ՀԱՅԱՑՆԵԼ ՆԵՐԿԱՅ ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ (Թարգմանչաց Տօնին Առիթով)

Թարգմանչաց տօնին անդրադառնալը անշուշտ հայ գիրերու գիւտով պատմակերտ սերունդի մը գործունէութիւնը լոյսին բերելը չէ սոսկ: Մեր լինելութիւնն ու ազգի շարունակականութիւնը ապահոված այս աշխատանքը դարերու վրայ երկարող իր հետեւանքները կը շարունակէ ունենալ, առանց որոնց խիստ խնդրոյ առարկայ կը դառնար իբրեւ ազգ ու ժողովուրդ մեր գոյութիւնը այսօր:

Քաղաքական իմաստ կայ անշուշտ թարգմանական այդ հսկայածաւալ աշխատանքներուն ձեռնարկման շարժառիթներուն մէջ: Մշակութային օրուան կայսերապաշտական ձգտումները, հայութեան ինքնուրոյնութեան անմիջականօրէն սպառնացող օտար մշակոյթի ահագնացող ազդեցութիւնները լինել-չլինելու իրականութեան առջեւ դրած էին մեր հայրենիքն ու ժողովուրդը: Ամբողջ հոգեւոր ժառանգութեան մը հայացումն էր միայն փրկութիւնը: Մշակութային դիմադրութեան մը գաղափարախօսութիւնը, որուն հաւատացին պետական եւ հոգեւոր ներկայացուցիչները եւ լծուեցան անդուլ աշխատանքի:

Հոս կը կայանայ ազգային փրկութեան բանալիի գաղտնիքը: Համակողմանիօրէն շրջափակուած եւ ճնշուած Հայաստանը մշակութային ապաշրջափակման համար կը գտնէր իր ելքը: Երբեմնի համաշխարհայնացման վտանգաւոր տարբերակ մըն էր, որ ոչ միայն բախած էր մեր հայրենիքի դռները, այլեւ իր հովանիին տակ առած մեր հոգեւոր ու մշակութային ժառանգութիւնը: Վնասազերծման պետական եւ հոգեւոր գործողութիւններու շարք էր, որ փայլուն ձեւով գործադրեցին մեր թարգմանիչները:

Համաշխարհայնացման ներկայ օրերուն, տարբեր երեւոյթներով, ըստ էութեան սակայն նոյն ծաւալապաշտական նկրտումներով իրավիճակի համապատկերը կը կրկնուի մօտաւորապէս: Հաղորդակցութեան եւ արհեստագիտութեան դարաշրջանի մէջ կ՛ապրինք եւ ներկայ դրոյթները հսկայական առաւելութիւններ տրամադրած են ժողովուրդներուն` ժամանակի եւ տարածութեան սահմանները ջնջելու, ֆիզիքական կենդանի շփումները շրջանցելով գործերը իրենց լրումին հասցնելու: Իւրաքանչիւր մարզի մէջ հեռակայ կարգով` համակարգիչներու պաստառներու վրայ ցանցային միջավայրերու ձեւաւորումը, խորհրդակցութիւններն ու պայմանաւորուածութիւնները հիմնովին ձեւափոխած են հաղորդակցութեան հարթութեան վրայ նախկին աշխարհակարգը:

Ներկայ համակարգը իր անպատեհութիւններուն առընթեր ունի անշուշտ իր առաւելութիւնները յատկապէս աշխարհատարած ժողովուրդներու պարագային բոլոր մարզերուն մէջ ցանցային համախմբուածութիւններ յառաջացնելու տեսակէտէն:

Խնդիրը, ուղղակի թարգմանական աշխատանքին վերադառնալով, այսօրուան հաղորդակցական աշխարհակարգի ընդհանուր պարունակին մէջ գործող դրութիւններու եւ ծառայութիւններու հայացումն է: Այն ինչ որ կ՛արտադրէ այսօրուան արհեստագիտութիւնը այս մարզին մէջ արագօրէն հայացնելու եւ մանաւանդ այդ բոլորը հայերէնով օգտագործելու անյետաձգելի հրամայականն է: Կը խօսինք համացանցի որոնողական ծառայութիւններու, ընկերային ցանցերու, «Էս. Էմ. Էս.» հաղորդակցութիւններու, «Այ փետ»երու եւ առհասարակ սմարթ ֆոներու ընձեռած անվերջ նորոգուող կարելիութիւններու ամբողջական հայացման անհրաժեշտութեան մասին:

Թարգմանչաց պատմական սերունդը իր առաքելութիւնը պատուով կատարեց: Այսօր եւս անհրաժեշտութիւնը կայ թարգմանչաց սերունդին արհեստագիտական նոր համակարգերը հայացնելու աշխատանքներուն: Արագութեան դարաշրջան է: Արագութիւնը հրամայական է:

երը պէտք է ըլլան այնպէս, որ անկէ բխած արդիւնքները ծառայեն խաղաղութեան եւ ոչ պատերազմին»:

Share this Article
CATEGORIES