ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ հայ յարանուանական եւ քաղաքական ներկայացուցիչներու ժողովին որոշուեցաւ յառաջացնել Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի Լիբանանի կեդրոնական մարմին, որուն ներկայացուցչական հիմունքով անդամներն են.

Սեդա Խտըշեան – Հայ առաքելական համայնք
Ռաֆայէլ Ումուտեան – Հայ կաթողիկէ համայնք
Ներսէս Պաղտոյեան – Հայ աւետարանական համայնք
Շահան Գանտահարեան – ՀՅԴ
Ահարոն Շխրտըմեան – ՍԴՀԿ
Վազգէն Ժամկոչեան – ՌԱԿ
Անիթա Լիպիար – ՀԲԸՄ

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի Լիբանանի կեդրոնական մարմինի ատենապետն է Սեդա Խտըշեան եւ ատենադպիրը` Ահարոն Շխրտըմեան:

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
100-ԱՄԵԱԿԻ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Share this Article
CATEGORIES