ԿՆՔԱՀԱՅՐՈՒԹԵԱՄԲ ՑՈԼԱԿ ԹԻՒԹԵԼԵԱՆԻ ՀՄԸՄ-Ի ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀՈՒՆՁՔԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Ակադեմիայի Ա. հունձքը` պատասխանատուներուն հետ

Ուրբաթ, 7 հոկտեմբեր 2011-ին, «Ուայթ Թաուըր» պանդոկի «Արարատ-Փալաս» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի ակադեմիայի առաջին հունձքի վկայականներու բաշխման  հանդիսութիւնը` ներկայութեամբ մարզիկներու ծնողներուն եւ հրաւիրեալներու:

ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ֆութպոլի յանձնախումբին հսկողութեամբ, ակադեմիային մէջ տեղի ունեցած մէկ տարուան մարզումները տուին իրենց պտուղը: Առաջին հունձքին կնքահայրն էր Պուրճ Համուտի նախկին քաղաքապետ Ցոլակ Թիւթելեան:

ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ատենադպիր Մարօ Թազեան ներկաներուն բարի գալուստի իր խօսքէն ետք ըսաւ, որ տքնաջան եւ յարատեւ աշխատանքի մը պտուղն է, որ այսօր կը քաղէ ՀՄԸՄ-ի մեծ ընտանիքը: Անիկա իր կատարած այս կարեւոր իրագործումէն ետք նոյն ընթացքը պիտի շարունակէ յառաջիկայ տարիներուն ալ:

Ակադեմիայի կազմը

Ապա, Մարօ Թազեան ներկայացուց օրուան յայտագիրը` ըսելով, որ յաջորդաբար խօսք պիտի առնեն Ռուբէն Եփրեմեան (առաջին հունձքի ծնողներուն անունով), Վաչէ Տիշչեքենեան (ֆութպոլի յանձնախումբին անունով), Յակոբ Քէշիշեան (ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան անունով), Յակոբ Տեմիրճեան (Ակադեմիայի գլխաւոր մարզիչ) եւ վերջապէս օրուան կնքահայրը` Ցոլակ Թիւթելեան:

Իր խօսքին մէջ Ռուբէն Եփրեմեան ըսաւ. «Այսօր այստեղ հաւաքուած ենք ականատեսը ըլլալու այն առաջին հունձքին, որ մէկ տարուան իր պտուղը տուաւ 18 կրտսեր մարզիկներու վկայականներու ստանձնումով:

Եթէ մենք իբրեւ ծնողներ հպարտ ենք մեր զաւակներով, միւս կողմէ մենք զմեզ աւելի եւս հպարտ կը զգանք, որ մեր զաւակները վստահած ենք պատասխանատու անձերու, որոնք ազնիւ ՀՄԸՄ-ականներ կու գան պատրաստելու: Մեր այս մատղաշ զաւակներուն այս իրագործումին միջոցին, թէեւ մեր ժամանակը տրամադրեցինք ամբողջ տարի մը, սակայն երբ այս հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ, ամբողջութեամբ մոռցանք տարուան մը մեր յոգնութիւնը: Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ այս առաջին հունձքը պատրաստող բոլոր անձերուն եւ պատասխանատուներուն անխտիր»:

Ապա, Վաչէ Տիշչեքենեան արտասանեց Շրջանային ֆութպոլի յանձնախումբին խօսքը` մասնաւորապէս ըսելով.

«Մօտաւորապէս տարի մը առաջ, երբ բացումը կը կատարուէր ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի «Հայր Պօղոս Արիս» մարզադաշտին, հաստատած էինք, որ այդպիսով ՀՄԸՄ-ականներուն եւ ֆութպոլի համակիրներուն տարիներու երազն էր, որ կ՛իրականանար, եւ ՀՄԸՄ ունենալէ ետք իր դաշտը, կը մնար հիմնել ֆութպոլի դպրոցը:

«Այդ տեսլականէն մեկնած, ՀՄԸՄ-ի Շրջանային վարչութիւնն ու ֆութպոլի յանձնախումբը ճիգ չխնայեցին, որ ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի դպրոցը բանայ իր դռները մանուկ ու պատանի տղոց դիմաց, եւ այսօր ունեցանք այս գեղեցիկ խումբ մը տղաքը, որոնք կոչուած են ըլլալու առաջին հունձքը ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի դպրոցին:

«ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի դպրոցը, որ միայն տասը ամիսներու ընթացքին ունեցաւ 320 աշակերտ, այսօր մեզի կը ներկայանայ իր առաջին 18 հոգինոց շրջանաւարտներու կազմով` մեծ յոյսեր ներշնչելով մեզի ապագային նկատմամբ:

«Վստահ ենք, որ այս տղաքն ու յառաջիկայ տարիներու շրջանաւարտները նախաքայլերն են ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի հզօրացման, որպէսզի ան վերագտնէ իր երբեմնի փայլուն օրերը եւ պարծանք ու հպարտանք ներշնչէ մեր ժողովուրդին, ՀՄԸՄ-ականներուն, ծնողներուն եւ ֆութպոլի համակիրներուն, որոնք այնքան փափաքն ու ծարաւը ունին կանաչ դաշտերու վրայ տեսնելու ՀՄԸՄ-ի «դեղին սատանաները»:

«ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ֆութպոլի յանձնախումբին անունով կը շնորհաւորենք բոլոր մարզիկները եւ մանաւանդ ձեզի սիրելի՛ ծնողներ, որ կը քաջալերէք ձեր զաւակները եւ զիրենք կը վստահիք ՀՄԸՄ-ի մեծ ընտանիքին:

«Միասնաբար ու ձեռք ձեռքի տուած կը խոստանանք մեր լաւագոյնը տալ անոնց, որպէսզի անոնք ըլլան տիպար ՀՄԸՄ-ականներ:

«Շնորհակալական խօսք ունինք ընդհանրապէս ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլին եւ մասնաւորաբար ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի դպրոցին մնայուն բարերար Ժաք Պարսումեանին, որ միշտ քաջալեր կը հանդիսանայ մեր ձեռնարկներուն:

«Շնորհակալութիւն նաեւ բոլոր անոնց, որոնք անսակարկօրէն կ՛օժանդակեն ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլի խումբերու աշխատանքներուն հեզասահ ընթացքին»:

Ապա, ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան խօսքը փոխանցեց ատենապետ Յակոբ Քէշիշեան, որ մասնաւորապէս ըսաւ. «Անգամ մը եւս ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի ընտանիքը կու գայ փաստելու, որ անկարելի բան չկայ ՀՄԸՄ-ականին համար:

«Այսօր, բոլորս կենդանի վկան ենք այս իրողութեան եւ հպարտօրէն ու ոգեւորուած կու գանք ըսելու, որ ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլը արդէն դրուած է իր ճիշդ հունին մէջ եւ ֆութպոլի մարզին մէջ ընթացք առած է նոր երթ մը, որուն ճառագայթող ու լուսաւոր ապագային առաջին շողերը կը տեսնենք եւ յաղթանակներու ոտնաձայներուն արձագանգները կ՛առնենք:

«ՀՄԸՄ-ը իր հիմնադրութենէն ի վեր ամբողջ 93 տարի, մարզականի հետ միատեղ սատարեց հայապահպանման ու ազգապահպանման գործին եւ հայ անհատի ֆիզիքական ու բարոյական դաստիարակութեան կողքին անոր մէջ սերմանեց ազգային արժէքներու գիտակցութիւն` հայ մնալու եւ հայօրէն ապրելու համար:

«Սիրելի՛ տղաք, ՀՄԸՄ-ականի ձեր կեանքին մէջ այս օրը պիտի ըլլայ անմոռանալի եւ դուք բարձր տրամադրութեամբ ու հպարտ ճակատով պիտի կրէք ՀՄԸՄ-ի շապիկը մարզական ոգիով:

«Քաջ գիտցէք, որ այսօր հաստատ քայլերով մուտք կը գործէք այս միութեան մէջ եւ դուք ՀՄԸՄ կոչուող զօրաւոր շղթայի մը օղակն էք այլեւս:

«Կը գնահատենք ֆութպոլի յանձնախումբին աշխատանքը, որ ամիսներ շարունակ հետեւողական կերպով փորձեց լաւագոյնս կազմակերպել ՀՄԸՄ-ի Ֆութպոլի դպրոցը:

«Գնահատանքի խօսք ունինք նաեւ ձեզի` սիրելի՛ ծնողներ, որ ֆութպոլի յանձնախումբի կողքին ճիգ չէք խնայեր տալու ձեր սուղ ժամանակէն` սատարելով Ֆութպոլի դպրոցին եւ անոր խումբերու վերելքին:

«Յաջողութիւն կը մաղթենք այսօրուան շրջանաւարտներուն` յուսալով, որ անոնք մարզական ոգիով ու եղբայրական մթնոլորտի մէջ մեծնան` ձգտելով տալ լաւագոյնը, ըլլալով տիպար հայեր ու մարզիկներ, վաղուան ՀՄԸՄ-ի փառքի կերտումը շարունակող հերոս տղաքը եւ հասնիլ բարձրագոյնին` միշտ ի մտի ունենալով ՀՄԸՄ-ի անզուգական նշանաբանը` «Բարձրացիր-բարձրացուր»ը:

«Ա՛յս կամքով ու հաւատարմութեամբ է, որ ՀՄԸՄ-ի երթը պիտի շարունակուի»:

Ապա, իր խօսքը արտասանեց ակադեմիայի գլխաւոր մարզիչ Յակոբ Տեմիրճեան, որ ըսաւ.

«Սիրելի՛ ներկաներ: Վերոնշեալ յայտարարութիւնները եւ արտասանուած խօսքերը արդէն ըսին, ինչ որ ունէին բոլորիս փոխանցելիք: Տարի մը առաջ, երբ ես եւ Սեպուհ Պապիկեան ստանձնեցինք այս փոքրերու մարզումը, թէեւ ունեցանք դժուարութիւններ, սակայն զանոնք յաղթահարելով այսօր յաջողեցանք ապագային հաշուոյն մարզիկներու կերտումին առաջին հիմերը դնել: Մասնակցելով Լիբանանի ակադեմիաներու ֆութպոլի մրցաշարքին` յաջողեցանք գրաւել երրորդ դիրքը, ինչ որ կը նկատուի բացառիկ արդիւնք մը տարի մը առաջ հիմնուած ՀՄԸՄ-ի այս Ակադեմիային համար: Ասոր մէջ յաջողեցանք, որովհետեւ մարզիչ-մարզիկ-ծնողք կապը եղաւ շատ զօրաւոր` հսկողութեամբ Շրջանայինի ֆութպոլի յանձնախումբին եւ հովանաւորութեամբ ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան: Կը մաղթենք, որ այս երթը շարունակուի տարիներ շարունակ»:

Յակոբ Տեմիրճեան իր այս խօսքէն ետք բեմ հրաւիրեց ՀՄԸՄ-ի ակադեմիայի մարզիկներէն մէկը, որ իր խմբակիցներուն անունով խօսելով ըսաւ. «Կ՛ուզենք շնորհակալութիւն յայտնել ՀՄԸՄ-ի բոլոր պատասխանատուներուն եւ մեր մարզիչներուն, որոնք մեծ ջանք թափելով կը փորձեն խումբին յառաջդիմութեան մէջ իրենց կարեւոր դերակատարութիւնը ունենալ: Մենք ալ մեր կարգին կու գանք ըսելու, որ ոչ մէկ ճիգ պիտի խնայենք, արդարացնելու համար տարուող աշխատանքը: Մենք` մարզիկներս, Մարքօ Խորշիտեան, Կապրիել Շիշոյեան, Նարեկ Տեպլողլեան, Նշան Նորաշխարհեան, Սերժ Տեքերմենճեան, Րաֆֆի Խալոյեան, Քրիստ Արթինեան, Հրաչ Ազնիկեան, Կարօ Գալայճեան, Կարօ Շատոյեան, Խաժակ Պարոնեան, Շանթ Գէորգեան, Ճորճ Պարսումեան, Անտրէ Քազզի, Նժդեհ Գարագաւորեան, Վարդան Մամիկոնեան եւ Գրիգոր Ահարոնեան, երախտապարտ ենք ձեր բոլորին, որ մեզի հասցուցիք հոս»:

Ցոլակ Թիւթելեան

Արտասանուած այս խօսքերէն ետք սրտի իր խօսքը արտասանեց այս առաջին հունձքին կնքահայրը` Ցոլակ Թիւթելեան:

Ան իր խօսքին մէջ ըսաւ. «Իսկապէս զգացուած եմ այս եզակի հանդիսութեան առիթով խօսք առնելու պահուն: Իսկապէս հպարտալի երեւոյթ մը եղաւ ՀՄԸՄ-ի ակադեմիային այս ստեղծումը, որ բոլորին համար մեծ երազի մը իրականացումը հանդիսացաւ: Բնականաբար հպարտ են նաեւ այն բոլոր պատասխանատուները, կրտսեր մարզիկները, անոնց ծնողներն ու մարզիչները, որոնք ճիգ չխնայեցին այդ երազին իրականացման համար: Ութսուն տարի առաջ էր, երբ մուտք կը գործէի ՀՄԸՄ-ի մեծ ընտանիքին իբրեւ կակուղ-թաթիկ: Իսկ այժմ կու գամ ՀՄԸՄ-ի ակադեմիայի առաջին հունձքին կնքահայրը ըլլալու: Արտասանուելիք բառերը դժուար թէ կարենան զգացումներս արտայայտել: Իսկապէս, կատարուածը դժուարին աշխատանք մըն է, որ կը կարօտի հետեւողականութեան, ճշդապահութեան եւ տքնաջան աշխատանքի: Խօսքս ձեզի ուղղելով` սիրելի՛ կրտսեր ՀՄԸՄ-ականներ, կ՛ըսեմ: Պէտք է արդարացնէք ձեր վրայ դրուած յոյսերը եւ տաք ձեր առաւելագոյնը: Յետադարձ ակնարկ մը նետելով դէպի անցեալը եւ օրինակ բերելով ՀՄԸՄ-ական եղբայրներ Ժոզեֆ Նալպանտեանն ու Եղիշէ Մանուկեանը, վստահ եմ, որ անոնց ընդմէջէն ապագային դուք ալ պիտի ըլլաք ՀՄԸՄ-ի անունը բարձր պահողները` տեղական թէ միջազգային մակարդակի վրայ: Վարձքը կատա՛ր բոլոր անոնց, որոնք այս առաքելութեան մէջ իրենց դերը ունեցան եւ իրենց դրոշմը դրին այս մեծ իրագործումին յաջողութեան մէջ: Ինչ կը վերաբերի Ա. հունձքին անունին, որոշեցի զայն կոչել «Եղիշէ Մանուկեան» սերունդ: Նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթեմ բոլորին ալ անխտիր, ինչպէս նաեւ յարատեւ վերելք եւ փայլուն ապագայ»:

Վկայականներն ու մետալները

Ապա, Ցոլակ Թիւթելեան բեմ հրաւիրեց ամէնէն կրտսերագոյն մարզիկը Կապրիէլ Շիշոյեանը եւ երիցագոյն մարզիկը` Ճորճ Պարսումեանը, որպէսզի կատարեն մարզիկներու ստուգումը:

Վերջին բաժինով տեղի ունեցաւ մետալներու բաշխում եւ բաժակի յանձնում` ձեռամբ Յակոբ Քէշիշեանի, Ցոլակ Թիւթելեանի եւ ֆութպոլի յանձնախումբի ատենապետ Սագօ Վարժապետեանի:

Տեղի ունեցած հիւրասիրութենէն ետք կատարուեցաւ նաեւ կարկանդակի հատում:

Share this Article
CATEGORIES