ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ուսումնական աշխատանքի մէջ բոլորս կը գիտակցինք սորվելու անհրաժեշտութեան, որովհետեւ ան կը բարձրացնէ ուսման արդիւնաւէտութիւնը:

Մեծահասակներս նաեւ պէտք է սորվինք` նորութիւններ աւելցնելով հին գիտելիքներուն վրայ, մանաւանդ երբ այդ գիտելիքները կը վերաբերին հայոց լեզուի դասաւանդման: Աւելի լաւ կը սորվինք, երբ որեւէ հատուած կը զգանք, կ՛ապրինք, անոր մասին կը մտածենք, կը գործենք եւ կ՛արտայայտենք այդ բոլորը գեղեցիկ խօսքերով եւ ստեղծագործութեամբ:

Ուստի շատ կարեւոր է հայոց լեզուի աշխատանքային հանդիպումը` այդ լեզուն դասաւանդող ուսուցիչներուն հետ, որպէսզի գաղափարներու փոխանակումը բիւրեղացնէ մտածումները ընկալելու գործընթացին եւ դասաւանդման ժամանակակից մեթոտի կիրարկման մէջ:

Առ այդ, 29 հոկտեմբեր, 2011-ին, 5 նոյեմբեր, 2011-ին եւ 8 նոյեմբեր, 2011-ին Ճեմարանի մէջ տեղի ունեցան աշխատանքային հանդիպումներ մասնակցութեամբ` Ճեմարանի եւ Ազգային վարժարաններու նախակրթարանի եւ մանկապարտէզի ուսուցիչներուն, ղեկավարութեամբ` Կարինէ Թորոսեանի:

Ան Հայաստանի Հանրապետութեան կրթութեան եւ գիտութեան Նախարարութեան` «Կրթութեան ազգային ինստիտուտի» նախադպրոցական եւ տարրական բաժանմունքի վարիչն է: 40 տարուան փորձառութիւն ունի, մասնակցած է բազմաթիւ միջազգային խորհրդաժողովներու եւ միշտ հետեւած է ժամանակակից նորութիւններուն: Ան Հայաստանի պետական բոլոր դպրոցներուն նախադպրոցական եւ տարրական բաժանմունքի մեթոտիստներու վարիչն է:

Նկատի առնելով, որ Կարինէ Թորոսեան վաստակաշատ, մասնագէտ մեթոտիստ է հայոց լեզուի եւ հեղինակ տարրական բաժնի հայերէն դասագիրքերու, կրնար օգտակար ըլլալ մեր ուսուցիչներուն: Ուստի ընդառաջեցինք Ճեմարանի հետ գործակցելու առաջարկին, հայերէն լեզուի ուսումնական գործունէութիւնը դարձնելու համար ժամանակակից եւ արդիւնաւէտ:

Կարինէ Թորոսեան երեք հանդիպումներով կրցաւ հետաքրքրական դարձնել խումբի զարգացումը խթանող վարժութիւններով, զարգացնելու համար հմտութիւններ` դասածրագիրներու ընդմէջէն:

Ան ներկայ ըլլալով դասալսումներուն, իր ցուցմունքներով կրցաւ օգնել ուսուցիչներուն, որ աշակերտները աւելի աշխոյժ ըլլան եւ բազմաթիւ հետաքրքրական վարժութիւններով զարգացնեն բանաւոր խօսքը:

Բոլորիս  նպատակն է մեր աշակերտներուն հայերէն լեզուի գիտելիքները եւ հմտութիւնը փոխանցել բնական մթնոլորտի մէջ, ինքնուրոյն աշխատելու անհրաժեշտութեամբ, որովհետեւ մենք պատասխանատուութիւնը կը կրենք հայերէնի ծրագիրը եւ սորվելու գործընթացը հետաքրքրական դարձնելու, համապատասխան աշակերտի պահանջքներուն:

Վերջապէս կ՛անդրադառնանք Հայաստան – սփիւռք համագործակցութեան կարեւորութեան, որովհետեւ ան պիտի նպաստէ երկու հատուածներուն առողջ մթնոլորտի մը ստեղծման, որպէսզի միասին զօրացնենք մեր ոսկեղինիկ լեզուն երկու ճիւղերով եւ միասնաբար կերտենք մեր պատմութիւնը:

ԱԶԳԱՅԻՆ  ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Share this Article
CATEGORIES