50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (29 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1961)

ԱԿՆԱՅ ՖՈԼՔԼՈՐ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ

Ակն քաղաքի պատմութեան նուիրուած անտիպ աշխատութենէ մը քաղելով` կու տանք ակնցիներու ժողովրդային բժշկութենէն նմուշներ.-

– Չմկրտուած նորածինին երեսը համբուրողին ակռաները չեն ցաւիր:

– Զատկի ճրագալոյցի երեկոյին եփուած կերակուրը եթէ ուտուի յաջորդ օրը, կիրակի առաւօտ, ակռաները ալ չեն ցաւիր:

– Աւագ ուրբաթ օրը անպատճառ կ՛ածիլուին, ամբողջ տարին գլխու ցաւ չունենալու համար:

– Յղի կին մը երբ ճամբուն վրայ ասեղ մը գտնէ, աղջիկ կը ծնի, իսկ եթէ «գնծեղ» ասեղ գտնէ, մանչ կը ծնի:

– Օձի շապիկը քնանալու ժամանակ գլխուն տակը կը դնեն, քուն կը բերէ:

– Ոտքը թմրած մարդ մը, երբ շփէ իր ճակատը, թմրութիւնը կ՛անցնի:

– Մեռելը թաղելէ ժամանակ մը ետքը, երբ ընտանիքին անդամներէն մին հիւանդանայ, շապիկը կը տանին կը թօթուեն գերեզմանին վրայ. հիւանդութիւնը կ՛անհետանայ:

– Երբ մէկուն գլուխը ցաւի, պատառ մը հաց կը պտտցնեն վրան, յետոյ կու տան շուներուն. ցաւը շունին կ՛անցնի:

– Յղի կինը կերակուրի հոտ առած ժամանակ պէտք է լզէ իր ափը:

– Անկողին մտնելու ժամանակ պէտք չէ գուլպաները գլխուն վերի կողմը դնել. քունը չի տանիր:

– Նորածինը չմկրտուած` սենեակէն դուրս չեն հաներ. «չար կու տան»:

– Տղացկանը քառասունքին մէջ մինակ չեն ձգեր, «ալ կու գայ» քովը: Այդ շրջանին տնական գործ պիտի չընէ, փերիներուն կը հանդիպի:

– Տղացկանը եւ նորածինը փերիի վտանգէն ազատ պահելու համար տղացկանին գլխին տակ Նարեկ, – իսկ նորածինին օրօրոցին մէջ հացի կտոր կը դնեն:

– Յղի մայրը եթէ օձէ կամ կարիճէ խայթուի, ծնանելէ ետք երեխան ազատ կ՛ըլլայ այդ վտանգէն. եթէ խայթուի ալ ազդում չի կրեր:

– Նորածին մը առաջին անգամ օրօրոց դնելու ժամանակ գլխուն տակ ընկոյզ մը կը կոտրեն. քունը թեթեւ կ՛ըլլայ:

– Երեխան եկեղեցի` մկրտելու տանելու ժամանակ աւազանը լեցուելիք ջուրը դոյլով տանողը ետին չի նայիր ճամբան. մանուկը շիլ կ՛ըլլայ:

– Կին մը, որ վիժում կ՛ունենայ ամէն յղութեան, կը նշանակէ, թէ յղի կատուի վրայէն անցած է: Ուստի յղի կատու մը կը գտնեն, կինը դարձեալ կ՛անցընեն վրայէն, յետոյ կատուն կը մորթեն եւ առանց մէկուն գիտութեան` փողոցի մը մէջ կը թաղեն, որպէսզի ուրիշ… կնոջ անցնի քեպէն:

Share this Article
CATEGORIES