ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԽԱՉ. ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ` «ԱՅՐ ՄԱՐԴՈՒ ԵՒ ԿՆՈՋ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ԵՒ ՎԱՐՈՒԵԼԱԿԵՐՊԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ» ՆԻՒԹՈՎ

Կազմակերպութեամբ Լիբանանահայ օգնութեան խաչի առողջապահական յանձնախումբին եւ «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի նախազգուշական բաժանմունքին, չորեքշաբթի, 5 հոկտեմբեր 2011-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերա-բժշկական կեդրոնի «Թնճուկեան» սրահին  մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն` «Այր մարդու եւ կնոջ մտածելակերպի եւ վարուելակերպի տարբերութիւնները» նիւթով: Օրուան դասախօսն էր հոգեբան Երուանդ Ռոպեր Գարագաշ:

Բացման խօսքը առողջապահական յանձնախումբին կողմէ արտասանեց Յասմիկ Մկրեան: Ան ներկայացուց օրուան դասախօսը եւ դասախօսութեան նիւթը: Մկրեան յիշեց նաեւ գիտելիքներու ու բացատրութիւններու անհրաժեշտութիւնը` կանխարգիլելու համար տարբեր տարակարծութիւններ, որոնք կը ծագին այրերու եւ կիներու միջեւ փոխյարաբերութեան ընթացքին` պատճառ դառնալով բաժանումի եւ ամուսնալուծման:

Դասախօսը սկսաւ բացատրելով, թէ ինք պիտի ըլլայ գործնական իր ներկայացման մէջ, պարզապէս լաւապէս բացատրելու տուեալ նիւթը: Այն տեսութիւնը կայ, թէ տարբեր մոլորակներ կ՛ազդեն այր մարդու ու կնոջ վրայ, բայց ոչ փաստուած տուեալներով:

Հոգեբանը յաջորդաբար յիշեց շարք մը տարբերութիւններ, որոնք ակնյայտօրէն կը յատկանշուին:

Աստուածաշունը կ՛ըսէ թէ այր եւ կին ստեղծուած են Աստուծոյ պատկերին համաձայն, շարունակելով` բնութիւնն ալ նոյնը կը բացատրէ. վերին ու ստորին դասակարգ գոյութիւն չկայ, այլ զիրար ամբողջացնող հասկացողութիւն մը կը շեշտուի:

Եթէ Ֆիզիքական տուեալները նկատի ունենանք, այր մարդը կը յատկանշուի իր մկաններով, իսկ կինը` իւղերու գոյութեամբ: Այր մարդը աւելի ծանր գործերու եւ աշխատանքներու պատրաստ է, իսկ կինը` աւելի տնային, նուրբ աշխատանքներու տրամադրուած:

Շարունակելով նիւթին ներկայացումը` դասախօսը բացատրեց, թէ այր մարդուն մօտ` բանականութիւնը աւելի շեշտուած է, իսկ կնոջ մօտ` զգացականութիւնը: Ահա տարբեր, բայց զիրար ամբողջացնող տուեալներ: Հարցերու նկատմամբ տարբեր միջոցներով, ձեւերով, մօտեցումներով բայց նոյն արդիւնքին հասնող տուեալներով: Կիներ կ՛ըլլան աւելի կրաւորական, մինչ այր մարդիկը` նախաձեռնող:  Դասախօսը յիշեց նաեւ մշակոյթի ու դաստիարակութեան ազդեցութիւնը. անոնք մեծ դեր ունին այր եւ կնոջ տարբերութիւններուն մէջ:

Բնութիւնը յստակօրէն մեզ տարբեր օրինակներով կը հաստատէ այր եւ կնոջ փոխյարաբերութիւնը, ու Աստուածաշունչը այդ մէկը ճշմարտօրէն կը բացատրէ: Օրինակ` կինը բնածին կերպով աւելի հնազանդ է,  միշտ յարող աւելի հեղինակաւոր անձի: Շարունակելով վերոյիշեալ նիւթը` Գարագաշ նշեց, որ կինը աւելի քիչ կ՛արտայայտուի, քան այր մարդը:

Դասախօսը ներկայացնելով խաղալիք քիուպերու օրինակը, ըսաւ, թէ երբ իգական սեռին տանք անոնք , պիտի փորձէ կլոր, շրջանակի շարել, նմանցնելով արգանդի, կամ զինք պաշտպանող խորհրդանիշի:

Իսկ տղան այդ խաղալիք քիուպերով պիտի փորձէ կառուցել աշտարակ` նմանցնելով առնանդամի, հաստատուն բարձր կառոյցի մը` խորհրդանշելով իր արկածախնդիր նկարագիրը:

Հարցադրում մը կատարելով, թէ վերոյիշեալ բոլոր տուեալները ինչի՞ ազդեցութիւն են, բնութեա՞ն, մշակոյթի՞, թէ՞ դաստիարակութեան Գարագաշ ըսաւ, թէ դժուար է ճիշդ կողմնորոշուիլը, մասնագէտներ կը փորձեն այս բոլորը բացատրել համեմատութիւններով , բայց ոչ վերջնական տուեալներով:

Նախքան արբունքի շրջանը, տարբերութիւնները եւ զանազանութիւնները տղու եւ աղջկայ միջեւ այդքան ակնյայտ չեն , բայց արբունքէն ետք տարբերութիւնները աւելի կը շեշտուին, ուր թեսթոսթերոնի բարձրացումով անհատը կը յատկանշուի առնական յատկութիւններով, իսկ էսթրոժենի բարձրացումով` իգական յատկանիշերով:

Ֆիզիքական տարբերութիւնները, սակայն, զիրար ամբողջացնող տուեալներ են:

Վերջին բաժինով հոգեբան Ռոպեր արագաշ նշեց տարբեր համեմատութիւններ` բացատրելով, թէ 90 առ հարիւր այր եւ կին նման են իրարու, իսկ 10 առ հարիւր` տարբեր: Շարունակելով նիւթը ներկայացումը` յիշեց, թէ այրը 80 առ հարիւր ունի այր մարդու յատկանիշեր, իսկ 20 առ հարիւր` կնոջ: Հակառակը պէտք է պատկերացնել կնոջ պարագային:

Հետեւաբար, ամբողջական բաժանումներ չկան այր եւ կնոջ միջեւ եղած տարբերութիւններուն ու նմանութիւններուն:

Իբրեւ եզրակացութիւն, դասախօսը պատասխանելէ ետք ներկաներու հարցումներուն յիշեց, թէ վերոյիշեալ տարբերութիւնները պէտք է ըլլան միջոցներ զիրար լաւ հասկնալու եւ համերաշխ ընկերութիւն մը կազմելու:

 

Share this Article
CATEGORIES