«ՔՈՐԱԼ ՊԻՉ»Ի ՄԷՋ ԱՅՍՕՐ ՏԵՂԻ Կ՛ՈՒՆԵՆԱՅ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՖԵՏԵՐԱՍԻՈՆԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ

Այսօր` հինգշաբթի, 28 յուլիսին, «Քորալ Պիչ» պանդոկին մէջ տեղի պիտի ունենայ Լիբանանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի տարեկան համագումարը, որ պիտի սկսի ժամը 17:00-ին:

Նախքան այս համագումարին սկսիլը, խօսքեր պիտի արտասանեն երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարար Ֆայսալ Քարամէ եւ Լիբանանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նախագահ Հաշեմ Հայտար:

Ֆետերասիոնին հաղորդագրութեան մէջ նշուեցաւ, որ ֆետերասիոնին մօտ անդամագրուած 146 ակումբներէն միայն 142-ը պիտի մասնակցին այս համագումարին` նկատի ունենալով, որ այդ չորսը` Խըյուլ, Զամալեք Շհիմ, Ռիատի Պարժա եւ Սաքաֆի Շհիմ, ֆետերասիոնին իրենց տարեկան պարտաւորութիւնները չեն վճարած:

Ստորեւ կու տանք այդ 142 ակումբներուն ցանկը.

Ա. ԴԱՍԱԿԱՐԳ

Ահտ, Սաֆա, Նըժմէ, Անսար, Մապարրա, Ռասինկ, Ախա Ահլի Ալէյ, Սալամ Սուր, Շապապ Սահել, Թատամոն Սուր, Թրիփոլի եւ Ահլի Սայտա:

Բ. ԴԱՍԱԿԱՐԳ

Շապապ Ղազիէ, Իսլահ Պըրժ Շիմալի, Իրշատ, Շապապ Թրիփոլի, Իժթիմահի, Մաուատտէ Թրիփոլի, Հարաքեթ Շապապ, Սալամ Զղարթա, Նահտա Պար Էլիաս, Ահլի Նապաթիէ, Սաժես, Ֆաժըր Արապսալիմ եւ ՀՄՄ:

Գ. ԴԱՍԱԿԱՐԳ

Նասեր Պար Էլիաս, Մահապպէ Թրիփոլի, Շապապ Արապի, Ռիատա Ուալ Ատապ, ՀՄԸՄ, Ժաուատ Թրիփոլի, Իթթիհատ Հարեթ Նաամէ, Ամալ Մաարաքէ, Շարք, Ամալ Թրիփոլի, Նըժմէ Սահրա, Պարաղեմ Նապաթիէ, Հարըֆ Ըրտէ Խէյրի, Պարժալունա, Ըխուաթ Խարայեպ, Ժամհիաթ Մաարաքէ, Ռիատի Ապպասիէ, Թատամոն Պէյրութ, Շեպիպեթ Մազրաա, Ուաֆաա Նապի Շիթ, Ուաֆաա Ղըպէյրի, Ժապալ Մաժտալպաանա, Նասըր Քամետ Լոզ եւ Ահլի Պըրժ Ռահհալ:

Դ. ԴԱՍԱԿԱՐԳ

Պէյրութի նահանգ.- Սապիլ, Նըժում Մուսթաքպալ, Զամալեք Պէյրութ, Շաալեթ Իսլահ, Արզ Պէյրութ, Անդրանիկ, Նըժում, Քալպ Աքտաս եւ Ժեհթաուի:

Լեռնալիբանանի նահանգ.- Պըրժ, Օլիմփի Տմիթ, Ախաա Հարեթ Հըրէյք, Հիլալ Նասըր, Պշամուն, Ատապ Ուալ Ռիատա Քֆարշիմա, Արապի, Նըսուր Ալէյ, Սաֆա Շուէյֆաթ, Թաատոտ Մազրահեթ Շուֆ, Տինամօ Ալէյ, Հուտա, Իսթիքլալ, Նասըր Ալէյ, Սաատ Սաֆա Պարուք, Ուահտէ Շհիմ, Շաալեթ Քամալ, Հիլալ Հարեթ Նաամէ, Ինտիֆահ, Ժամհուր, Մասիս, Հատաս, Մաթար, Ահլի Սարպա, Ռայա, ՀՄԸՄ Պուրճ Համուտ եւ Ռաուտա Տըքուանէ:

Հիւսիսի նահանգ.- Շապապ Արապի, Շեքքա Ռիատի, Մարին, Շապապ Սիր, Սաֆա Թրիփոլի, Թաաոն Թրիփոլի, Թատամոն Թրիփոլի, Ահլի Թրիփոլի, Ֆայհա Թրիփոլի, Շապապ Տէյր Քամար, Լիուա Թրիփոլի, Ռիատիուն Լիաժըլ Լուպնան, Թաֆահոմ Հարըֆ Ըրտէ, Աշպալ Մինա, Պարք, Ռիատի Մըրիաթա, Շաալէ Ֆաուար, Սաքաֆի Ռաշհին, Ֆաուզ Թրիփոլի, Ֆաժըր Զղարթա, Ուահտէ Թրիփոլի եւ Հըրրիէ Մընիհ:

Հարաւի նահանգ.- Ռայան, Ժապալ Հասպայա, Լիուա Սայտա, Շաալեթ Լիթանի, Ռապիթաթ Ախաուիէ Տէյր Քանուն Նահր, Թատամոն Նապաթիէ, Նըժմէ Մաարաքէ, Հարուֆ, Ռիսալէ Թորա, Ժալիլ Քանա, Նասըր Պազուրիէ, Նահտա Այն Պահալ, Նահտա Քաֆրա, Իթթիհատ Պաթուլէ, Քիֆահ Շաքրա, Ռաս Այն, Ահիրամ Հանաուիէ, Քըֆար Ռըմման, Ժաուայա Ռիատի, Թաքատտոմ Անքուն, Ղատիր Հարիս եւ Շապապ Հումին Թահթա:

Պեքաայի նահանգ.- Հըրրիէ Մաժտալ Այնճար, Սալամ Մըրժ, Ուահտէ Մըրժ, Շամըս Պաալպեք, Ռիատի Ատապի Ապ Էլիաս, Ուահտէ Սաատնայել, Շապապ Ռայաք, Պեքաա Սաատնայել, Թատամոն Հըրմել, Մաժտ Ռիսալէ Թաալպայա, Ռաուատա Պեքաա, Հար Ամըլի եւ Թատամոն Զահլէ:

 

 

Share this Article
CATEGORIES