ՆԱԽԱՐԱՐ ՍԱՊՈՒՆՃԵԱՆԻ ՀԵՏ ՊԱՐԶԵԼԷ ԵՏՔ ԿԱՇԵԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ. ԿԱՇԵԳՈՐԾՆԵՐՈՒ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ Կ՛ԱՌԱՋԱԴՐԷ ԱՐԳԻԼԵԼ ԿԱՇԵՂԷՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԵԱՆՑ ՆԵՐԱԾՈՒՄԸ

Մեկնելով նորակազմ կառավարութեան աշխատանքային ծրագիրին մէջ նշուած արտադրողական, յատկապէս ճարտարարուեստի մարզի վերաշխուժացման գծով կառավարութեան յանձնառութենէն, ճարտարարուեստի նախարար Վրէժ Սապունճեան երէկ ամբողջական պատրաստակամութիւն ցուցաբերեց պաշտպանելու ճարտարարուեստի կարեւոր մարզերէն կաշեգործութեան պահանջները:

Արդարեւ, Անթուան Ֆարհաթի գլխաւորութեամբ կաշեգործներու մէկ պատուիրակութիւնը ընդունելով, նախարար Սապունճեան երէկ քննարկեց այս մարզի այժմու իրավիճակն ու անոր դիմագրաւած հարցերը, յատկապէս ինչ կը վերաբերի կաշեղէն արտադրութեանց գծով տիրող սուր մրցակցութեան:

Յետ խորհրդակցութեանց, ժողովականները որոշեցին դիմել անհրաժեշտ միջոցառումներուն` պաշտպանելու համար կաշեգործութեան մարզը արտաքին մրցակցութենէ, յատկապէս որ Չինաստանէն թէ մերձակայ կարգ մը երկիրներէ ներածուող կաշեղէն արտադրութիւններ ողողած են լիբանանեան շուկան եւ կը վաճառուին շուրջ 35 առ հարիւր նուազ համեմատութեամբ, քան լիբանանեան սակագիները:

Այս գծով առաջադրուած ու որդեգրուած հիմնական միջոցառումներն են.

Արգիլել նախնական վիճակով կաշիի Լիբանանէն արտածումը: Անկարելիութեան կամ դժուարութեան պարագային տուրքեր եւ կանխաւ արտօնագիր պարտադրել նշեալ արտածումներուն:

Ճշդել ներածուող կաշեղէն արտադրութեանց, յատկապէս` կօշիկներու կազմութեան բաղադրութիւններն ու յատկութիւնները` յստակացնելով անոնց պատրաստութեան համար օգտագործուած նախնական նիւթերը:

Դադրեցնել կաշեղէն արտադրութեանց ներածումը` մերձակայ երկիրներէն, արտադրութիւններ, որոնք համեմատաբար նուազ սակագիներով ողողած են լիբանանեան շուկան:

Այս առիթով նախարար Վրէժ Սապունճեան շեշտեց այս մարզի պաշտպանութեան կարեւորութիւնը` ճարտարարուեստի ա՛յս մարզի աշխուժացման նախանձախնդրութեամբ:

 

Share this Article
CATEGORIES