակաճառեր խօսեցան վեհափառ հայրապետը, առաջնորդ սրբազանը, Կրթական հիմնարկութեան վարիչները, Պուրճ Համուտի քաղաքապետը եւ Ազգային քաղաքական ժողովի ատենապետ տոքթ. Յ. Գասապեան, որ յայտնեց, թէ կարեւոր անհրաժեշտութիւն մըն է նաեւ հայաշատ այս կեդրոնին մէջ ունենալ ազգային հիւանդանոց մը:

Ընդհանուր ծափերու մէջ վեհափառ հայրապետը Փիրումեանին յանձնեց Մայրիներու ազգային կարգի շքանշանը` փոխանցելու տիկին Սոֆիա Յակոբեանին:

Անտրէ Թապուրեանի Նուիրատուութիւնը

Ճաշկերոյթի ընթացքին խանդավառութիւնը իր գագաթնակէտին հասաւ, երբ պետական երեսփոխան Մովսէս Տէր Գալուստեան պաշտօնապէս յայտարարեց, թէ Մեթնի երեսփոխան Անտրէ Թապուրեան 10,000 տոլարի նուիրատուութիւն մը կ՛ընէ Պուրճ Համուտի մէջ ազգային հիւանդանոցի մը շինութեան ֆոնտին:

Անյետաձգելի անհրաժեշտութիւն մը եղող այս հիւանդանոցի հիմնադրամին համար կատարուած այս մեծագումար նուիրատուութիւնը ընդունուեցաւ որոտընդոստ ծափահարութիւններով եւ բաժակներ պարպուեցան ի պատիւ երիտասարդ երեսփոխանին:

Ճաշկերոյթը վերջ գտաւ վեհափառին աղօթքով:

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )