«ԱԶԴԱԿ»Ի ԱՐԱԲԵՐԷՆ ԿԱՅՔԷՋԻ ԵՐԿԱՄԵԱՅ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՆՈՐԱ ԱՐԻՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

«Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջը արդէն իսկ երկու տարիէ ի վեր կը գործէ` յատկապէս ներգրաւելով օտար ընթերցողներ, անոնց ծանօթացնելով հայութեան վերաբերող հարցերը, տեղեկացնելով հայկական նորագոյն լուրերը, մտաւորականներուն մասին, զանոնք իրազեկ դարձնելով Հայ դատին եւ պահանջատիրութեան:

Երկու տարուան ընթացքին տարուած աշխատանքներուն մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ փոխանցեց կայքէջի խմբագիր դոկտ. Նորա Արիսեան:

Հ.- Ի՞նչ առաջադրանքով եւ նպատակով հաստատուեցաւ այս կայքէջը:

Ն. Ա.- «Ազդակ»ի արաբատառ կայքէջի գոյութիւնը անհրաժեշտութիւն էր ընդհանրապէս Միջին Արեւելքի եւ յատկապէս արաբական շրջանակներուն հայկական թեմաներու իսկական պատկերը հասանելի դարձնելու, միեւնոյն ժամանակ հակազդելու համար հակահայկական լրատուական ալիքին:

Արդարեւ, «Ազդակ»ի արաբերէն բաժինը գործելու սկսաւ սեպտեմբեր 2009-ին:

«Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջը լրատուութիւն կը տրամադրէ նաեւ հայ արաբախօս ընթերցողին:

Ան կը հրապարակէ հիմնականօրէն «Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջի կողմէ պատրաստուած նիւթեր (յօդուածներ, տեսակէտներ եւ այլ գրութիւններ), արաբական մամուլի հրապարակումները` հայկական թեմաներու շուրջ, ինչպէս նաեւ` «Ազդակ» հայերէնէն թարգմանաբար կարգ մը նիւթեր, որոնք կը հետաքրքրեն արաբ ընթերցողը:

Հ.- Խօսինք կայքէջի բաժիններուն մասին:

Ն. Ա.- «Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջը կ՛ընդգրկէ հետեւեալ բաժինները:

«Խմբագրական», որ կ՛անդրադառնայ օրուան գլխաւոր իրադարձութեան, եւ կու տայ մեր տեսակէտը: Նաեւ կ՛ընդգրկէ «Ազդակ»ի հայերէնով հրատարակուած կարգ մը խմբագրականներուն եւ ակնարկներուն արաբերէն թարգմանութիւնը:

«Լուրեր»ու բաժինին մէջ կը տեղադրուին Հայաստանի եւ Արցախի լուրեր, քաղաքական, մշակութային եւ այլազան ոլորտներէ, ինչպէս նաեւ` սփիւռքի հայ գաղութներու լուրերը:

«Յօդուածներ». արաբ թէ հայ գրիչներու պատկանող յօդուածներ, որոնք առնչութիւն ունին հայկական թեմաներու, Հայոց ցեղասպանութեան, ինչպէս նաեւ` քաղաքական այլ վերլուծումներ: Իսկ վերջերս կը տեղադրուին յօդուածներ, որոնց մէջ կ՛արտացոլայ Թուրքիոյ դիրքորոշումը Միջին Արեւելքի մէջ կատարուող զարգացումներուն նկատմամբ:

«Կիզակէտ»  բաժինը կ՛ընդգրկէ օրուան «տաք» թեմաներու մասին գրութիւններ, մանաւանդ` Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի հետ կապուած խնդիրները:

«Արաբ բարեկամները կը գրեն» բաժինին մէջ կը տեղադրուին արաբական մամուլէ քաղուած կամ յատուկ «Ազդակ»ին համար գրուած արաբ մտաւորականներու յօդուածներ, որոնք կ՛անդրադառնան հայկական թեմաներու եւ կը պարզեն այդ մտաւորականներուն տեսակէտները:

«Հայկական դաշտ». հոս կը տեղադրուին գրութիւններ,  որոնք կը վերաբերին Հայ դատի կամ ընդհանուր հայկական աշխարհին (տարեդարձներ կամ այլ ձեռնարկներ):

«Հայ դէմքեր» բաժինը գրական, մշակութային եւ այլ բնագաւառներու յայտնի հայ անձնաւորութիւններու մասին է:

«Թարգմանութիւններ» բաժինը կ՛ընդգրկէ հայկական գրական հատուածներ, բանաստեղծութիւններ կամ պատմական փաստաթուղթեր:

«Թիւի հիւրը». կը ներառէ մեր կատարած հարցազրոյցները հայկական թեմաներ շօշափող արաբ կամ հայ անձնաւորութիւններու հետ, օրինակ` եգիպտացի պատմաբան Մոհամետ Ռիֆաաթ, իրաքցի բեմադրիչ Համետ Մալիքի, գեղանկարիչ Ալեքսանտրա Աւագեան, պատմաբան Իպրահիմ Խալայլի, թարգմանիչ Նիզար Խալիլի եւ այլն:

Հ.- Ձեր գործունէութեան ընթացքին ի՞նչ տեսակի արտաքին աշխատանքներ կը տանիք:

Ն. Ա.- «Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջին նիւթերը կամ գրութիւնները տեղ գտած են արաբական շարք մը կայքէջերու վրայ` որոշ թեմաներու առնչութեամբ պարզելով մեր տեսակէտը, օրինակ` Սումկայիթի եւ Խոջալուի մասին մեր յօդուածը:

Լրատուական հակահայ քաղաքականութեան հանդէպ «Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջը անմասն չմնաց. ան հակազդող յօդուածներ եւ բողոքի նամակներ յղած է արաբական օրաթերթերուն եւ կայքերուն, ինչ որ պատճառ դարձաւ, որ վերոնշեալ թերթերուն խմբագիրները ներողամտութեան դրական պատասխանով արձագանգեն:

«Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջը կը հրապարակէ նաեւ կարեւոր փաստաթուղթեր, օրինակ` հայ-թրքական փրոթոգոլները, Սեւրի դաշնագիրը, զանազան առիթներու Հայաստանի նախագահին յայտարարութիւնները, զանազան առիթներով յայտնի անձնաւորութիւններու պատգամները, Հայոց ցեղասպանութեան փաստաթուղթեր եւ այլն, «Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջը դարձնելով միակ աղբիւրը նման նիւթերու եւ փաստաթուղթերու:

Հ.- Արդեօք որքա՞ն տարածում գտած է կայքէջը այս երկու տարուան ընթացքին:

Ն. Ա.- Սկիզբի շրջանին «Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջը իր նիւթերը կ՛ուղարկէր հսկայ ցանցի ելեկտրոնային հասցէներուն, ուր ընդգրկուած էին արաբ լրագրողներ, մտաւորականներ, գրողներ եւ այլն:

Սակայն հրապարակումէն մէկ տարի անց «Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջը անցաւ Ֆէյսպուքի միջոցին ու սկսաւ իր նիւթերը հրապարակել իր Ֆէյսպուքի էջին վրայ` աւելի մեծ տարածում ապահովելով:

Յիշենք, որ «Ազդակ»ի արաբերէն կայքէջի 2009-2010 տարուան ընթացքին լոյս կը տեսնէր ամսական դրութեամբ, իսկ յունուար 2011-էն սկսեալ «Ազդակ Արաբերէն»ի կայքը սկսաւ շաբաթական դրութեամբ լոյս տեսնել, հերթականօրէն թարմացնել իր նիւթերը, որոնք կը հաշուեն 14-17 նիւթ:

 

Share this Article
CATEGORIES