50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (8 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1961)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ 1967-Ի ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ
ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆԸ

1967-ին Մոսկուայի մէջ տեղի պիտի ունենայ միջազգային մեծ ցուցահանդէս մը` մասնակցութեամբ աշխարհի գրեթէ բոլոր երկիրներուն եւ առաջին անգամն ըլլալով` խորհրդային զանազան հանրապետութիւններուն:

Այս մասին շահեկան տեղեկութիւններ կու տայ Ս. Մելքումեան, որ անդամ է ցուցահանդէսի խորհրդակցական խորհուրդին, մնալով միեւնոյն ատեն Խորհրդային Միութեան նախարարներու խորհուրդին առընթեր Հայաստանի նախարարներու խորհուրդի մնայուն ներկայացուցիչը:

– Ի տարբերութիւն Պրիւքսէլի միջազգային ցուցահանդէսին, ուր Խ. Միութիւնը ներկայացուած էր մէկ տաղաւարով, Մոսկուայի ցուցահանդէսին տաղաւարներ պիտի ունենան խորհրդային 15 հանրապետութիւններն ալ անխտիր: Հայաստան իր տաղաւարին մէջ պիտի ներկայացնէ մեր երկրին արդիւնաբերութիւնը, ելեկտրականութիւնը, շինարարութիւնը, մշակոյթը, կենցաղը եւ հայ ազգի պատմութիւնը:

Հայաստանի յատկացուած բաժինին ընդհանուր տարածութիւնը 1,6 հեկտար է, որուն երեք հազար քառակուսի մեթրը պիտի յատկացուի բուն տաղաւարին, հազարը` բացօթեայ ցուցադրութիւններուն եւ 1200 քառ. մեթր ալ` կանաչապատումի:

Հայկական տաղաւարին մէջ իր առանձին բաժինը պիտի ունենայ Երեւանը, որ իրաւամբ կը նկատուի աշխարհի գեղեցիկ քաղաքներէն մէկը:

Ս. Մելքումեան կու տայ նաեւ յաւելեալ տեղեկութիւններ` ընդհանուր ցուցահանդէսին մասին: Այսպէս, Մոսկուայի միջազգային ցուցահանդէսին ընդհանուր տարածութիւնը պիտի ըլլայ 520,000 քառ. մեթր, որուն հարիւր հեկտար տարածութիւնը պիտի յատկացուի Խ. Միութեան: Պետութիւններու յատկացուած բաժիններու կողքին, պիտի ըլլայ նաեւ միջազգային բաժին մը` գիտութիւն, թեքնիք, արուեստ եւ այլ տաղաւարներով: Կ՛ենթադրուի, որ ցուցահանդէսին իրենց տաղաւարները կ՛ունենան ՄԱԿ-ը, ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն, Կարմիր խաչը, մարզական միութիւնները եւ այլն:

ՏԱԹԵՒԻ ՋՐԵԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԸ

Զանգեզուրի Որոտան գետին վրայ վերջերս սկսաւ Տաթեւի ջրաելեկտրակայանի շինութիւնը: Առաջինն է գետին վրայ շինուելիք եօթը ելեկտրակայաններէն, որոնցմէ երեքը` Ազրպէյճանի մէջ: Տաթեւի ջրելեկտրակայանը ամէնէն մեծը պիտի ըլլայ, որուն շինութիւնները լեռներու եւ գետի երկայնքին պիտի գրաւեն մօտ երեսուն քմ. երկարութիւն: Գետին խոր կիրճին մէջ` Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի սահմանագլուխին մօտ պիտի շինուի կայանին գլխաւոր շէնքը: Ջուրը դէպի ճնշող խողովակները պիտի հոսի 600 մեթր բարձրութենէ երկու քիլոմեթր երկարութիւն ունեցող խողովակներով: Լեռնային բարդ զանգուածին մէջ շինուելիք փապուղիին երկարութիւնը գրեթէ քսան քիլոմեթր պիտի ըլլայ:

Որոտանի վրայ պիտի շինուին ջրամբարներ` իւրաքանչիւրը երկու հարիւր միլիոն խորանարդ մեթր տարողութեամբ: Ծրագրուած է շինել նաեւ 70 մեթր բարձրութիւն ունեցող կամարաձեւ ամբարտակներ եւ բարեկարգ աւաններ:

Նոր ջրաելեկտրակայանը օգտակար պիտի ըլլայ Հայաստան հարաւային շրջաններուն:

ՆՈՐ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Գարնան Արտաշատի մէջ հիմը դրուեցաւ գիւղատնտեսութիւնը մեքենայացնելու եւ ելեկտրականացնելու ձգտող գիտահետազօտական հիմնարկութեան, որուն տարածութիւնն է եօթը հեկտար:

Այս նոր հիմնարկութեան տասը բաժիններուն մէջ աշխատող երկու հարիւր գիւղատնտեսներուն գործը պիտի ըլլայ զարգացնել գիւղատնտեսութիւնը Հայաստանի լեռնային շրջաններուն մէջ, ինչպէս նաեւ` քարքարոտ աղակալած հողերու մշակումը, անասնաբուծութեան, այգեգործութեան, դաշտավարութեան մեքենայացումը եւ ելեկտրականացումը: Եւ գործարան մը, ուր պիտի աշխատին 650 բանուորներ:

Արտաշատի գիտական եւ հետազօտական այս հիմնարկութիւնը նաեւ պիտի ունենայ ընդարձակ փորձադաշտեր եւ պարտէզներ:

ՆՈՐ ՄԱՅՐՈՒՂԻ ՄԸ

Գեղեցիկ, լայն մայրուղի մը շինուելու վրայ է Հրազդան գետի ափին` Երեւանը Արզնիին միացնելու համար: Նոր մայրուղին ունի երկու առաւելութիւններ, առաջինը` մեծ չափով կը կարճեցնէ Երեւան-Արզնիի երկարութիւնը, երկրորդ` աւելի գեղատեսիլ եւ օդասուն է:

Share this Article
CATEGORIES