ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՐՍՏԱՑՆԵԼ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ

Մեր այսօրուան թիւը «Ազդակ»-ի 84-ամեայ պատմութեան մէջ շրջադարձային է, ինչպէս որ շրջադարձային նշանակութիւն ունէին «Փիւնիկ»-էն «Նոր Փիւնիկ» եւ ապա «Ազդակ» անցումները, եռօրեայէն երկօրեայ եւ ապա օրաթերթ մամուլի նուաճումները կամ չորսէն ութ ապա տասը էջերու յաւելումները: Այսօր «Ազդակ» հնարաւորութիւնը կ՛ունենայ, իր տպարանը հիմնովին վերանորոգած, իր ընթերցողին ներկայանալու նոր տեսքով:

«Ազդակ»-ի խմբագրատան վերակառուցումէն, «Փիւնիկ» սրահի շինութենէն եւ կայքէջը ամէնէն արդիական համակարգով օժտելէն ետք, «Ազդակ» այսօր հիմնովին կը վերանորոգէ իր տպարանը` մամուլի ժամանակակից տպագրական արհեստագիտութեան ընդառաջ կարեւոր քայլ մը ապահոված ըլլալու գոհունակութեամբ:

Դասական մամուլի եւ աւելի մասնակիօրէն տպագիր մամուլի ճակատագիրը լրջօրէն վտանգուած է ներկայ բաց համակարգի եւ համացանցային ընդհանուր դրութեան մէջ ելեկտրոնային մամուլի արագընթաց զարգացումին դիմաց: Գաղտնիք չէ, որ համաշխարհային տարողութեամբ ամէնէն մեծ թերթերն անգամ կը դիմեն արտակարգ միջոցներու` վերապրելու կամ գոյութիւն շարունակելու համար: Անոնցմէ շատեր փակման սեմին են, ուրիշներ արդէն ընդմիշտ հրաժեշտ տուած են իրենց ընթերցողներուն:

Պարզ է, որ ելեկտրոնայինը կ՛ընթանայ սրընթաց, մինչ տպագիրը նոյն սրընթացութեամբ կը նահանջէ: Ամէնէն դիւրինը այս բոլորին մէջ` ճակատը լքելն է, արդարանալով, որ ա՛յս է ներկայ ժամանակներուն պատրադրած իրականութիւնը եւ, առ այդ, պէտք է դադրեցնել տպագիր տարբերակը:

Այդպէս չէ եղած սակայն Դաշնակցութեան Լիբանանի ընտանիքին եւ իրերայաջորդ մարմիններուն մօտեցումը` ի տես այդ օրերու իրականութիւններուն, դժուարութիւններուն եւ մարտահրաւէրներուն: Եւ եթէ «Ազդակ»-ի հիմնադիր սերունդը, տարիներու վրայ կեանք ու շունչ սպառած տնօրէնները, խմբագրիրներն ու  յաջորդական աշխատակազմերը անկարելին դարձուցած են կարելի եւ թերթը անխափան հրատարակած եւ հասցուցած են լիբանանահայ ընթերցողին, մենք բարոյական պարտաւորութեան տակ ենք ճակատը չլքելու եւ պատուով դուրս գալու մեզի հարկադրուած այսօրուան պայքարէն:

Խոստովանինք, որ բարդ են պայմանները: Տնտեսական տագնապը, սղաճը, ելքերու արագակշռոյթ բազմապատկումներն  ու եկամուտներու լաւագոյն պարագային կայունացուածութիւնը թուաբանական տրամաբանութեամբ փայլուն հեռանկար չեն պարզեր մեր առջեւ: Սակայն թուաբանութիւնը չէ մեր շարժիչ գործօնը: Այստեղ ուրիշ արժեհամակարգ մը մեզ բոլորս` իբրեւ տնօրէնութիւն, խմբագրակազմ, քարտուղարութիւն, վարչական բաժանմունքներ, ծանուցումի աշխատակիցներ, գրաշարներ, սրբագրիչներ, էջադրողներ, տպագրողներ, ցրուիչներ, տնտեսներ եւ ընթացիկ գործերու պաշտօնեաներ- կը դնեն «Ազդակ»-ը կերտողներու թողած ժառանգութիւնը հարստացնելու բարոյական պարտաւորութեան տակ: Այս հսկայ ժառանգութիւնը, որ մեզի հասած է մեր նախորդներէն, պահելու, գուրգուրալու անոր վրայ եւ մանաւանդ անոր գաղափարախօսական առանցքին վրայ յենած` նոր զարգացումը ապահովելու:

Մեր հաւաքական նուիրուածութիւնը ի կատար չէր ածուեր, եթէ մեր կողքին չունենայինք այս գործին հաւատացող,հայ մամուլի ներկայ դժուարութիւնները յաղթահարելու մեր պայքարին մէջ մեզի միջոցներ տրամադրող, մեր սեփական խմբագրատան, մեր սեփական սրահին եւ այժմ մեր սեփական վերանորոգուած տպարանին առաջադրանքները իրականացնող հիմնադրամներ, նուիրատուներ, ֆոնտեր, որոնք, ինչպէս միշտ, այս երազի իրագործման համար եւս յայտնուեցան մեր կողքին:

«Ազդակ»-ի տպարանը հիմնովին վերանորոգուեցաւ եւ նոր սարքերով օժտուեցաւ շնորհիւ «Եռագոյն ֆոնտ»-ին եւ անոր հիմնադիր մեր գաղութին ազգային, մշակութային եւ մամուլի առաքելութիւններուն սատար հանդիսացող այս գաղութի զաւակ Երջօ Սամուէլեանին, որ անվերապահ եւ անսակարկ ընդառաջեց մեր դիմումին եւ աջակցեցաւ մեր ծրագրին: «Ազդակ»-ի աւանդութիւնը փաստօրէն կը շարունակուի: Նուիրուածութեամբ յատկանշուող հաւաքական աշխատանք: Եւ` այդ հաւաքական աշխատանքին սատար հանդիսացող հիմնադրամներ եւ նուիրատուներ: Այս շրջադարձը կը պարտաւորեցնէ մեզ բոլորս վերանորոգ նուիրուածութեամբ փարելու գործին եւ նոր նուաճումներ ապահովելու «Ազդակ»-ին:

Share this Article
CATEGORIES