ՓՈՐՁ-ՀԱՐՑԱՐԱՆ. ՏԵՒԱԲԱՐ ՏԱՏԱՄՍՈ՞Ղ ԷՔ

Մեզմէ ո՞վ որոշ կացութիւններու դիմաց չի տատամսիր եւ դժուարութիւն չ՛ունենար որոշում տալու: Սակայն կան անձեր, որոնք մնայուն ձեւով այս վիճակին մէջ են եւ ամէնէն սովորական հարցերուն գծով իսկ որոշում տալ չեն գիտեր:

Իսկ դո՞ւք, տեւական եւ հիւանդագին տատամսո՞ղ մըն էք, թէ՞… Իմանալու համար պատասխանեցէք ստորեւ տրուած 7 հարցումներուն, ապա կարդացէք արդիւնքը:

1
Առտու ինչպէ՞ս կ՛ընտրէք ձեր հագուստները

ա.- Պատահականօրէն
բ.- Բազմաթիւ կտորներ փորձելէ ետք:
գ.- Ձեր մօր կամ ամուսինին կարծիքին դիմելով:

2
Երբ ձեզ խրատէն.

ա.- Յաճախ կ՛անտեսէք:
բ.- Կը փորձէք դաս մը քաղել:
գ.- Բառացիօրէն կը հետեւիք անոր:

3
Երբ հարցի մը գծով ձեր կարծիքին դիմեն.

ա.- Անմիջապէս կարծիք կու տաք:
բ.- Չէք պատասխաներ, բացի եթէ քանի մը անգամ պնդեն:
գ.- Կը սպասէք, որ ուրիշներ իրենց կարծիքը տան եւ յետոյ միայն ձերը կու տաք:

4
Երբ պատկերասփիւռ կը դիտէք

ա.- Նախապէս գիտէք, թէ ի՛նչ պիտի դիտէք:
բ.- Զանազան կայաններ աչքէ կ՛անցընէք, մինչեւ որ որոշէք ձեր դիտելիքը:
գ.- Կայանէ կայան կը փոխադրուիք` առանց եզրակացութեան մը գալու:

5
Ճաշարանը, երբ ճաշացուցակը աչքէ կ՛անցընէք.

ա.- Արագ կ՛որոշէք` առանց լրիւ ցանկը կարդալու:
բ.- Սպասարկողին կարծիքին կը դիմէք:
գ.- Կը սպասէք, որ ձեզի ընկերակցողները որոշեն, որպէսզի դուք ալ եզրակացութեան մը գաք:

6
Ձեզի համար ամէնէն դժուար որոշումները կը վերաբերին

ա.- Նիւթական, դրամական հարցերուն:
բ.- Գործի հետ կապուած հարցերուն:
գ.- Ընտանեկան հարցերուն:

7
Երբ ապագային մասին կը մտածէք, ընդհանրապէս կ՛ըլլաք:

ա.- Հանդարտ:
բ.- Մտածկոտ:
գ.- մտահոգ:

ԱՐԴԻՒՆՔ

Եթէ «ա»երու մեծամասնութիւն մը ունիք, յաճախ կը հիմնուիք անցեալի փորձառութիւններու վրայ եւ այս պատճառով ալ երբեք դժուարութիւն չունիք որոշում տալու, կարծիք յայտնելու. ձեր որոշումները առհասարակ կ՛ըլլան ճիշդ, իրաւացի եւ զղջում կամ յուսախաբութիւն չէք ապրիր: Հազուադէպօրէն կը տատամսիք, ինչ որ շատ բնական է:

* * *

Եթէ «բ»երու մեծամասնութիւն մը ունիք, կարելի չէ ձեզ տատամսող, երկմտող անձ համարել,բայց ասիկա չի նշանակեր, որ արագ որոշումներու յանգող անձ էք: Որեւէ լուրջ որոշում տալէ առաջ ձեր ժամանակը կ՛առնէք, երկար կը մտածէք` չափելով դրական եւ բացասական կողմերը: Իսկ երբ որոշումի մը կը յանգիք, ա՛լ ետդարձ չկայ ձեզի համար:

* * *

Եթէ «գ»երու մեծամասնութիւն մը ունիք, յաճախ կը ձգէք, որ ուրիշներ ձեր տեղը որոշում տան, նոյնիսկ` աննշան դէպքերու պարագային: Այս ինքնավստահութեան պակասը, տեւական տատամսումը անշուշտ որ հոգեբանական պատճառներ ունին, ժամանակն է, որ դուք ձեր վրայ աշխատիք, շրջանցէք այս դժուարութիւնները եւ անձամբ դիմագրաւէք զանազան հարցերը:

 

ԳԵՂԵՑԿԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՇՈՒՐԹԵՐՈՒ ԽՆԱՄՔ

– Շուրթերու վրայի ցանը կարելի է արագ բուժել` անոնց վրայ քսելով կիտրոնի հիւթ:

– Բարձր ջերմի հետ յաճախ շուրթերուն վրայ անհաճոյ բշտիկներ ի յայտ կու գան: Առաջին իսկ ազդանշանին կիսուած սխտորի պճեղով շփել քերուող բաժինը` կանխելու համար բշտիկի մը կազմութիւնը:

– Որպէսզի ձմրան եղանակին շուրթերը չչորնան եւ չճաքճքին, օրը քանի մը անգամ զանոնք մարձել ակռայի խոզանակով մը: Ճաքճքման առաջին իսկ ազդանշաններուն շուրթերը ծեփել վազելինով, զայն տարածել նաեւ շուրթերուն շուրջը, որպէսզի կնճիռներ չյառաջանան:

– Եթէ շուրթերուն եւ բերնին անկիւններուն ճաքեր կը յառաջանան, պատճառներէն մէկը Պէ. 2 կենսանիւթի պակասը կրնայ ըլլալ. անհրաժեշտ է օգտագործել կաթնամթերք, հաւկիթ, դեղձ, տանձ, սոյա, լոլիկ, ծաղկակաղամբ, եւ այլն»:

 

ՄԵՐ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՒ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ

Իւրաքանչիւր բնակարան ունի իր առանձնայատկութիւնը: Չենք գտներ իրարու նման ոչ իսկ երկու բնակարան, քանի որ անոնցմէ իւրաքանչիւրը կը կրէ անոր բնակիչներուն դրոշմը:

Ամէն ոք կրնայ ունենալ նախընտրանք, սեփական բնակարանը յարդարելու եւ կահաւորելու իւրայատուկ մտածելակերպ կամ ճաշակ: Սակայն կան ընդհանուր ճանաչման արժանացած օրինաչափութիւններ, որոնք կը վերաբերի բնակարանին առանձին սենեակներուն կամ հատուածներուն: Օրինակ` ննջարանը կը տարբերի հիւրասենեակէն կամ միջանցքէն: Աւելի՛ն. իւրաքանչիւր սենեակ ունի իր կահոյքը կամ կենցաղային իրերը:

Բնակարան գնելը չափազանց կարեւոր իրադարձութիւն է: Անիկա ո՛չ հագուստ է, ո՛չ ալ որեւէ ելեկտրական սարք, որ չհաւնելու պարագային կարելի կ՛ըլլայ շուտով ծախել, փոխել կամ մէկ կողմ շպրտել:

Բնակարանը մարդու կամ ընտանիքի անձնական տարածքն է, ուր ան կ՛անցընէ իր կեանքի ամէնէն անձնական պահերը: Հարկաւոր է այնպիսի բնակարան, որ լիարժէքօրէն կարենայ հոգալ ընտանիքին կարիքները: Բազմանդամ ընտանիքի եւ մէկ անձի բնակարանը չի կրնար նոյն մեծութիւնը ունենալ:

Որեւէ բնակարան ձեռք բերելէ առաջ նախապէս անհրաժեշտ է վերլուծել անոր ներկայացուելիք պահանջները: Տարեց զոյգին համար, որ կ՛ապրի առանց երեխաներու, բաւարար է մէկ ննջասենեակով բնակարան մը, սակայն նորապսակ զոյգը պէտք է ըլլայ աւելի հեռատես եւ մտածէ, թէ կարճ ժամանակ մը ետք տունը պիտի լեցուի երեխաներով եւ, հետեւաբար, առնուազն երկու ննջասենեակով բնակարան մը պէտք է ընտրել:

Ասկէ բացի, իւրաքանչիւր մարդ կը ձգտի ունենալ իր անկիւնը: Ոմանց համար ատիկա ննջասենեակն է, ոմանց համար` հիւրասենեակը, ուրիշներ կը նախընտրեն պատշգամը եւ այլն… Մարդ օրուան ընթացքին որոշ ժամանակ մը կարիք կը զգայ առանձնանալու: Ուրիշ ո՞ւր կարելի է ընել ատիկա, եթէ ոչ` սեփական բնակարանին մէջ: Երեխաները կը խաղան, դպրոցականները դաս կը սորվին, տանտիկինը բարեկամուհիներով սուրճ կը խմէ, տղամարդը կը ծխէ կամ կը վերադասաւորէ իր գործին հետ կապուած աշխատանքները վերջապէս, մտաւորականը կամ արուեստագէտը իր կարգին աշխատանքի անկիւն կը փնտռէ:

Տան անդամներուն առաւելագոյն հանգիստ ապահովելու համար անհրաժեշտ է այնպիսի բնակարան, որ գոհացում տայ իւրաքանչիւրին նախասիրութիւններուն եւ ձգտումներուն:

ԳՈՅՆԵՐՈՒ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

Գոյները շատ կը փոխեն մեր բնակարանին կամ սենեակին բնութագիրը. օրինակ` կը մեծցնեն կամ կը փոքրացնեն զայն: Վառ գոյները կը փոքրացնեն, իսկ մութ կամ խամրածները կը մեծցնեն: Ամէն գոյն ունի իր «բնաւորութիւնը»:

Մասնագէտներու կարծիքով, սեւը, ճերմակը, կապոյտը եւ մանիշակագոյնը կը մեծցնեն սենեակը, իսկ կարմիրը, նարնջագոյնը, դեղինը կ՛օգնեն մեծ տարածութիւնը դարձնելու փոքրիկ ու յարմարաւէտ: Անցեալին կարմիրը կը համարուէր հարստութեան եւ շքեղութեան խորհրդանիշ: Նարնջագոյնը կ՛արտայայտէ ջերմութիւն եւ ուրախութիւն: Իսկ դեղինը ընդհանրապէս ամենաջերմն է, այնպիսի  տպաւորութիւն կը ստեղծէ, թէ ամէն բան ուրախ է եւ արեւաճանաչ, նոյնիսկ եթէ արեւը հազուադէպօրէն մուտք կը գործէ հոն:

Կանաչը կը հանգստացնէ, ցանկալի է զայն օգտագործել մեծ եւ լուսաւոր տարածութիւններու համար: Գրասենեակներու համար ոճաբանները կը թելադրեն օգտագործել կապտականաչի մութ երանգները:

Երկնագոյնը կը խորհրդանշէ օդի եւ ազատութեան լայն տարածութիւններ, իսկ հանգիստի զգացողութիւն կը ստեղծէ մութ կապոյտը: Ընդհանրապէս կապոյտի բոլոր երանգները շատ լաւ մթնոլորտ կը ստեղծեն նաեւ ննջասենեակներուն մէջ:

Բոլորս ալ գիտենք, որ գոյները նաեւ որոշակի ազդեցութիւն ունին մեր տարբեր գործարաններուն գործունէութեան վրայ եւ կը նպաստեն մեր հոգեկան ներդաշնակութեան: Գոյներու ազդեցութիւնը մարդու տրամադրութեան վրայ անվիճելի է:

Դեղինը կը համարուի ամէնէն ուրախ գոյնը, կը ստեղծէ բարձր տրամադրութիւն, կը համակարգէ ջղային դրութեան գրգռուածութիւնը եւ կը նպաստէ տեսողութեան բարելաւման:

Կարմիր գոյնը կը գրգռէ, կը յառաջացնէ յուզականութիւն, կը բարձրացնէ արեան ճնշումը եւ դիմադրողականութիւնը եւ կ՛արագացնէ շնչառութիւնը: Անիկա կը ստեղծէ որոշ ջերմութիւն, զգացումներու հեղեղ, բայց արագ կը յոգնեցնէ:

Վերադառնալով կանաչին` անիկա ոչ միայն կը հանգստացնէ, այլ կը թարմացնէ մեզ, կ՛օգնէ անքնութեան եւ գերյոգնութեան պարագային:

(ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ)

 

ՍԵՂԱՆԻ ՅԱՐԴԱՐԱՆՔ

ՄՈՄԱԿԱԼ ԲԱԺԱԿՆԵՐ

Գինիի ոտքով բաժակները կրնաք վերածել գեղեցիկ մոմակալներու եւ զարդարել ճաշասեղանը:

Ինչպէս նկարը ցոյց կու տայ, թելադրելի է, որ ընտրէք երկար ոտքով բաժակներ, զանոնք գլխիվար շրջեցէք եւ իւրաքանչիւրին պատուանդանին վրայ պզտիկ մոմ մը զետեղեցէք: Շրջուած բաժինին մէջ, ըստ եղանակի եւ առիթի, զետեղեցէք ծաղիկ մը, պտուղ մը եւ կամ քանի մը տերեւ:

Այսպէս, աշնան զետեղեցէք դեղնակարմիր 2 – 3 տերեւ, կաղանդին` կաղանդի բոյսի քանի մը տերեւ` իր կարմիր գնդիկներով, գարնան` քանի մը ապրիմ -մեռնիմ եւ այլն…

Բաժակները կարելի է խմբել կամ շարել սեղանին կեդրոնը, բայց ոչ` անհատական պնակներուն քով, հիւրերուն շարժումները չկաշկանդելու եւ արկածներէ հեռու մնալու համար:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՊՂՊԵՂԻ ԹԹՈՒԱՇ

Բաղադրութիւն

5 – 6 կարմիր, մեծ  եւ անուշ պղպեղ
1 գաւաթ ձէթ
1 գաւաթ կարմիր քացախ
1 գաւաթ ջուր եւ 1 ապուրի դգալ
աղ, խառնուած` թթուաշին համար

Միջուկ

1 վարունգ` մանր մանրուած
1 շինգղ (խըթա)` մանր մանրուած
3 – 4 կանաչ լուբիա` փոքր կտորներու վերածուած
2 կանաչ լոլիկ` մանրուած
Նուռի հատիկներ` նախընտրաբար թթու
2 – 3 ծաղկակաղամբի ծաղիկներ
2 – 3 կաղամբի տերեւ` մանրուած
1/2 կապ ազատքեղ` մանրուած
2 ստեպղին` խորանարդաձեւ կտրուած
5 – 6 պճեղ սխտոր` մանր մանրուած
1 կանաչ կծու պղպեղ մանր խորանարդաձեւ կտրուած

Պատրաստութիւն

Միասին եռացնել ձէթը, քացախը եւ աղի ջուրը

Լուալ եւ ցամքեցնել կարմիր պղպեղները: Իւրաքանչիւր պղպեղի կողմէն պզտիկ ճեղք մը բանալ` վերոնշեալ բանջարեղէնի խառնուրդը մէջը լեցնելու համար:

Միասին խառնել բոլոր վերեւ նշուած միջուկին բաղադրութիւնները:

Թրջել ճեղքուած պղպեղները եռացած թացանին մէջ, որպէսզի կակուղնան, ձգել ջուրին մէջ` 1 – 2 վայրկեան ապա հանել: Լեցնել պղպեղները պատրաստ բանջարեղէնի խառնուրդով, զգուշ ըլլալ` չպատռելու համար պղպեղները:

Զետեղել պղպեղները ապակիէ շիշին մէջ, ապա վրան մնացեալ թացանը, որ պաղած է, օդախից կափարիչով գոցել շիշը, պարպել օդը շիշէն եւ ձգել պղպեղները 1 – 2 շաբաթ որպէսզի պատրաստ ըլլան ուտելու:

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

ԳԱՂՏՆԱԲԱՑՈՒԹԻՒՆ

Մտերմուհիս է նաեւ… գիշերը:

Երբ նա` լանջաբաց նեգրուհու նման,
—-Ինձ է յանձնուում
—-Ու ստիպում է ինձ`
Անվերջանալի գրկխառնումից
Ծնուում է ինքը` մեր արշալոյսը,
—-Որ թուխ ու շէկ է`
—-Որպէս խառնածին:

Եւ օրը գրկած, որպէս մանուկի,
Երբ քայլում եմ ես հօր հպարտութեամբ,
Ասես լեռները, դաշտերն ու մարդիկ
—-Լուռ նայում են ինձ
—-Ու միտք են անում,
Թէ այսքա՜ն տգեղ ու այլանդակ հօրից
Ինչպէ՞ս է ծնուել մանուկն այս հրաշք…

Պ. ՍԵՒԱԿ

 

Պատրաստեց՝ ՇՈՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES