ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ. ՇԱՀԵԿԱՆ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ` «ՏԻՖԵՐԵՆՇԸԼ ԻՆՍԹՐԱՔՇԸՆ» ՆԻՒԹՈՎ

Թալին Աւագեան կը ներկայացնէ իր դասախօսութիւնը

Կազմակերպութեամբ Ազգային իշխանութեան Ուսումնական խորհուրդին, երէկ` հինգշաբթի, 8 սեպտեմբեր 2011-ի առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Ազգային Սրբոց Քառասնից Մանկանց վարժարանի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ վերամուտի առիթով դասախօսութիւններու շարքին առաջինը` «Տիֆերենշըլ ինսթրաքշըն» նիւթով: Բանախօսն էր Հայկազեան համալսարանին մանկավարժական ճիւղէն վկայեալ, ներկայիս Միացեալ Նահանգներու մէջ դոկտորայի թեկնածու Թալին Աւագեան: Ներկայ էին մեծ թիւով Ազգային վարժարաններու ուսուցիչներ:

Թալին Աւագեան իր նիւթը ներկայացուց «փաուըր փոյնթ»ով: Ան բացատրեց, թէ դասարանին մէջ ինչպէ՛ս կարելի է օգտակար հանդիսանալ տարբեր մակարդակի աշակերտներուն: Ան խօսեցաւ դժուարութիւն ունեցող աշակերտներուն մասին եւ նկատել տուաւ, որ նման աշակերտներ կրնան դասարանը խանգարել: Աւագեան շեշտեց, որ ուսուցիչին պարտականութիւնն է ուսումնասիրել եւ հետապնդել նման աշակերտներ, որպէսզի շիտակ ախտաճանաչում կատարէ եւ գիտնայ, թէ աշակերտին դժուարութիւնը ի՛նչ բանի արդիւնք է` ձանձրոյթի՞, թէ՞ տկարութեան: Ան նկատել տուաւ, որ անհրաժեշտ է գիտնալ պատճառը որպէսզի տրուի համապատասխան լուծումը:

Ան նաեւ անդրադարձաւ դասաւանդումի ձեւերուն, ինչպէս` տեսնել, լսել եւ շօշափել` հաստատելով, որ ուսուցիչը նախընտրաբար պէտք է տարբեր տեսակի ձեւեր օգտագործէ դասաւանդումի ժամանակ, որպէսզի աւելի հետաքրքրական դարձնէ նիւթը: Ան նաեւ շեշտեց, որ երաժշտութեան օգտագործումը կը նպաստէ, որ սորված նիւթը աւելի տեղ գտնէ աշակերտին մտքին մէջ:

Share this Article
CATEGORIES