50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (24 ՕԳՈՍՏՈՍ 1961)

ԹՈՒՐՔ ԹԵՐԹ ՄԸ ՈՒԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆԻ
ՆԵՐԲՈՂԸ ԿԸ ՀԻՒՍԷ

ՍԱՐՈՅԵԱՆԻ ԹՐՔԵՐԷՆԻ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԱԾ ԳՈՐԾԵՐԸ

Պոլսոյ «Միլլիյէթ» թերթին մէջ Թիւրքէր Աճարօղլու կը գրէ.-

Ամերիկացի ծանօթ գրագէտ Ուիլիըմ Սարոյեանի հեռատեսիլի մէկ թատրերգութիւնը «Տէ» հրատարակչականին «Թատերական գիրքեր» շարքին մէջ հրատարակուեցաւ: Մեհմետ Ֆուատի կողմէ մեր լեզուին թարգմանուած այս թատրերգութեան նիւթը կ՛անցնի Քալիֆորնիոյ 909 բնակչութեամբ գեղեցիկ Ափ գաւառակին սափրիչի խանութին մէջ դէմ յանդիման եկած ինը հոգիի միջեւ: Խանութին մէջ գրքակալ մըն ալ կայ: Թատրերգութիւնը, որուն բուն անունը «Թհը Օյսթըր էնտ թհը Բիրլ» է, գրագէտին «Օմնիպուս» հեռատեսիլի յայտագիրին համար պատրաստած վեց թատրերգութիւններէն մին է: Ուրիշ թատերագիրներու գործերուն չի նմանիր, բոլորովին տարբեր խաղ մըն է, 36 էջ հարիւր ղրուշ:

Ո՞Վ Է ՍԱՐՈՅԵԱՆ

1908-ին Ամերիկա Քալիֆորնիոյ Ֆրեզնօ քաղաքին մէջ ծնաւ: Թուրքիայէն գաղթած հայ ընտանիքի մը զաւակն է: Հայրը Պիթլիսի մէջ ամերիկեան միսիոնարի վարժարան մը լրացնելէ ետք Ամերիկա գացած է: Տասներեք տարեկանին հայրը մեռաւ: Զայն որբանոց մը դրին: Չորս տարի յետոյ վարժարան երթալ սկսաւ: Մէկ կողմէ ալ աշխատելով կեանքը կը շահէր: Միայն մինչեւ միջնակարգի Բ. դասարանը կրցաւ ուսանիլ: Բազմաթիւ գործերու սկսաւ ու կրկին դադրեցաւ աշխատելէ: Ձեռքը անցած ամէն տեսակ գիրք կարդալով` ինքզինքը կը զարգացնէր: 1921-ին պատմուածք գրել սկսաւ: 1933-ին հայկական հանդէսի մը մէջ լոյս տեսաւ իր պատմուածքներէն մին: Առաջին գիրքը 1934-ին հրատարակեց: Քանի մը տարուան ընթացքին չորս հարիւր պատմուածք գրի առաւ: Առաջին թատրերգութիւնը 1935-ին գրի առաւ: 1939-ին թատերական քննադատներու մրցանակը եւ Բուլիցըր մրցանակը շահեցաւ: Այս երկրորդ մրցանակը վերադարձուց: 1942-ին «Մարդկային կատակերգութիւն» անուն անուանի վէպը գրի առաւ: Նոյն տարին «Հելլօ աութ թիր»ը բեմադրուեցաւ եւ մեծ յաջողութիւն շահեցաւ:

Սարոյեանի թրքերէնի թարգմանուած միւս գործերն են.- «Մարդկային կատակերգութիւն» (Ահմետ Հիսարլը 1944), «Սիրոյ նաւ» (Ճեվատ Թեվֆիք Էնսոն 1945-1946), «Շաբաթ գիշեր» (Թունա Պալթաճըօղլու եւ Պէզ Պիրանտ 1948), «Քաջ երիտասարդ» (Սուատ Թուշէր 1952) եւ այլն:

235 ՄԻԼԻՈՆ Լ. ՈՍԿԻ ՊԷՅՐՈՒԹԻ
ԲԱՐԵԶԱՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Պէյրութի քաղաքապետական խորհուրդը որոշեց 235 միլիոն լ. ոսկի յատկացնել Պէյրութի բարեզարդման համար: Եթէ մեծ աշխատանքներու այս ծրագիրը իրագործուի, մայրաքաղաքը ամբողջովին կերպարանափոխուած պիտի ըլլայ:

Քաղաքապետական խորհուրդը որոշած է աշխատանքներուն սկսելէ առաջ աւարտել սեփականազրկումի բոլոր գործողութիւնները: Ատոր համար ալ բացարձակ նախապատուութիւն տրուեցաւ սեփականազրկումի հատուցումներուն, որոնք 136 միլիոնի պիտի բարձրանան` ներկայացնելով ամբողջական պիւտճէին 60 առ հարիւր:

Աշխատանքները պիտի կատարուին երկու մասով: Առաջին մասին համար պիտի յատկացուի 103,000,000 լ. ոսկի, երկրորդ մասին` 132,500,000 լ. ոսկի:

ԱՇԽԱՐՀ ԿԸ ԳՏՆՈՒԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
ԱՆԴՈՒՆԴԻՆ ԱՌՋԵՒ

ԼՈՆՏՈՆ, 23 (ԱՖՓ).- Համաշխարհային խաղաղութեան խորհուրդի նախագահ եւ Ստալինեան մրցանակաւոր փրոֆ. Ժ. Տ. Պեռնար յայտարարեց, թէ համաշխարհային կարծիքը չի կրնար ընդունիլ Պերլինի այժմու կացութիւնը` աւելցնելով, թէ Արեւմուտքի եւ Արեւելքի դիրքերը այնքան  յառաջ գացած չեն երկուստեք կատարուելիք իրաւախոհութեան մը դէմ ըլլալու համար: Ընդհակառակն, իրաւախոհութիւն մը անհրաժեշտ է եւ հրամայական, որովհետեւ աշխարհ կը գտնուի պատերազմի մը անդունդին առջեւ:

Share this Article
CATEGORIES