ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ ՄԸ ԿԸ ՑՆՑԷ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐԸ

ԱՆԻԿԱ ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԻ ԻԲՐԵՒ ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԾԱՆԾԱՂ ԵՒ ՓՏԱԾ ՇԱՐՔ ՄԸ: ԵՒ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ՉԷ, ՈՐ «ՍՔԻՆԶ» ՆՄԱՆ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ՍՏԵՂԾԱԾ Է ԱՏԼԱՆՏԵԱՆԻ ՄԻՒՍ ԱՓԻՆ: ՅԱՅՏՆԱՊԷՍ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՔ ԱՒԵԼԻ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԵՆ, ՔԱՆ ԲՐԻՏԱՆԱՑԻՆԵՐԸ` ԻՐԵՆՑ ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒՆ ՀՐԱՄՑՈՒԱԾ ՅԱՅՏԱԳԻՐՆԵՐԸ ՔԱՋԱԼԵՐԵԼՈՒ ՄԷՋ, ԻՍԿ ԲՐԻՏԱՆԱՑԻՔ ԱՒԵԼԻ ԱԶԱՏԱՄԻՏ ԵՆ ԵՒ ՀԱՍՈՒՆ` ԻՐԵՆՑ ՊԱՏԱՆԻ ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԱՆՈՆՑ ԴԻՄԱԳՐԱՒԱԾ ՀԱՐՑԵՐԸ ՃԱՆՉՆԱԼՈՎ ՊԱՍՏԱՌԻՆ ՎՐԱՅ: «ՏԻ ԻՆՏԻՓԵՆՏԸՆԹ» ԿԸ ՆԿԱՐԱԳՐԷ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ.

Դերակատարներուն մեծ մասը առաջին անգամ իբրեւ դերասան կը ներկայանայ հանրութեան

Սեռային անպատշաճ տեսարաններով, ժամանակակից նորութիւններով լեցուն եւ ծնողները թիրախ դարձնող «Սքինզ»ը պատկերասփիւռի պատանեկան յայտագիրներու գայթակղեցուցիչ շարք մըն է, որ Բրիտանիոյ տարածքին 4 տարի շարունակ յաջողութիւն վայլելէ ետք, այժմ կտրած է Ատլանտեանը: Անոր առաջին յայտնագիրը ցուցադրուեցաւ յունուարին, «Էմ. Թի. Վի.» կայանին կողմէ: Զայն ցուցադրողները կը յուսան, որ անիկա իբրեւ բրիտանկան պատկերասփիւռի նորագոյն գաղափարը` իր ծաղկումը պիտի ապրի Միացեալ Նահանգներու տարածքին:

Հետաքրքրական է, որ յայտագիրներուն ուղեւորութիւնը հեզասահ չընթացաւ: Ասիկա նաեւ նախատեսելի էր. Միացեալ Նահանգներու մէջ պատկերասփիւռի ակնդիրներ հռչակաւոր են պատշաճութեան սահմաններ յարգող մօտեցումի մը ակնկալութեամբ: Անոնք միշտ չէ, որ կը հրապուրուին ոգելից ըմպելիներով հրահրուած եւ սեռային տեսարաններով ողողուած պատկերասփիւռի յայտագիրներու շարքերով: Իրօք, զայրոյթը արդէն բարձրացած է:

Եւ ինչպիսի՛ զայրոյթ: Նախ` Միացեալ Նահանգներու Պատկերասփիւռի ծնողական խորհուրդը յայտագիրներուն պատկերասփռումէն առաջ զանոնք նկարագրեց իբրեւ «մանուկներու համար երբեւիցէ տեսնուած ամէնէն վտանգաւոր ցուցադրութիւնը»: Ապա Վիաքոմ` պատկերասփիւռի կայաններու սեփականատէր ընկերութիւն մը, որուն կը պատկանի «Էմ. Թի. Վի.»ն, յայտագիրները արտադրողներուն թելադրեց «քիչ մը մեղմացնել» անոնց բացայայտ տեսարաններով յագեցած բովանդակութիւնը:

Ի վերջոյ Միացեալ Նահանգներու ծերակոյտը զգալի դարձուց իր դժգոհութիւնը եւ Պատկերասփիւռի ծնողական խորհուրդէն պահանջեց կատարել հետաքննութիւն մը` ստուգելու համար, թէ արդեօք յայտագիրները իրենց մերկութեան եւ սեռային տեսարաններով կը խախտէի՞ն մանկական պոռնկագրութեան օրէնքները: Եւ անշուշտ որ անոնց մեծ մասը կը խախտէ օրէնքը: Իրօք, «Սքինզ»ի զգայացունց յատկանիշը ինքնին մեծ մասամբ անոր մղիչ ուժն է: Վստահաբար Պատկերասփիւռի ծնողական խորհուրդին կողմէ առաջարկուած նախազգուշական միջոցառումներէն ետք ոչինչ կրճատուեցաւ ակնդիրներուն հրամցուած տարբերակէն: Յայտագիրներուն ցուցադրութեան առաջին գիշերը 3.3 միլիոն հոգի գամուեցան պատկերասփիւռի պաստառին դիմաց: Ասիկա մրցանիշ մըն էր` 12-34 տարեկան ակնդիրներ ներգրաւելու «Էմ. Թի. Վի.»ի կարողութեան համար: Թէեւ յայտագիրները ծանուցուած էին իբրեւ 17 տարեկանէն վեր ակնդիրներու յարմար նիւթ, սակայն ակնդիրներուն աւելի քան 1 միլիոնը 18 տարեկան էր կամ` աւելի փոքր:

Իրօք, Բրիտանիոյ մէջ ինքնին իր վիճելի բնոյթին ստեղծած հմայքով է, որ «Սքինզ» ժողովրդականութիւն կը վայելէ: Թմրեցուցիչի գործածութիւնը, սեռային յարաբերութիւնը, վիժումն ու սեփական մարմնին վնաս պատճառելու երեւոյթները կը ներկայացուին ամենայետին մանրամասնութիւններով: Անոնք հիւսուած են տեսարաններու միջեւ, որոնք կը պատկերեն գիշերային խնճոյքներ եւ գինարբուքներ:

Առաջին անգամ բրիտանական Ի4 կայանէն 2007-ին պատկերասփռուելէն ի վեր «Սքինզ» ներգրաւած է միլիոնաւոր ակնդիրներ եւ դարձած է կայանին պատմութեան մէջ ամէնէն աւելի յաջողութիւն արձանագրած բրիտանական յայտագիրներու շարքը` նոյնիսկ արժանանալով իր երկրպագուներուն ստրկական նուիրումին: Դերակատարներուն մեծ մասը, որոնցմէ շատերը առաջին անգամ ըլլալով իբրեւ դերասան կը ներկայանան հանրութեան, երկրորդական վարժարաններէ նոր շրջանաւարտներ են: Անոնք  կը փոխարինուին իւրաքանչիւր նոր շարքի մէջ, եւ արդէն ծանօթ դէմքեր են: Համացանցի վրայ ընկերային կապեր հաստատող Թուիթըր ցանցին մէջ այս յայտագիրները ունին 83 հազար հետեւորդ: Նոյնիսկ անոնցմէ ներշնչուած վէպ մը սկսած է հիւսուիլ:

Աւելի՛ն. «Սքինզ» իր յստակ տեղը գրաւած է ժողովրդային գիտակցութեան մէջ: «Սքինզ խրախճանքի» մը ներկայ գտնուիլ` կը նշանակէ ներկայ գտնուիլ «մէկու մը բնակարանին մէջ տեղի ունեցող խրախճանքի մը, ուր ամէն ինչ կը ջարդուի ու կը փշրուի, շատեր սեռային յարաբերութիւն կ՛ունենան եւ գրեթէ ամէն ոք գինովցած է կամ` թմրեցուցիչով յագեցած», ինչպէս կը բացատրէ «Ըրպըն տիքշընըրի» (ռամկաբանութիւններու բառարան մը:  «Ա.»): Երբ 2007-ի յունուարին երիտասարդներ ամէն տեղ սկսան կրել նէոն լոյսի գոյներով զարդեղէններ եւ իրենց դէմքերը սկսան ներկել մութին մէջ փայլող գոյներով, անոնք կը կապկէին «Սքինզ»ը: Յայտագիրներուն սիրահարները կը նշէին, թէ ընդօրինակելու այս երեւոյթը արդիւնք էր արտադրիչներուն նորարար մօտեցումին:

Պատկերասփիւռի յայտագիրներու հեղինակ Պրայըն Էլսլիի երեւակայութեան արդիւնքն է «Սքինզ»ը, որուն բնագիրը հաւաքական աշխատանքով կը ձեւաւորուի խումբ մը երիտասարդներու կողմէ: Էլսլիի զաւակը` Ճէյմի Պրիթեն, համալսարանէն նորաւարտ մը, դարձած է յայտագիրներուն հեղինակներէն մէկը եւ իր հօրը հետ շրջած է Բրիտանիոյ թատրոնի դպրոցներն ու թատերախումբերը` խոստմնալից թատերագիրներ փնտռելով: Արդիւնքը  կ՛արտացոլէ պատանի-երիտասարդներու վարուելակերպին իրական ծանօթութիւն մը եւ անոնց ձգտումներուն նկատմամբ հասկացողութիւն մը: Անշուշտ իւրաքանչիւր աշակերտ իր շաբաթավերջը, չ՛անցըներ արգիլուած թմրեցուցիչներ գործածելով, սակայն եթէ առիթը ունենայ, հաւանաբար պիտի չմերժէ, ինչպէս նկատած են «Սքինզ»ի հեղինակները:

Էլսլի եւ Պրիթեն նաեւ որդեգրած են այնպիսի երաժշտութիւն մը, որ «Սքինզ»ը կը տարբերէ պատանեկան սովորական յայտագիրներէն: Երբ անոնք ընտրեցին ամերիկեան «Կոսիփ» խումբին «Սթենտինկ ին տը ուէյ աֆ քոնթրոլ» վերնագիրով եղանակը` իբրեւ յայտագիրներուն առաջին շարքին երաժշտական բնաբանը, անիկա անծանօթ փոփ եղանակէ մը վերածուեցաւ ամէնէն աւելի ժողովրդականութիւն վայելող երաժշտութեան ցուցակներու գագաթի10 դիրքերուն վրայ իր տեղը վայելող գործի մը:

Նման  յաջողութիւն մը վայելեցին «Լէյթ աֆ տը փայըր», «Լէյտիհոք», «Ֆոլզ» եւ «Էմ. Ճի. Էմ. Թի.» խումբերը: Իրօք, «Սքինզ» այնքա՛ն մեծ յաջողութիւն արձանագրած է երաժշտական նոր խումբեր անուանի դարձնելու մէջ, որ 2009-ին աշխարհին ամէնէն աւելի արագ երաժշտական լուրեր հաղորդող «Էն. Էմ. Ի.» կայանը յայտագիրներուն երաժշտական վերահսկիչ Ալեքս Հանքոքը հռչակեց երաժշտական ճարտարարուեստին մէջ ամէնէն աւելի կարեւորութիւն ներկայացնող 24-րդ անձը: Սակայն, ինչպէս Ամերիկայի մէջ, Բրիտանիոյ տարածքին եւս «Սքինզ»ը զերծ չէ տարակարծութենէ: Անիկա կը դատապարտուի իբրեւ պատանիներուն սեռային արժէքները շրջող, գինարբուքը քաջալերող եւ համացանցի միջոցով բնակարաններու մէջ զանգուածային խնճոյքներ կազմակերպելու մղող յայտագիրներու շարք մը: Այսուհանդերձ,  գնացքը կանգ առնելու նշաններ ցոյց չի տար: «Էմ. Թի. Վի.»ի կողմէ որդեգրուելու կողքին,  ընթացքի մէջ է ժապաւէնի մը պատրաստութիւնը: Աւելի քան 8000 հոգի իր թեկնածութիւնը առաջարկած է յայտագիրներու նոր շարքին մասնակցելու յոյսով:

Հետեւաբար Ատլանտեանի միւս կողմը ինչո՞ւ այսքան աղմուկ բարձրացած է: Թերեւս ծնողներ թոյլ պիտի չտան, որ իրենց զաւակները դիտեն այս յայտագիրները: Եւ վստահաբար «Սքինզ»ի յաջորդ յայտագիրները նոյնքան գայթակղեցուցիչ պիտի չըլլան: Սակայն տարակարծութիւնները միայն պիտի հրահրեն անոնց ժողովրդականութիւնը: Եւ ի վերջոյ, այս է նպատակը:

Պատրաստեց՝ Լ. ԿԻՒԼՈՅԵԱՆ – ՍՐԱՊԵԱՆ

 

Share this Article
CATEGORIES
TAGS