ՆՈՒՊԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Տարելի՞ց, թէ՞…

Կա՞ս, չկաս, բայց կաս…

Այո՛, կաս, տակաւին երէկ էր, որ մեզի հետ էիր, կը խրախուսէիր, թէ օրեր կան վարդագոյն են, իսկ օրեր ալ պիտի գան վատթարագոյն, անգործութիւն, թշուառութիւն, քանի որ քաղաքականութիւնը անկայուն է, տնտեսութիւնը հիմնուած է սուտի վրայ, խախուտ ժայռի, շարժուն աւազի կը նմանի. եթէ քայլդ ճիշդ տեղը չկոխես, անպայման պիտի ընկղմիս:

Տեսլականդ իրաւացի էր, մինչեւ վերջ շարժուն վերիվայրումներ կան, բայց խորհուրդներդ տակաւին մեր ականջին մէջն են, տոկալու համար այս բոլորին` ըլլալ աչալուրջ, անկեղծ, բարի, ճշմարտախօս, եւ գործիդ մէջ մաքուր, ճշդապահ, հայրենասէր եւ օգտակար դարձող շրջապատիդ` կարելիութեան սահմաններուն մէջ: Այս է հիմնականը, էականը, ըլլալու համար առաքինի մարդ` թէ՛ գործով, թէ՛ մտքով: Տարի մը անցաւ արդէն, որ հեռացած  ես մեր շրջապատէն, միջավայրէն, սակայն միշտ ու միշտ խօսքդ կայ, քու մասիդ խօսող կայ, տակաւին կան մարդիկ, որոնք անակնկալի կու գան, երբ գիտնան, թէ բաժնուած ես մարմնով եւ` հեռացած: Անոնք ջատագովը կ՛ըլլան այն բարի գործերուդ, գիրքերու մեկենասութեանդ, առատ նուիրատուութիւններուդ բոլոր այն անձերուն, միութիւններուն, հայրենիքիդ ու շատ-շատ կառոյցներուն. եւ օրէ օր ի յայտ կու գայ, որ անոնք կը կարծեն, թէ տակաւին հոս ես, թերեւս ճամբորդած ես բարենորոգելու եթերային աշխարհը: Արդեօք պիտի գա՞ն մարդիկ շարունակելու քու ուղիդ, զոր սերմանած ես բարի, բարեխիղճ սրտիդ նման, որ քաջալեր կը հանդիսանար ամէն չարիքէ բարիք ստեղծելու:

Սերմնացանը վկայ, անպայման որ քու ապրած դժբախտութենէդ, աղքատութենէդ, տանջանքներով լեցուն ճանապարհդ, զոր հարթեցիր ու մաքրեցիր, բարեփոխուած ու նախանձ արթնցնող տնտեսական վիճակ ունենալով, օրինակ պիտի դառնան շատերու, թէ անշո՛ւշտ կարելի է ոչինչով մէջտեղ գալ ու դիմանալ խոչընդոտներու` ըլլալով անկեղծ ամէն ինչի մէջ:

Այո՛, այսօր ալ կաս ու կը մնաս մեր մէջ իբրեւ առաքինի Նուպար Վարդանեանը, զուարթ դէմքով, գեղեցիկ կերպարանքով ու բարի սրտով:

Հողը թեթեւ գայ վրադ ու Աստուած ողորմի հոգուդ:

Գ. Ն.

Share this Article
CATEGORIES