«Փթիթ» Մանկապատանեկան Պարբերաթերթ

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

Ptit#11Հրապարակի վրայ է «Փթիթ» մանկապատանեկան պարբերաթերթը, կարճատեւ ժամանակի յապաղումով, դարձեալ մանուկ թէ պատանի ընթերցողին կը ներկայանայ «Փթիթ»-ը: Ըսինք «կարճահեւ յապաղում»` նկատի առած «Փթիթ»-ին հրատարակիչ եւ մանկավարժ տէր եւ տիկին Կարօ եւ Վերժին Աբրահամեաններուն յուսալքումը` ի տես կարգ մը վարժարաններու անտարբերութեան: Նոյն ատեն հարկ է յիշել այս ձեռնարկը խրախուսող քանի մը վարժարանները, որոնց քաջալերանքը խթանեց դարձեալ շարունակելու այս նուիրեալ գործը:

30 էջերէ բաղկացած «Փթիթ»-ը ունի հիանալի գունագեղ, պատկերազարդ բովանդակութիւն: Կողքի նկարը կը ներկայացնէ աղջնակ մը եւ մանչուկ մը, ժպտուն տրամադրութեամբ, ստեղծագործութիւնն է վարպետ գեղանկարիչ Ռազմիկ Պերթիզլեանին, որ գեղազարդած է նաեւ «Փթիթ»-ին հեքիաթները, խաղերը եւ զանազան այլ բաժինները, խօսուն եւ տպաւորիչ վրձինով:

«Փթիթ» իր լոյս տեսած առաջին օրէն ուշադրութիւնը գրաւեց մեծահասակին եւ փոքրահասակին: Անոր էջերը լեցուն են միտք հրահրող, զգացում շոյող խաղերով, որոնք հանելուկի նման հետաքրքրութիւն կը ստեղծեն մանկան եւ պատանիին երեւակայութեան մէջ . օրինակի համար, տրուած են բառերու ցանկ մը, որոնց մէջէն պիտի գտնես պտուղի անուններ` տառերը յարմարցնելով, ուրիշ էջի մը վրայ ներկայացուած են բառեր` կարդալու համար հակառակ կողմէն, որոնք կու տան տարբեր իմաստ եւ կ՛ըլլան նոր բառեր: Այս բոլորը մանուկին եւ պատանիին ուղեղը արթուն կը պահեն:

Հետաքրքրական են հեքիաթները` բարոյալից եւ դաստիարակիչ: Նիւթերը ընդհանրապէս ընկերային եւ ընտանեկան յարաբերութեան բնոյթ ունին, միշտ դէպի լաւը եւ արդարը առաջնորդող:

Տիկին Վերժին Աբրահամեան ոչինչ խնայած է գեղեցիկը, ուսանելին, դաստիարակիչը ներկայացնելու համար ընթերցող փոքրերուն եւ մեծերուն: Ծնողքին եւ ուսուցիչին պարտականութիւնն է, իրենց դեռատի զաւակներուն եւ աշակերտներուն մտածումները առաջնորդել զբաղումի ձեւին տակ նման ընթերցանութիւններու: Գիտենք դարուն ստեղծած գիտական նորութիւնները, համակարգիչի դասերը, որոնք կ՛ազդեն դեռափթիթ մեր զաւակներուն զգացումներուն: Ծնողքին, ուսուցիչին, դաստիարակին պարտքն ու պարտականութիւնն է նորագոյն մեր սերունդը առաջնորդել հայոց լեզուով հրատարակուած նման պարբերաթերթ կարդալու:

«Փթիթ» ոչինչով կը զիջի եւրոպական եւ արեւմտեան երկիրներուն լոյս ընծայած նման հրատարակութիւններուն, գովասանք չնկատուի, երբ ըսենք, որ կատարեալ աշխատանքի մը արդիւնքն է «Փթիթ»-ը, պատրաստուած է ի սէր մեր նորագոյն սերունդին զարգացման: Ակնահաճոյ պատկերներ, զուարճալի ասոյթներ, հանելուկային մտածումներ կ՛ամբողջացնեն «Փթիթ»-ի այս թիւը, ինչպէս` նախորդ թիւերը:

Մեր այս ամփոփ ակնարկով կը հրաւիրենք պատասխանատու դաստիարակները, ծնողք ըլլան թէ ուսուցիչ, որ անտարբեր չմնան «Փթիթ»-ին նկատմամբ, որպէսզի կարելիութիւն ունենանք Կարօ եւ Վերժին Աբրահամեան ամոլէն ակնկալելու իրենց նուիրումով իրագործուած «Փթիթ»-ները:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )