ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԽԱՉ. «ՍԵՌԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ» ՆԻՒԹՈՎ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Կազմակերպութեամբ Լիբանանահայ օգնութեան խաչի առողջապահական յանձնախումբին եւ «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի նախազգուշական բաժանմունքին, երէկ` չորեքշաբթի, 14 դեկտեմբեր 2011-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի «Թնճուկեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն` «Սեռային կեանքին ազդեցութիւնը ամուսնութեան վրայ» նիւթով: Օրուան դասախօսն էր կնոջական հիւանդութիւններու եւ ծննդաբերութեան մասնագէտ տոքթ. Փաուլօ Գազազեան:

Բացման խօսքը առողջապահական յանձնախումբին կողմէ արտասանեց Շաքէ Բարմաքսըզեան, որ ներկայացնելէ ետք օրուան դասախօսն ու դասախօսութեան նիւթը, նշեց, թէ ամուսնական յաջող կեանք մը ունենալու պայմանը նախ եւ առաջ զայն պահպանելն է, ամուսնացող զոյգին առողջ մտային, հոգեկան եւ գաղափարական համերաշխութիւնը ապահովելով պահպանել տան խաղաղ մթնոլորտը:

Տոքթ. Փաուլօ Գազազեան դասախօսութեան սկսաւ ներկայացնելով երկու մշակոյթներ, որոնցմով կը յատկանշուի ներկայ ընկերութիւնը: Առաջինը` արեւելեան, ուր կինը կը ներկայանայ իբրեւ երկրորդական անձ, զաւակ ծննդաբերող, սիրոյ գոյութիւնը զոյգերուն միջեւ շատ փոքր է, յատկապէս իսլամական մշակոյթին մէջ: Իսկ արեւմտեան մշակոյթի պարագային, ամուսնութեան հասկացողութիւնը ներկայիս կը կազմէ քիչ համեմատութիւն: Ընկերութիւնը կը յատկանշուի ազատ կենակցութեան գաղափարով, ոչ պաշտօնական համաձայնութեամբ ապրելով:

Ահա այս երկու մշակոյթներուն մէջ տարբեր   տուեալներէ մեկնած կը գտնուի հայկական տարբերակը, որ յաճախ կ՛ազդուի շրջապատի տուեալներէն եւ պայմաններէն:

Տոքթ. Գազազեան յաջորդաբար ներկայացուց այն հանգրուանները, երբ զոյգերը կը հանդիպին եւ կը սկսին միասնաբար կազմել հայկական ընտանիքը:

Առաջին հանգրուանը այն է, երբ զոյգերը կը հանդիպին, կը ծանօթանան տարբեր վայրերու մէջ: Իսկ հայկական միջավայրին մէջ, տակաւին զոյգերու ընտանիքները իրենց դերը ունին երկու անձերու հանդիպման մէջ, ուր սէրը տակաւին գոյութիւն չունի:

Երկրորդ հանգրուանը, խօսքկապի կամ նշանտուքի շրջանն է. այս հանգրուանին զոյգերը ընդհանրապէս շատ ուրախ են, երկու ընտանիքները առաւելագոյն չափով կը փորձեն զիրար գոհացնել տարբեր միջոցներով, եւ յաճախ հեռու իրականութենէ, կը փորձեն «դրական» ազդեցութիւն ձգել դիմացի ընտանիքին վրայ: Այս ընթացքին կը բազմանան խոստումները` յատկանշուած կեղծաւորութեամբ եւ ոչ ճշմարտութեամբ:

Եթէ իրապաշտօրէն մօտենանք, ապա կը գտնենք, որ նշեալ հանգրուանը զոյգերուն միջեւ սիրոյ հաստատման ու ամուսնական կառոյցի հաստատման շրջանն է:

Երրորդ հանգրուանը ամուսնութեան շրջանն է, երբ ուրախութիւն, եւ խրախճանք աւարտած են, եւ զոյգերը պիտի ապրին նոյն յարկին տակ, կեանքի նոյն պայմաններուն ներքեւ:

Այս հանգրուանին երկու տարբեր պայմաններու տակ ամուսնական կեանքը կը շարունակուի: Առաջինը, երբ զոյգերը իրենց ամուսնական կեանքին կը սկսին` ունենալով իրենց անկախ բնակարանը` անմիջականօրէն հեռու հարազատներու ստեղծած պայմաններէն:

Երկրորդը, երբ զոյգերը իրենց ամուսնական կեանքին կը սկսին ոչ անկախ, այլ այր մարդու ծնողքին յարկին տակ: Այս հանգրուանը պիտի ըլլայ առիթը, ուր ամուսնական սէրը պիտի աճի եւ իբրեւ այր ու կին այդ կապը ամրանայ, բայց յաճախ ընտանիքի տարբեր անդամներուն ներկայութիւնը եւ միջամտութիւնը ժխտականօրէն պիտի ազդեն ամուսնական կեանքին վրայ, եւ այդ ժխտական մթնոլորտի զարգացման ընթացքը կը հասցնէ ամուսնալուծման:

Իբրեւ եզրակացութիւն, տոքթ. Փաուլօ Գազազեան յանձնարարեց զոյգերու ամուսնութեան առաջին հանգրուանին չաճապարել կնոջ յղի մնալուն գծով, այլ պատրաստութեան եւ սիրոյ աճման բաւարար ժամանակ տրամադրել: Երկրորդ, դասախօս բժիշկը անհրաժեշտ նկատեց սեռային դաստիարակութեան կարեւորութիւնը ուսումնական շրջանին: Երրորդ, զոյգերուն նախապէս բացատրել այն օրինական պայմանները, երբ զոյգերէն ոեւէ մէկը կը դիմէ ամուսնալուծման, եւ ինչ կրնան ըլլալ հետեւանքները:

Աւարտին դասախօսը բացատրութիւններով ու օրինակներով պատասխանեց ներկաներու հարցումներուն:

 

Share this Article
CATEGORIES