ՍԱՅԻՏԱԹ ԺԱՊԱԼԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՑ ԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ

Սայիտաթ Ժապալի հանդիպումը երէկ հրապարակեց իր քաղաքական փաստաթուղթը, որուն մէջ յստակօրէն մերժեց քրիստոնեայ համայնքին գոյութիւնը տեղադրել արաբական յեղափոխութիւններուն գարնան դէմ եւ անոր զուգահեռ քրիստոնեաները` իբրեւ փոքրամասնութիւններ, ուղղակիօրէն առնչել բռնատիրական վարչակարգերուն:

Ատմայի «Ռիճընսի Փալաս» պանդոկին մէջ տեղի ունեցած հանդիպումին հիմնական կարգախօսը եղաւ «Քրիտոնեաներուն դերակատարութիւնը` արաբական գարնան մէջ»:

Հանդիպումին մշակած փաստաթուղթը կարդաց նախկին երեսփոխան Սամիր Ֆրենժիէ, որ շեշտեց, թէ անհրաժեշտ է պահպանել մարոնի եկեղեցւոյ սկզբունքները, մերժել փոքրամասնութիւններու դաշինքը, ինչպէս նաեւ մերժել քրիստոնեաներու ճակատագիրին առնչումը` բռնատիրական վարչակարգերուն:

Ֆրենժիէ նշեց, որ յեղափոխութեան մտայնութիւնն ու տեսակէտները իրենց պատմական տեսակէտներն են` աւելցնելով, որ յեղափոխութեան մէջ է իսկական շահը եւ պէտք չէ յուսալքուած վարուիլ անոր նկատմամբ, այլ` պէտք է զայն նկատել յուսադրիչ առիթ մը:

«Իբրեւ քրիստոնեաներ մեր գոյութեան միակ երաշխիքը մեր գոյատեւումն է արաբական շրջանակին մէջ», ըսաւ Ֆրենժիէ:

Հանդիպումին մասնակից դարձաւ ընդդիմադիր քրիստոնեայ ուժերուն մեծ մասը.  բացակայեցաւ Փաղանգաւոր կուսակցութիւնը` բացի երեսփոխան Նետիմ Ժեմայէլէն:

Հանդիպումին կողմէ կատարուած այս յայտարարութիւնները անուղղակի պատասխաններ նկատուեցան մարոնի համայնքի Պշարա Ռայի պատրիարքին կատարած յայտարարութիւններուն, սակայն հանդիպումին մասնակիցները հերքեցին, թէ իրենց նպատակը այդ է:

 

 

Share this Article
CATEGORIES