ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՂԻՇԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՔՈԼԵՃ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

7 հոկտեմբեր 2011. հայկական վարժարանի մէջ հայաշունչ մթնոլորտ… Արդարեւ, թարգմանչաց տօնի առիթով կոկիկ ձեռնարկ մը տեղի ունեցաւ Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճին մէջ` մասնակցութեամբ միջնակարգ եւ երկրորդական դասարաններու աշակերտներուն:

Ձեռնարկին բացման խօսքով հանդէս եկաւ ԺԲ. դասարանի աշակերտ Հերա Գանթարճեան, որ նշեց, թէ երբ ինք երեք տարեկան էր եւ մօրը առաջնորդութեամբ եկած է հայկական վարժարան, հո՛ն սորված է, թէ ինք հայ է, եւ ատոր իբրեւ արդիւնք իր մէջ արթնցած է պատկանելիութեան գիտակցութիւնը: Ապա 7-րդ դասարանէն Վիքի Փանոսեան ասմունքեց Վ. Թէքէեանի «Տաղ հայերէն լեզուի» բանաստեղծութիւնը, որմէ ետք խօսք առաւ օրուան բանախօս Սարգիս քահանայ Սարգիսեան, որ ներկայացնելէ ետք Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի հակիրճ կենսագրականն ու հայ գիրերու գիւտի պատմականը եւ թարգմանիչներուն աշխատանքը, շեշտը դրաւ համաշխարհայնացման այս դարուն հայոց լեզուի գործածութեան անհրաժեշտութեան վրայ, որովհետեւ միայն հայերէն խօսելով ու հայերէն կարդալով հայ նորահաս սերունդները պիտի կարենան իրենք զիրենք հայ պահել: Ան լուսարձակի տակ առաւ նաեւ խառն ամուսնութիւններուն ունեցած  անպատեհութիւնը` հայապահպանման աշխատանքի ծիրին մէջ, որովհետեւ այդ ամուսնութիւններէն ետք ծնողները իրենց պատկանելիութիւնը ճշդելու դժուարութեան դէմ յանդիման կը գտնուին եւ շատ յաճախ կը հեռանան հայութենէն: Առ այդ, տէր հայրը թելադրեց հայ մատղաշ սերունդին, որ նախանձախնդիր ժառանգորդները հանդիսանան թարգմանչաց սերունդին` պահապանները դառնալով հայկական դպրոցին, որ հիմնական կռուանն է հայապահպանման:

Ձեռնարկի վերջին բաժինով աշակերտները դիտեցին «Մեսրոպաձօն» վաւերագրական տեսահոլովակը, իսկ ձեռնարկի աւարտին խօսք առաւ քոլեճի տնօրէն Զոհրապ Ղազարեանը, որ բարձր գնահատեց թարգմանչաց սերունդին ունեցած եզակի դերը հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ: Ան նաեւ վեր առաւ թարգմանչաց սերունդին յաջորդող ու անոր գործը շարունակող հայկական վարժարանին ունեցած դերակատարութիւնը` նորահաս սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան իմաստով` յատուկ կերպով անդրադառնալով այդ մարզին մէջ պատասխանատուութեան մեծ բաժին ստանձնող հայերէն լեզու ու հայոց պատմութիւն դասաւանդող ուսուցիչներուն դերին:

Իսկ քոլեճի Ա-Դ դասարանները նոյն առիթով ունեցան իրենց յատուկ ձեռնարկը, որուն ընթացքին աշակերտները դիտեցին մեսրոպեան տառերը հետաքրքրական շարժումներով ներկայացնող տեսահոլովակ մը, որմէ ետք քոլեճիս հայերէն լեզուի դասատուներէն Թամար Ստեփանեան ներկայացուց օրուան խորհուրդը` շեշտը դնելով լաւ հայ ըլլալու ու մեր մեսրոպեան տառերուն տէր կանգնելու անհրաժեշտութեան վրայ:

Գեղարուեստական յայտագիրով հանդէս եկան Ա. դասարանի աշակերտները` «Իմ դասագիրք» ասմունքով, իսկ երկրորդ դասարանը արտասանեց «Վերամուտ»ը:

Ձեռնարկի ընթացքին աշակերտները զարդասեղով իրենց կուրծքին վրայ կրեցին գիրքի նմանող ձեռային մը, որուն վրայ կարելի էր կարդալ`

«Ես հայ եմ, հայերէն կը կարդամ, կը խօսիմ, կը գրեմ»:

Ձեռնարկներու աւարտին աշակերտները տուն մեկնեցան Մ. Մաշտոցի ու թարգմանիչներու արժանի ժառանգորդները ըլլալու վճռակամութեամբ:

Share this Article
CATEGORIES