ՓՈՐՁ-ՀԱՐՑԱՐԱՆ. ԳՈՐԾԻ ՄԷՋ ՁԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ ՈՐՔԱ՞Ն ՏԵՂ ԿԸ ԳՐԱՒԷ

1

Ձեր պաշտօնակիցները կը հարցնեն, թէ ինչո՞ւ տխուր էք այսօր.

ա.- Անմիջապէս կը պատմէք` անոնց մխիթարական խօսքերը լսելու համար:
բ.- Չէք մանրամասներ` ըսելով, որ անցողակի հոգեր են:
գ.- Ժպիտով մը կը պատասխանէք միայն:

2

Ձեր կարծիքով, գործի մէջ պաշտօնեայի մը զգացական կեանքը, պէտք է, որ`

ա.- Բոլորին կողմէ բաժնուի:
բ.- Ընդունելի սահմաններու մէջ մնայ:
գ.- Ծածուկ մնայ:

3

Երբ պաշտօնակից մը իր կեանքին մանրամասնութիւնները կը պատմէ,

ա.- Կ՛ուրախանաք:
բ.- Որոշ հեռաւորութիւն կը պահէք:
գ.- Առիթ չէք տար, որ պատմէ:

4

Երկու պաշտօնակիցներ կը վիճին ձեր ներկայութեան.

ա.- Անմիջապէս կը միջամտէք:
բ.- Կը մօտենաք եւ կը խնդրէք, որ իրենց հարցերը դուրսը լուծեն:
գ.- Չէք միջամտեր եւ ձեր գործը կը շարունակէք:

5

Նոր պաշտօնակից մը կ՛ունենաք.

ա.- Նոր բարեկամութեան առիթ է ձեզի համար:
բ.- Նոր դէմք է ձեզի համար:
գ.- Նոր օգնական է ձեզի համար:

6

Կը պատահի՞, որ պաշտօնակիցներու հետ բաժակ մը խմելու երթաք.

ա.- Յաճախ:
բ.- Երբեմն:
գ.- Երբեք:

ԱՐԴԻՒՆՔ

–  Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «ա» է, ձեզի համար աշխատավայրը մի միայն գործի տեղ չէ, հոն տեղ կը գտնեն նաեւ ընկերային յարաբերութիւնները, առօրեայ հոգերը եւ այլն… Տրուած ըլլալով, որ նկարագրով մարդամօտ էք, ինքաբուխ եւ քիչ մըն ալ հետաքրքիր, շատ շուտ կը մտերմանաք ձեր պաշտօնակիցներուն հետ, ձեր կեանքն ու ապրումները կը բաժնէք անոնց հետ եւ կ՛ակնկալէք, որ այս բոլորը փոխադարձ ըլլան:

Սակայն ուշադիր եղէք, որ այս բոլորը չազդեն ձեր գործին վրայ եւ տուժողը ձեր գործը չըլլայ:

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «բ»է, չէք կրնար անտարբեր մնալ ձեր աշխատակիցներուն հոգերուն, կը հետաքրքրուիք, կը մխիթարէք, բայց հեռու չէք երթար, գիտէք սահմաններ ճշդել գործի եւ անձնական կեանքի միջեւ: Ձեզի համար գործը եւ անոր արդիւնքը առաջնահերթ են, քանի որ առաւելաբար կը գործէք մտքով եւ ոչ` սրտով:

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «գ» է, երբեք իրարու չէք խառներ ձեր անձնական կեանքն ու գործը: Ձեզի համար աշխատավայրը զուտ գործի տեղ է, ուր անձնական զգացումները տեղ չեն գտներ: Ասիկա չի նշանակեր, որ հաճելի պաշտօնակից չէք. կը սիրէք բարեկամութիւն հաստատել, հաւաքոյթներ կազմակերպել, բայց` գործի ծիրէն դուրս: Շարունակեցէք այսպէս, քանի որ այդպիսով թէ՛ ձեր գործը չի տուժեր եւ թէ՛ բարեկամութիւնները:

 

ՄԵՐ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

ՀԱՆԳՍՏԱՒԷՏ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՄԸ
ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՆՆՋԱՍԵՆԵԱԿ

Օրուան աւարտին տան բոլոր անդամները իրենց հանգիստը կը գտնեն ննջարանին մէջ:

Ննջասենեակին ճիշդ կահաւորումը, ինչպէս նաեւ բարենպաստ մթնոլորտը կ՛ապահովեն տնեցիներուն հանգիստ քունը:

Ննջասենեակին կահաւորումն ու յարդարումը լուրջ եւ բարդ հարց է, որուն լուծումը վարպետութիւն եւ ճաշակ կ՛ենթադրէ:

Ննջասենեակի կահաւորման անփոխարինելի տարրերն են` մահճակալը, հագուստի պահարանը, յարդարման սեղանը` իր հայելիով եւ մահճակալին քով տեղադրուող փոքրիկ սեղանը, օժտուած մէկ կամ երկու գզրոցով:

Շատերու կարծիքով ննջասենեակին մէջ պճնանքը անտեղի է. հոն որեւէ աւելորդ իրի կարիք չկայ: Գեղեցիկ, պարզ գիծերն ու ձեւերը, պայծառ երանգները կը ստեղծեն հանգիստի, ներդաշնակութեան, կարգ ու կանոնի մթնոլորտ, ինչ որ լիարժէք հանգիստ կ՛ապահովէ բնակիչներուն:

Ննջասենեակին գունային ընտրութիւնը կախեալ է անոր դիրքէն: Մասնագէտներու կարծիքով, եթէ պատուհանը հարաւային կողմի վրայ է, պէտք է ընտրել երկնագոյնի եւ մանիշակագոյնի երանգներով «պաղ» գոյներ: Մինչդեռ հիւսիսային կամ արեւելեան կողմի ննջարանները անվիճելիօրէն պէտք է կրեն տաք գոյներ` կանաչ, դեղին, նարնջագոյն…

Ննջասենեակին վարագոյրը պէտք է համապատասխանէ պատերու գոյնին եւ կահոյքին: Ճիշդ է, որ վարագոյրը արեւէն եւ լոյսէն պիտի պաշտպանէ սենեակը, բայց եւ այնպէս պէտք չէ ըլլայ թանձր, ծանր եւ ճնշող: Թելադրելի է խուսափիլ թաւշեայ, ծալքերով եւ փոթերով վարագոյրներէն, որոնք փոշիի բոյն են եւ կ՛ապականեն սենեակին օդը:

Նոյն մտահոգութեամբ, թելադրելի է, որ ննջասենեակին յատակին զետեղուի փոքրիկ շարժական գորգ մը, որուն թէ մաքրելը դիւրին է եւ թէ՛ վերցնելը: Յատակին փակած մոքեթները եւս փոշիի բոյն են եւ` հակառողջապահական, մանաւանդ եթէ տան մէջ գերզգայնութիւններ ունեցող անձեր կան:

Վերջապէս, ննջասենեակին լուսաւորութիւնը պայծառ պէտք չէ ըլլայ: Թելադրելի է մահճակալին գլխուն կամ քովը տեղաւորել լամբ մը, իսկ առաստաղէն կախուածը թող ըլլայ տկար:

ՄԱՀՃԱԿԱԼ

Մահճակալը կը համարուի ննջասենեակին գլխաւոր կահոյքը: Հին ժամանակ յատակէն բարձր մահճակալները կ՛ընդգծէին դասակարգային առաւելութիւնը:

Նոյն ատեն, յատակէն բարձր մահճակալը, կը պաշտպանէր խոնաւութենէն, վտանգաւոր միջատներէն, հովի հոսանքներէն եւ այլն… Աւելի ուշ ընդհանրացան ցած մահճակալները` իրենց տարբեր չափերով եւ ձեւերով: Սակայն, երբ մահճակալ կ՛ըսենք, անխուսափելիօրէն կը մտածենք ներքնակին մասին, որ մահճակալին էական մասն է: Ներքնակի ընտրութիւնը չափազանց կարեւոր է, յատկապէս բոլոր անոնց, որոնք կռնակի ցաւէ կը տառապին:

Ըստ բժշկական ուսումնասիրութիւններու, ողնայարի անհանգստութիւններէ եւ ձեւախեղումներէ խուսափելու համար թելադրելի է քնանալ «չոր» կամ «կիսաչոր» ներքնակի վրայ: Չափազանց փափուկ ներքնակներու վրայ մարմինը սխալ դիրքերու մէջ կ՛իյնայ եւ, բնականաբար, ի յայտ կու գան կռնակի ցաւեր եւ ողնայարի անհանգստութիւններ:

 

ՏԱՆ ՅԱՐԴԱՐԱՆՔ

ՏԵՂ ՇԱՀԵԼՈՒ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐՔՆԵՐ

Նստարան-Արկղը

Շուկայէն գնեցէք (կամ ապսպրանքի վրայ շինել տուէք) խոհանոցի երկար պահարան մը. տուն բերելէ ետք զայն շրջեցէք եւ տեղաւորեցէք հորիզոնական ձեւով, այնպէս մը, որ կափարիչը յառաջամասին գայ եւ բացուի,

Շրջուած պահարանին մէջ կրնաք տեղաւորել տան մէջ թափառող աւելորդ իրերը, իսկ վրան կրնաք զետեղել գեղեցիկ բազմոց մը եւ քանի մը բարձ:

Այսպիսով, կ՛ունենաք թէ՛ փոքրիկ նստարան մը եւ թէ աւելորդ իրերու պահարան մը:

 

Գրադարան-Պահարանը

Ննջասենեակին պահարանը զետեղեցէք այնպիսի ձեւով մը, որ կարենաք օգտագործել նաեւ անոր կռնակը:

Պահարանին կռնակը ներկեցէք միագոյն կամ գունաւոր` ըստ ճաշակի, ապա վրան հաստատեցէք դարաններ եւ ահա կ՛ունենաք շատ գործնական փոքրիկ գրադարան մը:

Կռնակին մնացեալ բաժինին վրայ կրնաք կախել նկարներ, հայելի, փոքրիկ կախիչներ եւ այլն…

 

ԽՈՀԱԳԻՐ

ՓԵՐՓԵՐՈՎ ԱՂՑԱՆ

Փերփերին հաստ եւ մսոտ տերեւները եւ դալար ցօղունները հարուստ են Սէ. կենսանիւթով, հանքային աղերով եւ Օմեկա-3 ճարպաթթուներով, որոնց դերը մեծ է մեր առողջութեան համար:

Փերփերը նաեւ միզեցնող է, օգտակար` միզանցքային օրկաններու բորբոքումներու պարագային: Վերջապէս, ան օգտակար կանաչեղէն է շաքարախտաւորներուն համար:

Բաղադրութիւն` 4 անձի համար

– 200 կրամ փերփեր (կամ շոմին)
– 100 կրամ ռոքֆոր պանիր
– 10-12 հատ պզտիկ լոլիկ (թոմաթ սըրիզ)
– Ափ մը ընկոյզ
– 3 ապուրի դգալ ձէթ
– 1 ապուրի դգալ քացախ
– 1 թէյի դգալ մեղր
– Աղ

Պատրաստութիւն

Փերփերները մաքրել, լուալ եւ ցամքեցնել: Աւելցնել երկուքի կիսուած լոլիկները, փշրուած ռոքֆոր պանիրը, խոշոր կտրտուած ընկոյզը:

Խորունկ ամանի մը մէջ խառնել քացախը, ձէթը եւ մեղրը: Ներկայանալի ամանի մը մէջ փոխադրել բաղադրութիւնները, վրան աւելցնել թացանը, խառնել եւ երեսը զարդարել ընկոյզով:

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

ԴՊՐՈ՛ՑՆ ԱՀԱ…

Դպրո՛ցն ահա հայկական… Մեսրոպակո՛փ ապառաժ`
Կ՛ամբարտակուի դարերու անծայրածիր դաշտին վրայ.
Ու հեղեղին դէմ անոնց` կաղնիօրէն կո՛ւրծք կու տայ,
Կոթողուելու անյողդողդ` հողմերուն մէջ յարաշարժ:

Դպրո՛ցն է հոն հայկական… Մեսրոպասի՛ւն ապարանք`
Հազար գանձով ու զարդով ու զրահով կը փայլի,
Ու կը նայի Գալիքին` յոյսէ աչքովն անցեալի,
Որուն մէջէն կը ժպտին երկու Սուրբեր սպիտակ:

Դպրոցն, այնտեղ, Սահակի պարթեւ հասակը ունի,
Ու իր ստուերն հայկական դարե՜րն ի վեր կը սփռէ.
Ու ան ունի Մեսրոպի հարուստ ճակատը լուսէ,
Ճաճանչն որուն կը ճախրէ աստղերն ի վեր յաւերժի:

Դպրո՛ցն ահա` վէմի պէս, որ ցուպին տակ մաշտոցեան
Կը բխէ ջուրն հայ լեզուի` զուտ ու ազնիւ զերթ գինի:
Դպրո՛ցն ահա` արտի պէս, ուր` քիրտին տակ Ուսուցչի`
Հունտ խոստումները լոյսի պիտի քիչ-քիչ մայրանան:

Դպրոցն ահա հայկազեան… Մեսրոպակո՛ւռ զինարան`
Իր բովին մէջ կը ձուլուին սո՛ւրն ու ասպարն հայ հոգւոյն,
Մինչ կատարին` ծագէ ծագ կը ծածանի երեսուն
եւ ութ երփնեան դրօշակն Այբուբենի մաշտոցեան:

Խորանն է ան` ուր խոհուն Խորենացին կը խնկէ,
Պարտէ՛զն` ուր սազ ու սրինգ կը գլգլան քուչակեան,
Ան երգեհո՛նն է` զոր խօ՜լ կ՛ալեկոծէ Վարուժան,
Անտա՛ռն` ուր քա՛ջ կը շաչէ Սիամանթօն մրրիկէ:

Դպրո՜ցն ահա մեսրոպեան` նաւու մը պէս վեհափառ…
Բեռցած նշխարն անցեալի ու ներկայ փառքն Հայ Գիրին,
Առագաստներն իր պարզա՛ծ իբրեւ երամ աստղային,
Ճաճանչօրէն կ՛ընթանայ դարերու մութ ծովն ի վար`

Լուսէ ցռուկը մխած արեւուն մէջ ապագայ…

ԺԱԳ Ս. ՅԱԿՈԲԵԱՆ

 

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES