50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (16 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1961)

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՀՅԴ «ԽԱՆԱՍՈՐ» ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ՔՐՈՍ-ՔԱՈՒՆԹՐԻԻ ՄՐՑՈՒՄԸ

ՀՅԴ «Խանասոր» պատանեկան միութիւնը շատ գեղեցիկ գաղափարը ունեցած էր կազմակերպելու վազքի միջպատանեկան մրցում մը` մասնակցութեամբ ՀՅԴ «Դանիէլ Վարուժան», «Մուրատ», «Զաւարեան», «Ռոստոմ», «Քրիստափոր» եւ «Ազատամարտ» պատանեկան միութիւններուն:

Մրցումի համար մեկնումի վայր որոշուած էր «Ազիրեան» ակումբը եւ վերջաւորութիւն` Թրատի ակումբը: Վազող պատանիները պիտի կտրէին մօտ 5200 մեթր հեռաւորութիւն մը` հասնելու համար վերջաւորութեան:

10 սեպտեմբեր կիրակի առաւօտ:

Պատանի մարզիկները պատրաստ են մեկնումի նշանին: Ժողովուրդը հաւաքուած է «Ազիրեան» ակումբի շուրջ եւ ուրախութեան ու հպարտութեան արտայայտութիւնը աչքերուն` կը դիտէ հաւաքուած այս 14-15 տարեկան պատանիներու խումբը, որ վճռակամ կեցուածքով կը սպասէ:

Մեկնումի նշանը տրուած է: Խումբը գունդի մը պէս յառաջ կը գլորի: Կ՛երկարի ու առաջին անկիւնադարձին կը կորսուի դիտողներու հետաքրքիր աչքերէն:

Կը վազենք Թրատի ակումբը` ուրիշ շատ շատերու հետ: Նոյն եռուզեռը` հոն եւս: Կը սպասենք անհամբեր: Վայրկեանները կը սահին: Ժողովուրդին աչքերը յառած են դիմացի անկիւնադարձին, ուրկէ պիտի երեւայ առաջին մարզիկը: Քանի մը ինքնաշարժ-հեծանիւներ, եւ ահա՛ առաջինը, ուրախ, իր պատանի կուրծքը հպարտօրէն դուրս ցցած, կու գայ պատռել վերջաւորութեան պարզուած եռագոյն ժապաւէնը: Առաջինին կը յաջորդեն երկրորդը, երրորդը… եւ այսպէս` մինչեւ 15-րդ:

Ժողովուրդը ծափերու եւ ուրախութեան աղաղակներու մէջ ակումբ կ՛առաջնորդէ վազողները:

Քիչ վերջ օրուան դատական կազմը կը կարդայ մրցման արդիւնքները.

Գրիգոր Շահինեան (Խանասոր) 20′ 5”,  Պետրոս Միրզոյեան («Ազատամարտ») 20′ 13”, Մհեր Գոճապապեան («Խանասոր») 20′ 35”, Աւետիս Ազատեան («Դանիէլ Վարուժան»), 20′ 45”, Աւագ Աւագեան («Դ. Վարուժան») 20′ 59”, Աւետիս Յակոբեան (Դ. Վարուժան) 21′ 19”:

Խմբական ընդհանուր դասաւորում

«Դանիէլ Վարուժան» Պատ. միութիւն 63′ 3”, «Զաւարեան» պատ. միութիւն 65′ 29”, «Մուրատ» պատ. միութիւն 66′ 30”:

Շնորհաւորելի է «Խանասոր» պատ. միութիւնը այս գեղեցիկ ու գովելի գաղափարը ունեցած ըլլալուն համար:

Մեր գնահատանքի խօսքը կ՛երթայ նաեւ բոլոր պատանեկան միութիւններուն եւ անոնց մարզիկներուն` իրենց տարած աշխատանքին համար, ի նպաստ այս մրցումի յաջողութեան:

Մասնաւորապէս մեր շնորհաւորութիւնը Յովհաննէս Տէր Յարութիւնեանին, որ իր ունեցած մարզական մեծ փորձառութեամբ նպաստեց մրցումի յաջողութեան:

ՄԻՍԱՔ

Share this Article
CATEGORIES